CÁC TOUR ĐI QUA VĨNH LONG

CẦN THƠ - TẾT 2018

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,18,19,20,21/2/...

2.158.000VNĐ

LÀNG NỔI TÂN LẬP - MIẾU BÀ CHÙA XỨ - TẾT 2018

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,18,19,20,21/2/...

2.278.000VNĐ

GÁO GIỒNG - CHÂU ĐỐC - MÙA XUÂN - CẦN THƠ - TẾT 2018

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

17,19,20,21/2/2018

2.998.000VNĐ

TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - CÀ MAU - CẦN THƠ - TẾT 2018

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,19,21/2/2018

3.888.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU - BẠC LIÊU - CẦN THƠ - TẾT 2018

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

17,19,21/2/2018

5.238.000VNĐ

TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC - TẾT 2018

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,19/2/2018

4.668.000VNĐ

VĨNH LONG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

16,17,23,24,30,31...

876.000VNĐ

TIỀN GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,17,23,30,31/12...

1.295.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - LONG XUYÊN

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

16,23,30/12/2017

1.725.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

16,23,29,30/12/2017

2.988.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

16,23/12/2017

7.450.000VNĐ

PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

15,22/12/2017

5.935.000VNĐ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

16,23,30/12/2017

5.505.000VNĐ