CÁC TOUR ĐI QUA KUALA LUMPUR

SINGAPORE - GARDEN BY THE BAY - MALAYSIA - GENTING (LỄ 30/4)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

11.390.000VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA - GENTING

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

3,19,24/6/2018

10.990.000VNĐ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

9.990.000VNĐ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

12/6/2018

12.680.000VNĐ