Bảng giá chung Lễ Tết

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
  Tour Tết Tây 2019
002 Tiền Giang - Cần Thơ Tết Tây 2019
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
29/12/2018
VAN PHÁT RIVERSIDE 1.318.000
Đặt Vé
003 Phan Thiết Tết Tây 2019
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
29,30/12/2018
3* 1001 ĐÊM 1.398.000
Đặt Vé
004 Nha Trang Tết Tây 2019
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
29/12/2018
2* CAMELLIA 2 3.035.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.069.000
005 Đà Lạt Tết Tây 2019
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
29/12/2018
2* LÊ NA 3.798.000
Đặt Vé
3* MAI VÀNG 4.158.000
101 Long An
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
15,16,22,23,29,30/12/2018
Tiêu chuẩn 789.000
Đặt Vé
102 Mỹ Tho - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
15,16,22,23,29,30/12/2018
Khách Sạn 789.000
Đặt Vé
103 Tiền Giang - Vĩnh Long
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
15,16,22,23,29,30/12/2018
Tiêu chuẩn 898.000
Đặt Vé
104 Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
15,16,22,23,29,30/12/2018
Tiêu chuẩn 839.000
Đặt Vé
105 Hành Hương Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
14,15,21,22,28,29/12/2018
Tiêu chuẩn 1.129.000
Đặt Vé
106 Hành Hương Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
14,15,21,22,28,29/12/2018
Tiêu chuẩn 1.269.000
Đặt Vé
107 Hành Hương 4 Núi Campuchia - Hà Tiên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
20,27,29/12/2018
Khách Sạn 4.179.000
Đặt Vé
111 Bến Tre - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
15,22,29,30/12/2018
KS 4 sao 1.989.000
Đặt Vé
112 Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
15,22,29,30/12/2018
KS 4 sao 1.989.000
Đặt Vé
113 Hậu Giang - Lung Ngọc Hoàng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
15,22,29,30/12/2018
Khách Sạn 1.879.000
Đặt Vé
115 Long Xuyên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 2Đ
14,21,28,29/12/2018
Khách Sạn 1.999.000
Đặt Vé
116 Châu Đốc - Hà Tiên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
20,27,28,29/12/2018
KS 3* + 2* 2.989.000
Đặt Vé
117 Phú Quốc Đảo Ngọc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27/12/2018
9/3/2019
KS 2 sao 1.999.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
118 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27,29/12/2018
3,5,8,12,17/1/2019
Khách Sạn 4.079.000
Đặt Vé
126 Châu Đốc - Hà Tiên - Xà Xía - Núi Tà Lơn - Cao Nguyên Bokor - Kep
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
14,21,28,29/12/2018
Khách Sạn 3.929.000
Đặt Vé
127 Châu Đốc - Hà Tiên - Xà Xía - Núi Tà Lơn - Suối Teuk Chhou - Cao Nguyên Bokok - Biển Kep
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
16,20,23,27,29/12/2018
Khách Sạn 4.659.000
Đặt Vé
128 Châu Đốc - Hà Tiên- Xà Xía - Thủ Đô Phnom Penh - Biển Shihanouk Ville - Cao Nguyên Bokor
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
15,19,22,26,29/12/2018
Khách Sạn 5.989.000
Đặt Vé
134 Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27,29/12/2018
Khách Sạn 3.859.000
Đặt Vé
135 Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Rạch Giá - Hà Tiên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27,29/12/2018
Khách Sạn 3.989.000
Đặt Vé
136 Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
20,27,28,29/12/2018
Khách Sạn 3.229.000
Đặt Vé
139 Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
15,20,22,27,29/12/2018
5/1/2019
KS 3 + 4 sao 4.279.000
Đặt Vé
