CÁC TOUR ĐI QUA ĐÀ LẠT

ĐÀ LẠT 1 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

2.768.000vnđ

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

19,21,24,26,28,31...

2.668.000vnđ

ĐÀ LẠT 3- THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

2.488.000vnđ

ĐÀ LẠT -4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

20,22,25,27,29/10...

1.768.000vnđ

ĐÀ LẠT - 5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

20,27/10/2017

2.068.000vnđ

ĐÀ LẠT - 6 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

19,21,23,26,28,30...

1.768.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

3.598.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

19,21,24,26,28,31...

3.230.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

20,22,25,27,29/10...

2.842.000vnđ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.074.000vnđ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

3.198.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

9 ngày  8 đêm

Phương tiện ,

24,26,31/10/2017

11.458.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

24,31/10/2017

8.464.000vnđ

ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

7 ngày  6 đêm

Phương tiện ,

19,24,26,31/10/2017

8.879.000vnđ

ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

19,24,26,31/10/2017

6.622.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

16 ngày  15 đêm

Phương tiện ,

24,31/10/2017

22.106.000vnđ

ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

19,24,26,31/10/2017

16.020.000vnđ

ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

19,24,26,31/10/2017

15.578.000vnđ