Lễ Tết

LỄ 2/9: TIỀNG GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

1,2/9/2018

2.158.000VNĐ

LỄ 2/9: CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

31/8/2018

2.998.000VNĐ

LỄ 2/9: CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

30/8/2018

3.888.000VNĐ

LỄ 2/9: CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

30/8/2018

5.238.000VNĐ

LỄ 2/9: TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

30/8/2018

3.888.000VNĐ

LỄ 2/9: ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

30/8/2018

4.578.000VNĐ

LỄ 2/9: ĐÀ LẠT 1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

30/8/2018

3.758.000VNĐ

LỄ 2/9: ĐÀ LẠT 5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

31/8/2018

3.068.000VNĐ

LỄ 2/9: NHA TRANG 1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

30/8/2018

3.558.000VNĐ

LỄ 2/9: NHA TRANG - ĐÀ LẠT

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

30/8/2018

4.988.000VNĐ

LỄ 2/9: PHAN THIẾT

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

1,2/9/2018

2.348.000VNĐ