CÁC TOUR ĐI QUA SAPA

ĐÀ LẠT - HÀ NỘI - SAPA

ÐL-HN-SP

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

5.597.000VNĐ

ĐÀ LẠT - HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG

ÐL-HN-SP-HL

7 ngày  6 đêm

Phương tiện ,

liên hệ

10.122.000VNĐ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HẠ LONG - SAPA - FANSIPAN

SG_HN-HL-SP

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.998.000VNĐ

HÀ NỘI - SAPA - ĐỈNH FANSIPAN - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HẠ LONG

SG-MB_HN-SP-HL

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.798.000VNĐ