CÁC TOUR ĐI QUA SAPA

NHA TRANG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

4,9,11,16,18,23,2...

16.364.000vnđ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

16 ngày  15 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

22.106.000vnđ

ĐÀ LẠT - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

14 ngày  13 đêm

Phương tiện ,

25/4/2017

16.020.000vnđ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - HÀ NỘI - SAPA

12 ngày  11 đêm

Phương tiện

27/4/2017

13.726.000vnđ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - SAPA

7 ngày  6 đêm

Phương tiện

25,27/4/2017

7.698.000vnđ

HÀ NỘI - SAPA - HẠ LONG

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

28,30/4/2017

7.798.000vnđ

LÀO CAI - SAPA( ĐÓN KHÁCH TẠI GA )

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

28/4/2017

3.950.000vnđ

HÀ NỘI - LÀO CAI - SAPA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

7,12,14,19,21,26,...

4.450.000vnđ