Tour Nội Địa

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ ( LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

29/4/2017

3.298.000vnđ

RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ ( LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

29/4/2017

3.780.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

29/4/2017

5.505.000vnđ

TIỀN GIANG - BẾN TRE

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

1,7,14,21,28/5/2017

495.000vnđ

ĐỒNG THÁP - GÁO GIỒNG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

7,14,21,28/5/2017

595.000vnđ

TIỀN GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/5/2017

1.295.000vnđ

TRÀM CHIM - GÁO GIỒNG

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/5/2017

1.668.000vnđ

PHÚ QUỐC

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

3,5,8,10,12,15,17...

2.488.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

2,6,9,13,20,27/5/...

2.984.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

2,6,9,13,20,27/5/...

5.935.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/5/2017

7.450.000vnđ

PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

1,5,8,12,19,26/5/...

5.935.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

2,6,9,13,20,27/5/...

5.982.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/5/2017

5.505.000vnđ

TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - CÀ MAU ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,9,13,20,27/5/2017

3.280.000vnđ

RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

6,13,20,27/5/2017

6.278.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU...

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

6,13,20,27/5/2017

8.503.000vnđ

CẦN GIỜ - DUYÊN HẢI

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

7,14,21,28/5/2017

722.000vnđ

BÌNH CHÂU

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

7,14,21,28/5/2017

650.000vnđ

VŨNG TÀU

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

7,14,21,28/5/2017

495.000vnđ