Tour Nước Ngoài

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - NAM ĐẦU ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

28/10/2017

10.990.000vnđ

ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

20/10/2017

11.990.000vnđ

ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

25,27/10/2017

10.990.000vnđ

ẤN ĐỘ DƯƠNG: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN MALDIVES

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

20/10/2017

35.990.000vnđ

KHÁM PHÁ BHUTAN - NEPAL (GÍA ĐÃ GIẢM 2.000.000 VNĐ)

9 ngày  8 đêm

Phương tiện

5/11/2017

57.990.000vnđ

LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO – SAN JOSE

10 ngày  9 đêm

Phương tiện

liên hệ

75.900.000vnđ

AUSTRALIA: MELBOURNE - SYDNEY

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

liên hệ

57.990.000vnđ