Tour Nước Ngoài

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (MÙNG 1 TẾT AL)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16/2/2018

18.990.000VNĐ

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (MÙNG 1,2 TẾT AL)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16,17/2/2018

18.990.000VNĐ

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (MÙNG 5 TẾT AL)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

20/2/2018

16.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - LOTTE WORLD (MÙNG 1 TẾT AL 2018)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16/2/2018

19.988.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - LOTTE WORLD (MÙNG 2,3 TẾT AL 2018)

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

19.988.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - TRƯỢT TUYẾT ...

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

19/2/2018

23.788.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND (MÙNG 4 TẾT AL 2018)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19/2/2018

18.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - ĐẢO JEJU ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

19/2/2018

22.990.000VNĐ

NHẬT BẢN: TOKYO - DISNEYLAND - NÚI PHÚ SĨ ...

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

16/2/2018

44.688.000VNĐ

NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - KYOTO ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

18/2/2018

47.988.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

16,21/2/2018

16.999.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

16/2/2018

17.999.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17/2/2018

20.988.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - NAM ĐẦU ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

18.990.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

17/2/2018

20.990.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

18/2/2018

21.988.000VNĐ

DUBAI - ABU DHABI (MÙNG 2 TẾT AL)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17/2/2018

41.999.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - HOÀNG CUNG BANG PA IN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

24/12/2017

8.188.000VNĐ