CÁC TOUR ĐI QUA VĨNH LONG

LỄ 2/9: TIỀNG GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

1,2/9/2018

2.158.000VNĐ

LỄ 2/9: CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

31/8/2018

2.998.000VNĐ

VĨNH LONG

1 ngày  0 đêm

Phương tiện

liên hệ

876.000VNĐ

TIỀN GIANG - CẦN THƠ

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

25/8/2018

1.318.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - LONG XUYÊN

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

liên hệ

1.725.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

25/8/2018

4.218.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC - CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

25/8/2018

7.429.000VNĐ

PHÚ QUỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ

5 ngày  4 đêm

Phương tiện ,

24/8/2018

5.915.000VNĐ

CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU- CẦN THƠ

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

25/8/2018

6.018.000VNĐ