CÁC TOUR ĐI QUA SENTOSA

SINGAPORE - MALAYSIA (LỄ 2/9)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

31/8/2017

SINGAPORE - SENTOSA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/7/2017

10.390.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

11.590.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.590.000vnđ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.590.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA (GIÁ ĐÃ GIẢM 500.000/KHÁCH)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

24/8/2017

9.990.000vnđ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

9.990.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA (KHUYẾN MÃI GÍA ĐÃ GIẢM 500.000/KHÁCH)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

13/7/2017

11.590.000vnđ