CÁC TOUR ĐI QUA ĐỒI CÁT BAY

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

20,27/10/2018

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

20,27/10/2018

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

20,27/10/2018

6.074.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

20,23,25,27,30/10...

3.698.000VNĐ