Đông Nam Á

CAMPUCHIA: SIEM RIEP – PHNOM PENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

4.590.000VNĐ

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

10,17,24,31/5/2018

3.850.000VNĐ

CAMBODIA: BOKOR - SIHANOUK VILLE - PHNOMPENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

10,17,24,31/5/2018

3.750.000VNĐ

THAI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10,11,12,...

5.900.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17/5/2018

9.990.000VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA - GENTING

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.590.000VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA - GENTING

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

3,19,24/6/2018

10.990.000VNĐ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

9.990.000VNĐ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

12/6/2018

12.680.000VNĐ

MYANMA: YANGON – BAGO – KYAIKHTIYO

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

26/5/2018

11.990.000VNĐ