141 Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - U Minh Thượng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
15,19,22,26,29/12/2018
Khách Sạn 5.419.000
Đặt Vé
142 Liên Tỉnh Miền Tây Về Đất Phương Nam
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
6N - 5Đ
15,18,22,25,29/12/2018
Khách Sạn 6.609.000
Đặt Vé
455 Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
20,29/12/2018
5,14/1/2019
4/3/2019
KS 3 sao 5.790.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.990.000
456 Hà Nội - Sapa
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
20,29/12/2018
5,14/1/2019
4/3/2019
KS 3 sao 2.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.499.000
457 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
22,31/12/2018
7,16/1/2019
6/3/2019
KS 3 sao 3.516.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.999.000
  Tour Tết Kỷ Hợi
01 Tết Kỷ Hợi Long An
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
6,7,8,9,10/2/2019
Tiêu chuẩn 789.000
Đặt Vé
02 Tết Kỷ Hợi: Mỹ Tho - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
6,7,8,9,10/2/2019
Khách Sạn 789.000
Đặt Vé
03 Tết Kỷ Hợi: Tiền Giang - Vĩnh Long
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
6,7,8,9,10/2/2019
Tiêu chuẩn 898.000
Đặt Vé
04 Tết Kỷ Hợi: Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
6,7,8,9,10/2/2019
Tiêu chuẩn 839.000
Đặt Vé
05 Tết Kỷ Hợi: Hành Hương Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
5,6,7,8,9/2/2019
Tiêu chuẩn 1.129.000
Đặt Vé
06 Tết Kỷ Hợi: Hành Hương Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
5,6,7,8,9/2/2019
Tiêu chuẩn 1.269.000
Đặt Vé
07 Tết Kỷ Hợi: Du Xuân Hành Hương 4 Núi Campuchia - Hà Tiên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
6,8/2/2019
Khách Sạn 4.179.000
Đặt Vé
11 Tết Kỷ Hợi: Bến Tre - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
6,7,8,9,10/2/2019
KS 4 sao 1.989.000
Đặt Vé
12 Tết Kỷ Hợi: Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
6,7,8,9,10/2/2019
KS 4 sao 1.989.000
Đặt Vé
13 Tết Kỷ Hợi: Hậu Giang - Lung Ngọc Hoàng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
6,7,8,9,10/2/2019
Khách Sạn 1.879.000
Đặt Vé
15 Tết Kỷ Hợi: Long Xuyên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 2Đ
5,6,7,8,9/2/2019
Khách Sạn 1.999.000
Đặt Vé
16 Tết Kỷ Hợi: Châu Đốc - Hà Tiên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
5,6,7,8,9/2/2019
KS 3* + 2* 3.129.000
Đặt Vé
17 Tết Kỷ Hợi: Phú Quốc Đảo Ngọc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
6,7,8,9,10/2/2019
KS 2 sao 2.399.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.998.000
KS 4 sao 4.178.000
18 Tết Kỷ Hợi: Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6,7,8,9,10/2/2019
Khách Sạn 4.079.000
Đặt Vé
26 Tết Kỷ Hợi: Châu Đốc - Hà Tiên - Xà Xía - Núi Tà Lơn - Cao Nguyên Bokor - Kep
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
6,8/2/2019
Khách Sạn 3.929.000
Đặt Vé
27 Tết Kỷ Hợi: Châu Đốc - Hà Tiên - Xà Xía - Núi Tà Lơn - Suối Teuk Chhou - Cao Nguyên Bokok - Biển Kep
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6,8/2/2019
Khách Sạn 4.959.000
Đặt Vé
28 Tết Kỷ Hợi: Châu Đốc - Hà Tiên- Xà Xía - Thủ Đô Phnom Penh - Biển Shihanouk Ville - Cao Nguyên Bokor
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
6,8/2/2019
Khách Sạn 6.519.000
Đặt Vé
34 Tết Kỷ Hợi: Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6,8/2/2019
Khách Sạn 3.859.000
Đặt Vé
36 Tết Kỷ Hợi: Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
5,6,7,8,9/2/2019
Khách Sạn 3.229.000
Đặt Vé
