Đông Nam Á

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

28/6/2018

3.850.000VNĐ

CAMBODIA: BOKOR - SIHANOUK VILLE - PHNOMPENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

28/6/2018

3.750.000VNĐ

THAI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

5.900.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

9.990.000VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA - GENTING

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.590.000VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA - GENTING

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

8/7/2018

10.990.000VNĐ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

9.990.000VNĐ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

12.680.000VNĐ

MYANMA: YANGON – BAGO – KYAIKHTIYO

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

7/7/2018

11.990.000VNĐ