Đông Nam Á

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - TRANH 3D (LỄ 30/4)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

29/4/2017

8.390.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - TRANH 3D (LỄ 30/4)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

30/4/2017

7.390.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA (LỄ 30/4)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

27/4/2017

12.990.000vnđ

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

2,9,16,23,30/3/2017

3.850.000vnđ

CAMBODIA: SIHANOUK - BOKOR - PHNOMPENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

2,9,16,23,30/3/2017

3.750.000vnđ

CAMPUCHIA : SIHANOUK - BOKOR

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

3.990.000vnđ

CAMPUCHIA - LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI LAN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.788.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.688.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - CHỢ NỔI BỐN MIỀN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.488.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - CHỢ NỔI BỐN MIỀN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

18,24/3/2017

6.488.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

8,22/3/2017

6.690.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

5/4/2017

7.290.000vnđ

THAI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

10,15,17,22,24,29...

6.290.000vnđ

THÁI LAN: PHUKET (5N) (KH:THEO YÊU CẦU)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

15.888.000vnđ

SINGAPORE - SENTOSA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

2,9/3/2017

9.990.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

7,21/3/2017

9.990.000vnđ

BALI - BRUNEI

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

25.490.000vnđ

PHILIPINES: MANILA - BORACAY

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

26.990.000vnđ

MYANMAR: YANGON - BAGO - KYAIKHTIYO

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

9.990.000vnđ