CÁC TOUR ĐI QUA PHAN THIẾT

NHA TRANG - ĐÀ LẠT FESTIVAL HOA 2017

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

21,23/12/2017

3.998.000VNĐ

NHA TRANG TẾT DƯƠNG LỊCH 29_12

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

29/12/2017

3.792.000VNĐ

NHA TRANG TẾT DƯƠNG LỊCH 30_12

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

30/12/2017

3.137.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

28,30/12/2017

3.998.000VNĐ

PHAN THIẾT TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

30,31/12/2017

1.648.000VNĐ

NHA TRANG 1 - MÙNG 2,5 - KS 3*( HẢI ÂU)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20/2/2018

3.558.000VNĐ

NHA TRANG 1 - MÙNG 2,5 - KS 2* ( CAMELLIA 2), 3*( NHỊ PHI)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20/2/2018

3.468.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT TẾT 2018

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17,19/2/2018

5.588.000VNĐ

PHAN THIẾT TẾT 2018 - KS - RESORT

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,19/2/2018

2.348.000VNĐ

PHAN RANG TẾT 2018

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

17,19/2/2018

3.418.000VNĐ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT TẾT 2018

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

19/2/2018

4.618.000VNĐ

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ - LÂU ĐÀI VANG RD

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

1.398.000VNĐ

PHAN RANG

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

15,22/12/2017

2.588.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,16,19,21,23,26...

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

14,16,19,21,23,26...

2.898.000VNĐ

  • 1
  • 2