CÁC TOUR ĐI QUA HẠ LONG

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

4,9,11,16,18,23,2...

16.364.000vnđ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

4,9,11,16,18,23,2...

12.664.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

16 ngày  15 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

22.106.000vnđ

ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

15.578.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

12 ngày  11 đêm

Phương tiện

27/4/2017

13.726.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - HÀ NỘI

9 ngày  8 đêm

Phương tiện

27/4/2017

10.026.000vnđ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - SAPA

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

25,27/4/2017

7.698.000vnđ

HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

28,30/4/2017

7.798.000vnđ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

25,27/4/2017

4.298.000vnđ

HÀ NỘI - YÊN TỬ - HẠ LONG

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

27/4/2017

2.250.000vnđ