Âu - Úc - Mỹ

LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO – SAN JOSE

10 ngày  9 đêm

Phương tiện

liên hệ

75.900.000VNĐ

AUSTRALIA: MELBOURNE - SYDNEY

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

liên hệ

57.990.000VNĐ