HOT LINE: 084 444 1818

Tour Nội Địa

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

21,23,25,26,28/2/...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 5 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT5

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

21,23,25,26,28/2/...

2.748.000VNĐ

NHA TRANG - 6 ( KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

NT6

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

22,24,26,27/2/2019

2.398.000VNĐ

NHA TRANG - 7

NT7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 8

NT8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

21,23,25,26,28/2/...

2.738.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

ÐL1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

21,23,26,28/2/2019

2.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

ÐL2

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

21,23,26,28/2/2019

2.668.000VNĐ

ĐÀ LẠT 3- THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

ÐL3

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

21,23,26,28/2/2019

2.488.000VNĐ

ĐÀ LẠT -4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

ÐL4

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

22,24,27/2/2019

1.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 5

ÐL5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.068.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 6 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT)

ÐL6

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

21,23,25,27,28/2/...

1.868.000VNĐ

ĐÀ LẠT TIẾT KIỆM

ÐL7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

1.190.000VNĐ