Miền Trung - Tây Nguyên

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ - LÂU ĐÀI VANG RD

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

1.398.000VNĐ

PHAN RANG

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,22/12/2017

2.588.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG -3: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

1.978.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 5 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

2.748.000VNĐ

NHA TRANG - 6 ( KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

13,15,17,20,22,24...

2.398.000VNĐ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,22/12/2017

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,26/12/2017

2.738.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19/12/2017

2.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.668.000VNĐ

ĐÀ LẠT 3- THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

2.488.000VNĐ

ĐÀ LẠT -4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

13,15,17,20,22/12...

1.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15/12/2017

2.068.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 6 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

14,16,18,21/12/2017

1.868.000VNĐ

ĐÀ LẠT TIẾT KIỆM

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

18,19/12/2017

1.190.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

14,16,19,26/12/2017

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,26/12/2017

3.478.000VNĐ