Bảng giá chung Tour Nội Địa

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
211 Nha Trang - 7
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
30/6/2017
7,14,21,28/7/2017
4,11,18/8/2017
KS 2 sao 2.204.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.537.000 600.000
KS 3* loại 1 2.804.000 900.000
KS 4 sao 3.450.000 1.260.000
KS 5 sao 5.704.000 3.600.000
212 Nha Trang - 8
3 Ngày-2 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,27,29/6/2017
1,4,6,8,11,13,15,18...
8,15,22/8/2017
KS 2 sao 2.064.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.397.000 600.000
KS 3* loại 1 2.664.000 900.000
KS 4 sao 3.310.000 1.260.000
KS 5 sao 5.564.000 3.600.000
220 Đà Lạt- Thác Giang Điền- Đường Hầm Điêu Khắc
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
24,27,29/6/2017
1,4,6,8,11,13,15,18...
1,3,5,8,10,12/8/201...
KS 2 sao 2.626.000 Đã bao gồm 375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.966.000 780.000
KS 3* loại 1 3.246.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.526.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.966.000 1.725.000
221 Đà Lạt - 2
4 Ngày-3 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,27,29/6/2017
1,4,6,8,11,13,15,18...
1,3,5,8,10,12/8/201...
KS 2 sao 2.516.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.856.000 780.000
KS 3* loại 1 3.136.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.416.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.856.000 1.725.000
222 Đà Lạt - 3
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,27,29/6/2017
1,4,6,8,11,13,15,18...
1,3,5,8,10,12/8/201...
KS 2 sao 2.360.000
Máy bay
từ
1.738.000
đến
3.310.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.700.000 780.000
KS 3* loại 1 2.980.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.360.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.700.000 1.725.000
223 Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
3 Ngày-2 Đêm
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
25,28,30/6/2017
2,5,7,9,12,14,16,19...
2,4,6,9,11,13/8/201...
KS 2 sao 1.768.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.180.000 780.000
KS 4* loại 2 2.401.000 900.000
KS 4* loại 1 2.694.000 1.150.000
224 Đà Lạt - 5
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
30/6/2017
7,14,21,28/7/2017
4,11,18,25/8/2017
KS 2 sao 2.068.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.294.000 520.000
KS 3* loại 1 2.480.000 780.000
KS 4* loại 2 2.651.000 900.000
KS 4* loại 1 2.944.000 1.150.000
225 Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
3 Ngày-2 Đêm
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,
24,26,29/6/2017
1,3,6,8,10,13,15,17...
10,17,24/8/2017
KS 2 sao 1.768.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.180.000 780.000
KS 4* loại 2 2.401.000 900.000
KS 4* loại 1 2.694.000 1.150.000
235 Nha Trang - Đà Lạt - 1
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
24,27,29/6/2017
1,4,6,8,11,13,15,18...
8,15,22/8/2017
KS 2 sao 3.480.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.135.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.545.000 1.650.000
KS 4 sao 5.230.000 2.060.000
236 Nha Trang - Đà Lạt - 2
5 Ngày-4 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,27,29/6/2017
1,4,6,8,11,13,15,18...
8,15,22/8/2017
KS 2 sao 3.360.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.015.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.425.000 1.650.000
KS 4 sao 5.110.000 2.060.000
237 Nha Trang - Đà Lạt - 3
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,27,29/6/2017
1,4,6,8,11,13,15,18...
8,15,22/8/2017
KS 2 sao 3.230.000
Máy bay
từ
1.738.000
đến
3.310.000
500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.885.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.295.000 1.650.000
KS 4 sao 4.980.000 2.060.000
238 Nha Trang - Đà Lạt - 4
4 Ngày-3 Đêm
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
25,28,30/6/2017
2,5,7,9,12,14,16,19...
9,16,23/8/2017
KS 2 sao 2.842.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.278.000 900.000
KS 3* loại 1 3.578.000 1.200.000
KS 4 sao 4.077.000 1.890.000
240 Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 3.868.000 Đã bao gồm 980.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.798.000 1.450.000
243 Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
6 Ngày-5 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
27/6/2017
KS 3 sao 6.074.000 Đã bao gồm 1.770.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.594.000 2.910.000
244 Phan Thiết - Đà Lạt
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
29/6/2017
6/7/2017
KS 3 sao 3.198.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.274.000 1.650.000
250 Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
KS 2 + 3 sao 4.760.000 Đã bao gồm 1.010.000
Đặt Vé
252 Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 3
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
Đạt chuẩn 4.115.000
Máy bay
từ
1.660.000
đến
3.300.000
735.000
Đặt Vé
255 Buôn Mê Thuột - 6
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
Đạt chuẩn 2.375.000 Đã bao gồm 475.000
Đặt Vé
265 Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/6/2017
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 5.078.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
266 Đà Đẵng - Hội An - Huế
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/6/2017
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
267 Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,26/6/2017
1,3,8,10,15,17,22,2...
KS 3 sao 5.078.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
268 Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,26/6/2017
1,3,8,10,15,17,22,2...
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.351.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
269 Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
25,30/6/2017
2,7,9,14,16,21,23,2...
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
270 Đà Nẵng - Huế
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
25,30/6/2017
2,7,9,14,16,21,23,2...
KS 3 sao 3.278.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
450.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.278.000 900.000
271 Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/6/2017
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 1.480.000 300.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.680.000 500.000
280 Nha Trang - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
7 Ngày-6 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10,15,17,22,2...
16/12/2017
KS 3 sao 7.865.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.575.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.678.000 3.135.000
281 Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế
6 Ngày-5 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10,15,17,22,2...
16/12/2017
KS 3 sao 6.965.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.275.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.778.000 2.635.000
282 Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
9 Ngày-8 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27/6/2017
1,4,11,18,25/7/2017
8,15,22/8/2017
KS 3 sao 9.364.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
2.145.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.458.000 3.935.000
283 Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
8 Ngày-7 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27/6/2017
1,4,11,18,25/7/2017
8,15,22/8/2017
KS 3 sao 8.464.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.845.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.558.000 3.435.000
284 Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
7 Ngày-6 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10/8/2017
KS 3 sao 7.522.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.495.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.879.000 2.775.000
  • 1
  • 2
  • 3