CÁC TOUR ĐI QUA VĨNH LONG

MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI

SG_MNN

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15/12/2018

1.725.000VNĐ

TIỀN GIANG - VĨNH LONG

MN1N_03

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

15,16,22,23,29,30...

898.000VNĐ

TIỀN GIANG - VĨNH LONG

MN1N_03

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

15,16,22,23,29,30...

898.000VNĐ

HÀNH HƯƠNG BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN1N_06

1 ngày  1 đêm

Phương tiện

14,15,21,22,28,29...

1.269.000VNĐ

HÀNH HƯƠNG BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN1N_06

1 ngày  1 đêm

Phương tiện

14,15,21,22,28,29...

1.269.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ

MN2N_11

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.989.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ

MN2N_11

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.989.000VNĐ

TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ - HẬU GIANG

MN2N_12

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.989.000VNĐ

TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ - HẬU GIANG

MN2N_12

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.989.000VNĐ

HẬU GIANG - LUNG NGỌC HOÀNG

MN2N_13

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.879.000VNĐ

HẬU GIANG - LUNG NGỌC HOÀNG

MN2N_13

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15,22,29,30/12/2018

1.879.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ - RẠCH GIÁ - HÀ TIÊN - CHÂU ĐỐC

MN4N_35

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

15,20,22,27,29/12...

3.989.000VNĐ

MỸ THO - BẾN TRE - CẦN THƠ - RẠCH GIÁ - HÀ TIÊN - CHÂU ĐỐC

MN4N_35

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

15,20,22,27,29/12...

3.989.000VNĐ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN3N_36

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

20,27,28,29/12/2018

3.229.000VNĐ

CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN3N_36

3 ngày  3 đêm

Phương tiện

20,27,28,29/12/2018

3.229.000VNĐ

BẾN TRE - TIỀN GIANG - CẦN THƠ - CÀ MAU - BẠC LIÊU - SÓC TRĂNG

MN4N_38

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

15,20,22,27/12/2018

3.989.000VNĐ

LIÊN TỈNH MIỀN TÂY VỀ ĐẤT PHƯƠNG NAM

MN6N_42

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

15,18,22,25,29/12...

6.609.000VNĐ

LIÊN TỈNH MIỀN TÂY VỀ ĐẤT PHƯƠNG NAM

MN6N_42

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

15,18,22,25,29/12...

6.609.000VNĐ

TIỀN GIANG - CẦN THƠ

SG_CT

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

15/12/2018

1.318.000VNĐ