HOT LINE: 084 444 1818

CÁC TOUR ĐI QUA HÒN RƠM

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

SG_PT1

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

23/2/2019

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

SG_PT-NT-ÐL

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

23/2/2019

6.074.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

SG_PT-ÐL

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

21,23,26,28/2/2019

3.698.000VNĐ