HOT LINE: 084 444 1818

CÁC TOUR ĐI QUA NĂM CĂN

CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN3N_36

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

25/1/2019

3.229.000VNĐ

SA ĐÉC - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN4N_37

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

26/1/2019

3.969.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN4N_38

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

26/1/2019

3.989.000VNĐ