CÁC TOUR ĐI QUA ĐÀ LẠT

ĐÀ LẠT FESTIVAL HOA 2017

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

21,23,26/12/2017

3.218.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19/12/2017

2.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT 2 - THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.668.000VNĐ

ĐÀ LẠT 3- THÁC ĐAMBRI - ĐƯỜNG HẦM ĐIÊU KHẮC

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

2.488.000VNĐ

ĐÀ LẠT -4 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

13,15,17,20,22/12...

1.768.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 5

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15/12/2017

2.068.000VNĐ

ĐÀ LẠT - 6 (KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS ĐÀ LẠT)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

14,16,18,21/12/2017

1.868.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

14,16,19,26/12/2017

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

14,16,19,26/12/2017

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

14,16,19,26/12/2017

3.298.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

14,16,19,26/12/2017

3.298.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

13,15,17,20,27/12...

2.842.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

13,15,17,20,27/12...

2.842.000VNĐ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

16,19,26/12/2017

6.074.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,21,28/12/2017

3.198.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

9 ngày  8 đêm

Phương tiện ,

19/12/2017

11.458.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

16,19/12/2017

8.464.000VNĐ

ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

7 ngày  6 đêm

Phương tiện ,

8/3/2018

8.879.000VNĐ

ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

8/3/2018

6.622.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

16 ngày  15 đêm

Phương tiện ,

9,23/1/2018

22.106.000VNĐ

  • 1
  • 2