Tour Nước Ngoài

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

3,10,31/3/2018

13.990.000VNĐ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16,23,30/3/2018

12.990.000VNĐ

TRUNG QUỐC: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU ...

7 ngày  7 đêm

Phương tiện

3,17,31/3/2018

14.990.000VNĐ

TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

20/4/2018

15.390.000VNĐ

HÀN QUỐC MÙA HOA ANH ĐÀO

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

15.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND (GIÁ ĐÃ GIẢM 1.000.000/KHÁCH ...

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

1,8,15,22/4/2018

12.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI (MÙA HOA ĐÀO)

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

5/4/2018

13.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - JEJU - NAMI ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

22.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI (MÙA HOA ĐÀO)

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

14.500.000VNĐ

HÀN QUỐC - SIÊU TIẾT KIỆM: SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

14/4/2018

12.999.000VNĐ

NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - HAKONE (SIÊU TIẾT KIỆM)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

3/3/2018

24.990.000VNĐ

NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - KYOTO ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

24/3/2018

38.990.000VNĐ

NHẬT BẢN: OSAKA - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

27/3/2018

38.990.000VNĐ

NHẬT BẢN: TOKYO - IBARAKI - HAKONE ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

12/4/2018

28.980.000VNĐ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

8.990.000VNĐ