CÁC TOUR ĐI QUA NINH THUẬN

NHA TRANG TẾT DƯƠNG LỊCH 30_12

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

30/12/2017

3.137.000VNĐ

PHAN RANG TẾT 2018

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

17,19/2/2018

3.418.000VNĐ

PHAN RANG

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,22/12/2017

2.588.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,22/12/2017

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,22/12/2017

2.668.000VNĐ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,26/12/2017

2.738.000VNĐ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,26/12/2017

2.738.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

14,16,19,26/12/2017

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

14,16,19,26/12/2017

3.598.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,26/12/2017

3.478.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,26/12/2017

3.478.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

16,19/12/2017

8.464.000VNĐ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

16.364.000VNĐ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

12.664.000VNĐ