HOT LINE: 084 444 1818

Tour Nội Địa

LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC

MN2N_15

2 ngày  2 đêm

Phương tiện

22/2/2019

1.999.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN

MN3N_16

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

22/2/2019

2.989.000VNĐ

PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC

MN3N_17

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

21,24/2/2019

1.999.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

MN4N_18

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

21/2/2019

4.079.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

MN5N_19

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

21/2/2019

5.789.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ - PHÚ QUỐC

MN6N_20

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

21/2/2019

6.339.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - XÀ XÍA - NÚI TÀ LƠN - CAO NGUYÊN BOKOR - KEP

MN3N_26

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

22/2/2019

3.929.000VNĐ

SA ĐÉC - LONG XUYÊN - CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - RẠCH GIÁ

MN4N_34

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

23/2/2019

3.859.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ - RẠCH GIÁ - HÀ TIÊN - CHÂU ĐỐC

MN4N_35

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

23/2/2019

3.989.000VNĐ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN3N_36

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

22/2/2019

3.229.000VNĐ