CÁC TOUR ĐI QUA NHA TRANG

NHA TRANG 1: DỐC LẾT - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/8/2017

2.792.000vnđ

NHA TRANG - 2

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/8/2017

2.598.000vnđ

NHA TRANG - 3

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/8/2017

2.022.000vnđ

NHA TRANG - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/8/2017

2.702.000vnđ

NHA TRANG - 5

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/8/2017

2.562.000vnđ

NHA TRANG - 6 ( KHÁCH TẬP TRUNG TẠI KS NHA TRANG )

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

23,25,27,30/8/2017

2.064.000vnđ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

25/8/2017

2.204.000vnđ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/8/2017

2.064.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/8/2017

3.480.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/8/2017

3.360.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 3

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/8/2017

3.230.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

23,25,27,30/8/2017

2.842.000vnđ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.074.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

24,29,31/8/2017

8.778.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

29,31/8/2017

8.464.000vnđ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

24,29,31/8/2017

16.364.000vnđ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

24,29,31/8/2017

12.664.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

16 ngày  15 đêm

Phương tiện ,

29,31/8/2017

22.106.000vnđ