HOT LINE: 084 444 1818

CÁC TOUR ĐI QUA PHAN THIẾT

TẾT KỶ HỢI: PHAN THIẾT - KHÁCH SẠN 3*

TET_PT_KS

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

6,8,9/2/2019

2.139.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: PHAN THIẾT - RESORT 4*

TET_PT_RS

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

9/2/2019

2.539.000VNĐ

TẾT KỶ HỢI: TUY HÒA - QUY NHƠN

TET_TH-QN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

4.899.000VNĐ

PHAN THIẾT - TÀ CÚ

SG_PT1

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

26/1/2019

1.398.000VNĐ

PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG KÊ GÀ

SG_PT2

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

26/1/2019

1.398.000VNĐ

PHAN RANG

SG_PR

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

liên hệ

2.588.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/1/2019

2.998.000VNĐ

NHA TRANG-1: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT1

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

24,26,29,31/1/2019

2.998.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT2

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/1/2019

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 2: VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT2

3 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/1/2019

2.578.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/1/2019

2.898.000VNĐ

NHA TRANG - 4 : VINPEARL LAND - DỐC LẾT

NT4

4 ngày  3 đêm

Phương tiện ,

24,26,29,31/1/2019

2.898.000VNĐ

  • 1
  • 2