Tour Nước Ngoài

SINGAPORE: ĐẢO SENTOSA - VƯỜN CHIM JURONG (NOEL)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

23/12/2017

7.999.000VNĐ

SINGAPORE: ĐẢO SENTOSA - VƯỜN CHIM JURONG (NOEL)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

24/12/2017

8.999.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA - MALAYSIA ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

21,22/12/2017

10.999.000VNĐ

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM (NOEL)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

22/12/2017

13.999.000VNĐ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN (NOEL)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

22/12/2017

13.999.000VNĐ

TRUNG QUỐC: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU ...

7 ngày  7 đêm

Phương tiện

23/12/2017

15.399.000VNĐ

TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

22,29/12/2017

15.490.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

23/12/2017

11.999.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL (TẾT DƯƠNG LỊCH)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

8.399.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL (TẾT DƯƠNG LỊCH)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.999.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA - VƯỜN CHIM JURONG ( TẾT DƯƠNG LỊCH ...

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

29/12/2017

7.999.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA - VƯỜN CHIM JURONG (TẾT DƯƠNG LỊCH)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

31/12/2017

8.990.000VNĐ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN (TẾT DƯƠNG LỊCH)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

30/12/2017

16.699.000VNĐ

TRUNG QUỐC: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU ...

7 ngày  7 đêm

Phương tiện

30/12/2017

15.999.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - NAM ĐẦU ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

31/12/2017

13.699.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

30/12/2017

13.699.000VNĐ

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

21,28/12/2017

3.850.000VNĐ

CAMBODIA: BOKOR - SIHANOUK VILLE - PHNOMPENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

21,28/12/2017

3.750.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.690.000VNĐ