HOT LINE: 084 444 1818

Miền Trung - Tây Nguyên

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

ÐL2

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/1/2019

2.668.000VNĐ

ĐÀ LẠT 3- THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

ÐL3

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/1/2019

2.488.000VNĐ

ĐÀ LẠT -4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

ÐL4

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

25,27,30/1/2019

1.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 5

ÐL5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

26/1/2019

2.068.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 6 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT)

ÐL6

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

24,26,28,31/1/2019

1.868.000VNĐ

ĐÀ LẠT TIẾT KIỆM

ÐL7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

1.190.000VNĐ

ĐÀ LẠT 8

ÐL8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/1/2019

2.068.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

NT-ÐL1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/1/2019

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

NT-ÐL2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/1/2019

3.478.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

NT-ÐL3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/1/2019

3.298.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 4

NT-ÐL4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

25,27,30/1/2019

2.842.000VNĐ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

SG_PT-NT-ÐL

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

26/1/2019

6.074.000VNĐ