Tour Nội Địa

SÓC TRĂNG - TRÀ VINH

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

999.000VNĐ

TIỀN GIANG - BẾN TRE

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

17,24,30,31/12/2017

495.000VNĐ

VĨNH LONG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

16,17,23,24,30,31...

876.000VNĐ

ĐỒNG THÁP - GÁO GIỒNG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

17,24,30,31/12/2017

595.000VNĐ

LÀNG NỔI TÂN LẬP – MIẾU BÀ CHÂU ĐỐC

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23,30,31/12/2017

1.699.000VNĐ

GÁO GIỒNG - MÙA XUÂN

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

22,29,30/12/2017

2.499.000VNĐ

TIỀN GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,23,30,31/12/2017

1.295.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - LONG XUYÊN

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23,30/12/2017

1.725.000VNĐ

TRÀM CHIM - GÁO GIỒNG

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23,30,31/12/2017

1.668.000VNĐ

LÀNG NỔI TÂN LẬP

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

17,24,30,31/12/2017

625.000VNĐ

PHÚ QUỐC

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,16,18,19,25,27...

1.998.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

16,23,29,30/12/2017

2.988.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

16,23/12/2017

5.438.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

7.450.000VNĐ

PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

15,22/12/2017

5.935.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

16,23/12/2017

5.982.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

16,23,30/12/2017

5.505.000VNĐ

TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - CÀ MAU ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

16,23,29,30/12/2017

3.280.000VNĐ

RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

16,23,30/12/2017

6.278.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU...

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

16,23/12/2017

7.998.000VNĐ