HOT LINE: 084 444 1818

Tour Nội Địa

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: PHAN RANG

GTHV_PR

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

13/4/2019

2.529.000VNĐ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: PHAN THIẾT

GTHV_PT

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

13/4/2019

1.398.000VNĐ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: ĐÀ LẠT

GTHV_DL1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

13/4/2019

3.229.000VNĐ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: NHA TRANG - ĐÀ LẠT

GTHV_NT-ÐL1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

13/4/2019

4.389.000VNĐ

LỄ 30-4: BẾN TRE - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ

LE_CT

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

27,30/4/2019

2.049.000VNĐ

LỄ 30-4: MỸ THO - RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC

LE_RG-PQ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

27/4/2019

4.870.000VNĐ

LỄ 30-4: CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

LE_ÐBSCL1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

27/4/2019

4.079.000VNĐ

LỄ 30-4: PHAN RANG

LE_PR

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

27,29/4/2019

2.529.000VNĐ

LỄ 30-4: PHAN THIẾT

LE_PT1

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

27,28,29/4/2019

1.398.000VNĐ

LỄ 30-4: ĐÀ LẠT 4 NGÀY 3 ĐÊM

LE_DL1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

27/4/2019

3.939.000VNĐ