Tour Nước Ngoài

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.990.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - NAM ĐẦU ...

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

10,17,24/3/2018

10.990.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - GIA NGHĨA ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

9,16,23,30/3/2018

10.990.000VNĐ

ẤN ĐỘ DƯƠNG: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN MALDIVES

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

35.990.000VNĐ

ABU DHABI - DUBAI (SIÊU TIẾT KIỆM)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

18/3/2018

23.990.000VNĐ

KHÁM PHÁ BHUTAN - NEPAL (GÍA ĐÃ GIẢM 2.000.000 VNĐ)

9 ngày  8 đêm

Phương tiện

liên hệ

57.990.000VNĐ

LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO – SAN JOSE

10 ngày  9 đêm

Phương tiện

liên hệ

75.900.000VNĐ

AUSTRALIA: MELBOURNE - SYDNEY

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

liên hệ

57.990.000VNĐ