Đông Nam Á

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,21,28/12/2017

3.850.000VNĐ

CAMBODIA: BOKOR - SIHANOUK VILLE - PHNOMPENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,21,28/12/2017

3.750.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.690.000VNĐ

THAI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL (SIÊU TIẾT KIỆM)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.390.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - TRÂN BẢO PHẬT SƠN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16/12/2017

6.690.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - TRÂN BẢO PHẬT SƠN (SIÊU TIẾT KIỆM)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/1/2018

5.990.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

9.990.000VNĐ

MALAYSIA - SINGAPORE (SIÊU TIẾT KIỆM)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

16,19/12/2017

9.990.000VNĐ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

13/3/2018

11.888.000VNĐ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.890.000VNĐ

SINGAPORE - VƯỜN CHIM JURONG - MALAYSIA - CAO NGUYÊN GENTING

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

20/1/2018

11.688.000VNĐ

HÀNH HƯƠNG MYANMAR: YANGON - BAGO - KYAIKHTIYO

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.890.000VNĐ