CÁC TOUR ĐI QUA NINH THUẬN

PHAN RANG

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2017

2.588.000vnđ

NHA TRANG 1: DỐC LẾT - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

25/4/2017

2.792.000vnđ

NHA TRANG - 2

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

2.598.000vnđ

NHA TRANG - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

2.702.000vnđ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2017

2.204.000vnđ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

2.064.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

25/4/2017

3.480.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

3.360.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

8.464.000vnđ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

4,9,11,16,18,23,2...

16.364.000vnđ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

4,9,11,16,18,23,2...

12.664.000vnđ