Bảng giá chung Tour Nội Địa

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
143 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
6 Ngày-5 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
6,13,20,27/5/2017
3,6,10,17/6/2017
1,8,15,22,29/7/2017
KS 2 + 3 sao 7.450.000
Máy bay
từ
555.000
đến
1.325.000
1.900.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.330.000 3.500.000
144 Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
5 Ngày-4 Đêm
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
1,5,8,12,19,26/5/201...
2,9,16,23,30/6/2017
7,14,21,28/7/2017
KS 2 + 3 sao 5.935.000
Máy bay
từ
693.000
đến
1.655.000
1.700.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.862.000 3.300.000
145 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
6 Ngày-5 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
2,6,9,13,20,27/5/201...
3,10,17,24/6/2017
1,8,15,22,29/7/2017
KS 2 + 3 sao 5.982.000
Máy bay
từ
1.342.000
đến
2.980.000
1.900.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 7.862.000 3.505.000
146 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
6 Ngày-5 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
6,13,20,27/5/2017
3,6,10,17/6/2017
1,8,15,22,29/7/2017
KS 2 + 3 sao 5.505.000 Đã bao gồm 1.200.000
Đặt Vé
4 sao + 2 sao 6.305.000 1.800.000
147 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
6,9,13,20,27/5/2017
3,10,17,24/6/2017
15,18/7/2017
KS 2 + 3 sao 3.280.000 Đã bao gồm 850.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.290.000 1.400.000
148 Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
6 Ngày-5 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6,13,20,27/5/2017
3,10,17,24/6/2017
15,18/7/2017
KS 3 sao 6.278.000
Máy bay
từ
1.342.000
đến
2.980.000
2.050.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000 3.605.000
149 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
8 Ngày-7 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
6,13,20,27/5/2017
3,6,10,17/6/2017
1,8,15,22,29/7/2017
KS 2 + 3 sao 8.503.000
Máy bay
từ
1.342.000
đến
2.980.000
2.400.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.283.000 4.000.000
180 Cần Giờ - Duyên Hải
1 Ngày-0 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
7,14,21,28/5/2017
4,11,18,25/6/2017
Tiêu chuẩn 722.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
181 Bình Châu
1 Ngày-0 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
7,14,21,28/5/2017
4,11,18,25/6/2017
Tiêu chuẩn 650.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
182 Vũng Tàu
1 Ngày-0 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
7,14,21,28/5/2017
4,11,18,25/6/2017
Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
183 Vũng Tàu - Long Hải
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
6,14,20,27/5/2017
3,10,17,24/6/2017
KS 2 sao 1.544.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
KS 3 sao 1.738.000 500.000
185 Côn Đảo
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
KS 3 sao 2.995.000
Máy bay
từ
3.267.000
đến
3.300.000
990.000
Đặt Vé
200 Phan Thiết - Tà Cú
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
6,13,20,27/5/2017
3,10,17,24/6/2017
1,8,15,22,29/7/2017
KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
202 Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang Rd
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
204 Phan Rang
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
5,12,19,26/5/2017
2,9,16,23,30/6/2017
KS 2 sao 2.588.000 Đã bao gồm 400.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.729.000 600.000
KS 4 sao 3.262.000 1.000.000
205 Nha Trang 1: Dốc Lết - Đảo Khỉ
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
4,6,9,11,13,16,18,20...
1,3,6,8,10,13,15,17...
11/7/2017
KS 2 sao 2.792.000 Đã bao gồm 375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.292.000 900.000
KS 3* loại 1 3.692.000 1.350.000
KS 4 sao 4.412.000 1.890.000
KS 5 sao 8.592.000 5.400.000
206 Nha Trang - 2
3 Ngày-3 Đêm
Đi: Xe, về: Tàu
Download Tour File:     ,   ,
4,6,9,11,13,16,18,20...
1,3,6,8,10,13,15,17...
11/7/2017
KS 2 sao 2.598.000
Tàu hỏa
720.000
310.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.058.000 750.000
KS 3* loại 1 3.458.000 1.125.000
KS 4 sao 4.172.000 1.575.000
KS 5 sao 7.492.000 4.500.000
207 Nha Trang - 3
3 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Tàu
Download Tour File:     ,   ,
4,6,9,11,13,16,18,20...
