Tour Nội Địa

CẦN GIỜ - DUYÊN HẢI

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

17,24,30,31/12/2017

722.000VNĐ

BÌNH CHÂU

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

17,24,30,31/12/2017

650.000VNĐ

VŨNG TÀU

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

17,24,30,31/12/2017

495.000VNĐ

VŨNG TÀU - LONG HẢI

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23,30,31/12/2017

1.544.000VNĐ

CÔN ĐẢO

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,18,20,22,25,27...

2.995.000VNĐ

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ - LÂU ĐÀI VANG RD

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

1.398.000VNĐ

PHAN RANG

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,22/12/2017

2.588.000VNĐ

NHA TRANG - 1: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

16,19,21,23,26/12...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

16,19,21,23,26,28...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 3: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

16,19,21,23,26,28...

1.978.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

16,19,21,23,26,28...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 5 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

16,19,21,23,26,28...

2.748.000VNĐ

NHA TRANG - 6 ( KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22,24,27...

2.398.000VNĐ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,22/12/2017

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

16,19,26/12/2017

2.738.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

16,19/12/2017

2.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

16,19,21,23,26/12...

2.668.000VNĐ

ĐÀ LẠT 3 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

16,19,21,23,26/12...

2.488.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

15,17,20,22/12/2017

1.768.000VNĐ