CÁC TOUR ĐI QUA CẦN THƠ

CẦN THƠ - LỄ 30/04/2018

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

29,30/4/2018

2.158.000VNĐ

GÁO GIỒNG - CHÂU ĐỐC - MÙA XUÂN - CẦN THƠ - LỄ 30/42018

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

28,29/4/2018

2.998.000VNĐ

TIỀN GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2018

1.318.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2018

4.218.000VNĐ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

5,8,12,19,26/5/2018

6.018.000VNĐ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ- PHÚ QUỐC

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

5,8,12,19,26/5/2018

8.198.000VNĐ