Miền Nam

TIỀN GIANG - BẾN TRE

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/5/2018

495.000VNĐ

VĨNH LONG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

14/5/2018

876.000VNĐ

ĐỒNG THÁP - GÁO GIỒNG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/5/2018

595.000VNĐ

GÁO GIỒNG - MÙA XUÂN

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

4,11,18,25/5/2018

2.499.000VNĐ

TIỀN GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2018

1.318.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - LONG XUYÊN

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

liên hệ

1.725.000VNĐ

TRÀM CHIM - GÁO GIỒNG

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

5,12,19/5/2018

1.668.000VNĐ

PHÚ QUỐC

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

2,4,7,9,11,14,16,...

1.998.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2018

4.218.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

5,12,19,26/5/2018

5.419.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

5,8,12,19,26/5/2018

7.429.000VNĐ

PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

4,11,18,25/5/2018

5.915.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ - PHÚ QUỐC

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

5,12,19,26/5/2018

6.645.000VNĐ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

5,8,12,19,26/5/2018

6.018.000VNĐ

TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2018

3.718.000VNĐ

RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ - PHÚ QUỐC

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

6.278.000VNĐ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ- PHÚ QUỐC

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

5,8,12,19,26/5/2018

8.198.000VNĐ

SÀI GÒN – RẠCH GIÁ – NAM DU

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.768.000VNĐ

CẦN GIỜ - DUYÊN HẢI

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

liên hệ

722.000VNĐ

BÌNH CHÂU

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

6,13,20/5/2018

650.000VNĐ

  • 1
  • 2