CÁC TOUR ĐI QUA PHAN THIẾT

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/5/2017

1.398.000vnđ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ - LÂU ĐÀI VANG RD

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

liên hệ

1.398.000vnđ

PHAN RANG

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2017

2.588.000vnđ

NHA TRANG 1: DỐC LẾT - ĐẢO KHỈ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

25/4/2017

2.792.000vnđ

NHA TRANG - 2

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

2.598.000vnđ

NHA TRANG - 4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

2.702.000vnđ

NHA TRANG - 7

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/5/2017

2.204.000vnđ

NHA TRANG - 8

3 ngày  2 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

2.064.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 1

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

25/4/2017

3.480.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - 2

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

3.360.000vnđ

PHAN THIẾT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.074.000vnđ

PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

3.198.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ NẴNG - HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

7 ngày  6 đêm

Phương tiện ,

4,9,11,16,18,23,2...

9.678.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

4,9,11,16,18,23,2...

8.778.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ - THIÊN ĐƯỜNG

9 ngày  8 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

11.458.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - ĐÀ NẴNG - HUẾ

8 ngày  7 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

8.464.000vnđ

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI

11 ngày  10 đêm

Phương tiện ,

4,9,11,16,18,23,2...

12.664.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

16 ngày  15 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

22.106.000vnđ