Lễ Tết

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

29/4/2017

4.750.000vnđ

CAMBODIA: SIHANOUK - KORHONG - BOKOR - PHNOMPENH (LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

29/4/2017

4.990.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL (TẾT THÁI)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.390.000vnđ

THAI LAN: BANGKOK - PATTAYA (TẾT THÁI)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.990.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - CHỢ NỔI BỐN MIỀN (LỄ 30/4)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

8.588.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - CHỢ NỔI BỐN MIỀN (LỄ 30/4)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

8.588.000vnđ

MYANMAR: YANGON - BAGO - KYAIKHTIYO (LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

28/4/2017

10.990.000vnđ

HONG KONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN (LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

28/4/2017

14.990.000vnđ