CÁC TOUR ĐI QUA SAPA

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

24,29,31/8/2017

16.364.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

16 ngày  15 đêm

Phương tiện ,

29,31/8/2017

22.106.000vnđ

ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

24,29/8/2017

16.020.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

12 ngày  11 đêm

Phương tiện

24,26,31/8/2017

13.726.000vnđ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HẠ LONG - SAPA - FANSIPAN

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

24/8/2017

7.998.000vnđ

HÀ NỘI - SAPA - ĐỈNH FANSIPAN - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HẠ LONG

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

25,27/8/2017

7.798.000vnđ

LÀO CAI - SAPA( ĐÓN KHÁCH TẠI GA )

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

25/8/2017

3.950.000vnđ

HÀ NỘI - LÀO CAI - SAPA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

25,27/8/2017

4.200.000vnđ