39 Tết Kỷ Hợi: Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6,8/2/2019
KS 3 + 4 sao 4.279.000
Đặt Vé
41 Tết Kỷ Hợi: Sa Đéc - Long Xuyên - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - U Minh Thượng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
6,8/2/2019
Khách Sạn 5.419.000
Đặt Vé
42 Tết Kỷ Hợi: Liên Tỉnh Miền Tây Về Đất Phương Nam
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
6N - 5Đ
6,8/2/2019
Khách Sạn 6.609.000
Đặt Vé
55 Tết Kỷ Hợi: Tiền Giang –đồng Tháp - Rạch Giá – Phú Quốc Mùng 2,4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6,8/2/2019
KS 4* + 2* 4.689.000
Đặt Vé
KS 4*+ 3* 5.089.000
60 Tết Kỷ Hợi: Phan Thiết - Khách Sạn 3*
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
6,7,8,9/2/2019
3* 1001 ĐÊM 2.139.000
Đặt Vé
61 Tết Kỷ Hợi: Phan Thiết - Resort 4*
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
8,9/2/2019
Resort 4* OCEAN STAR 2.539.000
Đặt Vé
62 Tết Kỷ Hợi: Phan Rang Mùng 2,4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
6,8/2/2019
KS 2 sao 2.529.000
Đặt Vé
65 Tết Kỷ Hợi: Nha Trang Hải Âu - Indochine - Mùng 2
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6/2/2019
KS 3 sao 3.999.000
Đặt Vé
66 Tết Kỷ Hợi: Nha Trang Yasaka 4* Mùng 2
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6/2/2019
KS 4 sao 5.269.000
Đặt Vé
67 Tết Kỷ Hợi: Nha Trang 2* Mùng 2
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
6/2/2019
KS 2 sao 2.789.000
Đặt Vé
68 Tết Kỷ Hợi: Nha Trang 2* Mùng 4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
8/2/2019
KS 2 sao 3.769.000
Đặt Vé
69 Tết Kỷ Hợi: Nha Trang 3* Ks Châu Loan Mùng 2,5
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6,9/2/2019
3* CHÂU LOAN 4.429.000
Đặt Vé
70 Tết Kỷ Hợi: Đà Lạt 4* Dragon King, Mùng 2
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6/2/2019
KS 4* DRAGON KING 4.969.000
Đặt Vé
71 Tết Kỷ Hợi: Đà Lạt 2* Lê Na + 3* Mai Vàng, Mùng 2-5
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6,9/2/2019
2* LÊ NA 3.939.000
Đặt Vé
3* MAI VÀNG 4.439.000
72 Tết Kỷ Hợi: Đà Lạt 2* Trung Nhân - Tầm Xuân, Mùng 2-5
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
6,9/2/2019
2* TRUNG NHÂN + TẦM XUÂN 3.939.000
Đặt Vé
73 Tết Kỷ Hợi: Bảo Lộc - Đà Lạt Mùng 4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
8/2/2019
KS 2 sao 3.769.000
Đặt Vé
74 Tết Kỷ Hợi: Đà Lạt 5 Mùng 2
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
6/2/2019
KS 2 sao 2.639.000
Đặt Vé
75 Tết Kỷ Hợi: Nha Trang – Đà Lạt Mùng 2
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
6/2/2019
KS 4*+ 3* 5.539.000
Đặt Vé
76 Tết Kỷ Hợi: Nha Trang – Đà Lạt Mùng 4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
8/2/2019
KS 3* + 2* 4.859.000
Đặt Vé
KS 3 sao 5.339.000
77 Tết Kỷ Hợi: Phan Thiết – Đà Lạt Mùng 4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
8/2/2019
KS 4*+ 3* 4.559.000
Đặt Vé
80 Tết Kỷ Hợi: Buôn Mê Thuột - Pleiku – Kontum Mùng 2, 4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
6,8/2/2019
KS 3* + 2* 4.839.000
Đặt Vé
81 Tết Kỷ Hợi: Buôn Mê Thuột
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
6,8/2/2019
KS 3 sao 3.739.000
Đặt Vé
85 Tết Kỷ Hợi: Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N - 2Đ
6,8/2/2019
KS 3 sao 4.699.000
Đặt Vé
90 Tết Kỷ Hợi: Hà Nội - Sapa – Ninh Bình - Hạ Long ( Mùng 2)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
6/2/2019
KS 3 sao 6.959.000
Đặt Vé
91 Tết Kỷ Hợi: Hà Nội – Ninh Bình - Hạ Long - Sapa ( Mùng 4)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
8/2/2019
KS 3 sao 6.959.000
Đặt Vé