1,3,6,8,10,13,15,17...
11/7/2017
KS 2 sao 2.022.000
Tàu hỏa
1.440.000
185.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.222.000 450.000
KS 3* loại 1 2.422.000 675.000
KS 4 sao 2.932.000 945.000
KS 5 sao 5.125.000 2.700.000
208 Nha Trang - 4
4 Ngày-3 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
4,6,9,11,13,16,18,20...
1,3,6,8,10,13,15,17...
11/7/2017
KS 2 sao 2.702.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.202.000 900.000
KS 3* loại 1 3.602.000 1.350.000
KS 4 sao 4.312.000 1.890.000
KS 5 sao 8.502.000 5.400.000
209 Nha Trang - 5
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
4,6,9,11,13,16,18,20...
1,3,6,8,10,13,15,17...
11/7/2017
KS 2 sao 2.562.000
Máy bay
từ
1.738.000
đến
3.310.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.062.000 900.000
KS 3* loại 1 3.362.000 1.350.000
KS 4 sao 4.182.000 1.890.000
KS 5 sao 8.362.000 5.400.000
210 Nha Trang - 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
3 Ngày-2 Đêm
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
5,7,10,12,14,17,19,2...
2,4,7,9,11,14,16,18...
12/7/2017
KS 2 sao 2.064.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.397.000 600.000
KS 3* loại 1 2.664.000 900.000
KS 4 sao 3.310.000 1.260.000
KS 5 sao 5.564.000 3.600.000
211 Nha Trang - 7
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
5,12,19,26/5/2017
2,9,16,23,30/6/2017
KS 2 sao 2.204.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.537.000 600.000
KS 3* loại 1 2.804.000 900.000
KS 4 sao 3.450.000 1.260.000
KS 5 sao 5.704.000 3.600.000
212 Nha Trang - 8
3 Ngày-2 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
2,4,6,9,11,13,16,18,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
KS 2 sao 2.064.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.397.000 600.000
KS 3* loại 1 2.664.000 900.000
KS 4 sao 3.310.000 1.260.000
KS 5 sao 5.564.000 3.600.000
220 Đà Lạt- Thác Giang Điền- Đường Hầm Điêu Khắc
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
2,4,6,9,11,13,16,18,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
KS 2 sao 2.626.000 Đã bao gồm 375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.966.000 780.000
KS 3* loại 1 3.246.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.526.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.966.000 1.725.000
221 Đà Lạt - 2
4 Ngày-3 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
2,4,6,9,11,13,16,18,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
KS 2 sao 2.516.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.856.000 780.000
KS 3* loại 1 3.136.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.416.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.856.000 1.725.000
222 Đà Lạt - 3
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
2,4,6,9,11,13,16,18,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
KS 2 sao 2.360.000
Máy bay
từ
1.738.000
đến
3.310.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.700.000 780.000
KS 3* loại 1 2.980.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.360.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.700.000 1.725.000
223 Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
3 Ngày-2 Đêm
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
3,5,7,10,12,14,17,19...
2,4,7,9,11,14,16,18...
KS 2 sao 1.768.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.180.000 780.000
KS 4* loại 2 2.401.000 900.000
KS 4* loại 1 2.694.000 1.150.000
224 Đà Lạt - 5
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
5,12,19,26/5/2017
2,9,16,23,30/6/2017
KS 2 sao 2.068.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.294.000 520.000
KS 3* loại 1 2.480.000 780.000
KS 4* loại 2 2.651.000 900.000
KS 4* loại 1 2.944.000 1.150.000
225 Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
3 Ngày-2 Đêm
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,
4,6,8,11,13,15,18,20...
1,3,5,8,10,12,15,17...
1/7/2017
KS 2 sao 1.768.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.180.000 780.000
KS 4* loại 2 2.401.000 900.000
KS 4* loại 1 2.694.000 1.150.000
235 Nha Trang - Đà Lạt - 1
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
2,4,6,9,11,13,16,18,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
KS 2 sao 3.480.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.135.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.545.000 1.650.000
KS 4 sao 5.230.000 2.060.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4