Miền Nam

TIỀN GIANG - BẾN TRE

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

11,18,25/12/2016

495.000vnđ

VĨNH LONG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

liên hệ

876.000vnđ

ĐỒNG THÁP - GÁO GIỒNG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

11,18,25/12/2016

595.000vnđ

TIỀN GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

10,17,24/12/2016

1.295.000vnđ

CHÂU ĐỐC - LONG XUYÊN

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

24/12/2016

1.725.000vnđ

TRÀM CHIM - GÁO GIỒNG

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

10,17,24,31/12/2016

1.668.000vnđ

PHÚ QUỐC

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

12,14,15,19,26/12...

2.488.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

10,17,20,24,31/12...

2.984.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

10,17,24/12/2016

5.935.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

10,17,27/12/2016

7.450.000vnđ

PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

9,16,23/12/2016

5.935.000vnđ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ - PHÚ QUỐC

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

10,17,24/12/2016

5.982.000vnđ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

10,17,27/12/2016

5.505.000vnđ

TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

8,10,13,17,27,31/...

3.280.000vnđ

RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ - PHÚ QUỐC

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

8,10,17,27,31/12/...

6.278.000vnđ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ- PHÚ QUỐC

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

10,17,27/12/2016

8.503.000vnđ

CẦN GIỜ - DUYÊN HẢI

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

11,18,25/12/2016

722.000vnđ

BÌNH CHÂU

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

11,18,25/12/2016

650.000vnđ

VŨNG TÀU

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

11,18,25/12/2016

495.000vnđ

VŨNG TÀU - LONG HẢI

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

10,17,24,31/12/2016

1.544.000vnđ

  • 1
  • 2