CÁC TOUR ĐI QUA HUẾ

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

24,26,31/8/2017

5.078.000vnđ

ĐÀ ĐẴNG - HỘI AN - HUẾ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

24,26,31/8/2017

5.178.000vnđ

HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG - ĐÀ NẴNG - HỘI AN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

26,28/8/2017

6.078.000vnđ

HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG - ĐÀ NẴNG - HỘI AN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

26,28/8/2017

5.178.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

25,27/8/2017

4.178.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

25,27/8/2017

4.278.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

9 ngày  8 đêm

Phương tiện ,

29,31/8/2017

11.458.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

29,31/8/2017

8.464.000vnđ

ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

24,29/8/2017

6.622.000vnđ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

24,29,31/8/2017

12.664.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

16 ngày  15 đêm

Phương tiện ,

29,31/8/2017

22.106.000vnđ

ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

24,29/8/2017

16.020.000vnđ

ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

24,29/8/2017

15.578.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

12 ngày  11 đêm

Phương tiện

24,26,31/8/2017

13.726.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - HÀ NỘI

9 ngày  8 đêm

Phương tiện

24,26,31/8/2017

10.026.000vnđ