Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
210 Nha Trang - 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
SG_NT6 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
23/2/2018
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
1,4,6,8,11,13,18/4/2018
KS 3* loại 2 2.398.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.648.000
KS 4 sao 3.098.000
211 Nha Trang - 7
SG_NT7 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
23/2/2018
KS 3* loại 2 2.668.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.918.000
KS 4 sao 3.368.000
KS 5 sao 5.948.000
212 Nha Trang - 8
SG_NT8 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
27/2/2018
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,27/...
KS 3* loại 2 2.738.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.968.000
KS 4 sao 3.418.000
KS 5 sao 5.998.000
220 Đà Lạt 1 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
ÐL1 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
27/2/2018
1,3,8,10,24/3/2018
KS 2 sao 2.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.198.000
KS 3* loại 1 3.628.000
KS 4* loại 2 4.058.000
KS 4* loại 1 4.488.000
221 Đà Lạt 2 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
ÐL2 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
27/2/2018
1,3,8,10,24/3/2018
KS 2 sao 2.668.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.098.000
KS 3* loại 1 3.528.000
KS 4* loại 2 3.958.000
KS 4* loại 1 4.388.000
222 Đà Lạt 3- Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
ÐL3 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
27/2/2018
1,3,8,10,24/3/2018
KS 2 sao 2.488.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.918.000
KS 3* loại 1 3.348.000
KS 4* loại 2 3.778.000
KS 4* loại 1 4.208.000
223 Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
ÐL4 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
28/2/2018
2,4,9,11,25/3/2018
KS 2 sao 1.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000
KS 3* loại 1 2.242.000
KS 4* loại 2 2.468.000
KS 4* loại 1 2.794.000
224 Đà Lạt - 5
ÐL5 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
23/2/2018
2/3/2018
KS 2 sao 2.068.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.294.000
KS 3* loại 1 2.580.000
KS 4* loại 2 2.806.000
KS 4* loại 1 3.132.000
225 Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
ÐL6 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,2...
KS 2 sao 1.868.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.094.000
KS 3* loại 1 2.342.000
KS 4* loại 2 2.568.000
KS 4* loại 1 2.894.000
226 Đà Lạt Tiết Kiệm
ÐL7 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
KS 1 sao 1.190.000
Đặt Vé
235 Nha Trang - Đà Lạt - 1
NT-ÐL1 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
27/2/2018
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,27/...
KS 2 sao 3.598.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.135.000
KS 3* loại 1 4.645.000
KS 4 sao 5.230.000
236 Nha Trang - Đà Lạt - 2
NT-ÐL2 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
27/2/2018
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,27/...
KS 2 sao 3.478.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.015.000
KS 3* loại 1 4.525.000
KS 4 sao 5.110.000
237 Nha Trang - Đà Lạt - 3
NT-ÐL3 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
27/2/2018
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,27/...
KS 2 sao 3.298.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.835.000
KS 3* loại 1 4.345.000
KS 4 sao 4.930.000
238 Nha Trang - Đà Lạt - 4
NT-ÐL4 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
28/2/2018
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,28/...
KS 2 sao 2.842.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.278.000
KS 3* loại 1 3.678.000
KS 4 sao 4.077.000
243 Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
SG_PT-NT-ÐL (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
20/3/2018
KS 3 sao 6.074.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.594.000
244 Phan Thiết - Đà Lạt
SG_PT-ÐL (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 3.198.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.274.000
260 Đà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường
ÐN-H-TÐ (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
24/2/2018
1,4,8,11,15,18,22,29/3/2018
KS 3 sao 3.698.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.648.000
262 Bà Nà - Huế - Động Thiên Đường
BN-H-TÐ (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
25/2/2018
2,5,9,12,16,19,23,30/3/2018
KS 3 sao 2.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.498.000
320 Đà Lạt - Hà Nội - Sapa
ÐL-HN-SP (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
27/2/2018
8/3/2018
KS 3 sao 5.597.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.631.000
321 Đà Lạt - Hà Nội - Sapa - Hạ Long
ÐL-HN-SP-HL (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:    
27/2/2018
8/3/2018
KS 3 sao 8.370.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.122.000
323 Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường Hà Nội – Sapa
ÐN-HA-H-TÐ-HN-SP (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.697.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.147.000
324 Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường Hà Nội – Sapa – Hạ Long
ÐN-HA-H-TÐ-HN-SP-HL (9 Ngày-8 Đêm)
Download Tour File:    
1,4,8,11,15,18,22,29/3/2018
KS 3 sao 9.488.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.638.000
325 Nha Trang – Đà Lạt Hà Nội- Sapa – Hạ Long Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường
NT-ÐL-HN-SP-HL-ÐN-H-TÐ (13 Ngày-12 Đêm)
Download Tour File:    
27/3/2018
KS 3 sao 13.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.998.000
326 Nha Trang – Hà Nội Sapa – Hạ Long
NT-HN-SP-HL (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:    
27/3/2018
KS 3 sao 8.758.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.408.000
327 Nha Trang - Hà Nội - Sapa
NT-HN-SP (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
27/3/2018
KS 3 sao 5.967.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.917.000
328 Nha Trang – Đà Lạt Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường Hà Nội- Sapa – Hạ Long
NT-ÐL-ÐN-H-TÐ-HN-SP-HL (14 Ngày-13 Đêm)
Download Tour File:    
27/3/2018
KS 3 sao 13.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.998.000
329 Nha Trang – Đà Lạt - Hà Nội – Hạ Long
NT-DL-HN-HL (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:    
27/3/2018
KS 3 sao 8.160.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.229.000
330 Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế - Động Thiên Đường
ÐL-ÐN-H-TÐ (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:    
27/2/2018
8/3/2018
KS 3 sao 7.120.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.930.000
331 Đà Lạt - Đà Nẵng – Hà Nội - Sapa - Fansipan
ÐL-ÐN-H-TÐ-HN-SP (10 Ngày-9 Đêm)
Download Tour File:    
27/2/2018
8/3/2018
KS 3 sao 9.382.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.898.000
332 Đà Lạt – Đà Nẵng - Huế - Hà Nội – Sapa – Hạ Long
ÐL-ÐN-H-TÐ-HN-SP-HL (12 Ngày-11 Đêm)
Download Tour File:    
27/2/2018
8/3/2018
KS 3 sao 12.898.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.898.000
  • 1
  • 2
  • 3