Miền Trung - Tây Nguyên

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

21,28/10/2017

1.398.000vnđ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ - LÂU ĐÀI VANG RD

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

liên hệ

1.398.000vnđ

PHAN RANG

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

20,27/10/2017

2.588.000vnđ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

2.692.000vnđ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

19,21,24,26,28,31...

2.352.000vnđ

NHA TRANG -3: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

1.962.000vnđ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

19,21,24,26,28,31...

2.592.000vnđ

NHA TRANG - 5 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

2.442.000vnđ

NHA TRANG - 6 ( KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

20,22,25,27,29/10...

2.064.000vnđ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

20,27/10/2017

2.204.000vnđ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

19,21,24,26,28,31...

2.064.000vnđ

ĐÀ LẠT 1 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

2.768.000vnđ

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

19,21,24,26,28,31...

2.668.000vnđ

ĐÀ LẠT 3- THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

2.488.000vnđ

ĐÀ LẠT -4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

20,22,25,27,29/10...

1.768.000vnđ

ĐÀ LẠT - 5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

20,27/10/2017

2.068.000vnđ

ĐÀ LẠT - 6 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

19,21,23,26,28,30...

1.768.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

3.598.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

19,21,24,26,28,31...

3.360.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

3.230.000vnđ