Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
209 SG_NT5 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - 5
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
5,7,9,12,14,16,19,2...
21/10/2017
16/12/2017
KS 2 sao 2.562.000
Máy bay
từ
1.738.000
đến
3.310.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.062.000 900.000
KS 3* loại 1 3.362.000 1.350.000
KS 4 sao 4.182.000 1.890.000
KS 5 sao 8.362.000 5.400.000
210 SG_NT6 (3 Ngày-2 Đêm)
Nha Trang - 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
23,25,27,30/8/2017
1,6,8,10,13,15,17,2...
1,22/10/2017
17/12/2017
KS 2 sao 2.064.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.397.000 600.000
KS 3* loại 1 2.664.000 900.000
KS 4 sao 3.310.000 1.260.000
KS 5 sao 5.564.000 3.600.000
211 SG_NT7 (3 Ngày-2 Đêm)
Nha Trang - 7
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
25/8/2017
1,8,15,22,29/9/2017
6,13,20,27/10/2017
KS 2 sao 2.204.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.537.000 600.000
KS 3* loại 1 2.804.000 900.000
KS 4 sao 3.450.000 1.260.000
KS 5 sao 5.704.000 3.600.000
212 SG_NT8 (3 Ngày-2 Đêm)
Nha Trang - 8
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
5,7,9,12,14,16,19,2...
21/10/2017
2/11/2017
23/1/2018
KS 2 sao 2.064.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.397.000 600.000
KS 3* loại 1 2.664.000 900.000
KS 4 sao 3.310.000 1.260.000
KS 5 sao 5.564.000 3.600.000
220 SG_ÐL1 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt- Thác Giang Điền- Đường Hầm Điêu Khắc
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
2,5,7,9,12,14,16,19...
1/10/2017
KS 2 sao 2.626.000 Đã bao gồm 375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.966.000 780.000
KS 3* loại 1 3.246.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.526.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.966.000 1.725.000
221 SG_ÐL2 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt - 2
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29/8/2017
2,5,7,9,12,14,16,19...
1/10/2017
KS 2 sao 2.516.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.856.000 780.000
KS 3* loại 1 3.136.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.416.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.856.000 1.725.000
222 SG_ÐL3 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt - 3
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29/8/2017
5,7,9,12,14,16,19,2...
1/10/2017
KS 2 sao 2.360.000
Máy bay
từ
1.738.000
đến
3.310.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.700.000 780.000
KS 3* loại 1 2.980.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.360.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.700.000 1.725.000
223 SG_ÐL4 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
25,27,30/8/2017
6,8,10,13,15,17,20,...
1,2/10/2017
KS 2 sao 1.768.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.180.000 780.000
KS 4* loại 2 2.401.000 900.000
KS 4* loại 1 2.694.000 1.150.000
224 SG_ÐL5 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt - 5
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
25/8/2017
1,2,8/9/2017
KS 2 sao 2.068.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.294.000 520.000
KS 3* loại 1 2.480.000 780.000
KS 4* loại 2 2.651.000 900.000
KS 4* loại 1 2.944.000 1.150.000
225 SG_ÐL6 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,
24,26,28,31/8/2017
2,7,9,11,14,16,18,2...
2,23/10/2017
4/11/2017
25/1/2018
KS 2 sao 1.768.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
250.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.180.000 780.000
KS 4* loại 2 2.401.000 900.000
KS 4* loại 1 2.694.000 1.150.000
235 SG_NT-ÐL1 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - 1
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
24,26,29,31/8/2017
2,5,7,9,12,14,16,19...
21/10/2017
2/11/2017
23/1/2018
KS 2 sao 3.480.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.135.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.545.000 1.650.000
KS 4 sao 5.230.000 2.060.000
236 SG_NT-ÐL2 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - 2
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
5,7,9,12,14,16,19,2...
21/10/2017
2/11/2017
23/1/2018
KS 2 sao 3.360.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.015.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.425.000 1.650.000
KS 4 sao 5.110.000 2.060.000
237 SG_NT-ÐL3 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - 3
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
5,7,9,12,14,16,19,2...
21/10/2017
2/11/2017
23/1/2018
KS 2 sao 3.230.000
Máy bay
từ
1.738.000
đến
3.310.000
500.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.885.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.295.000 1.650.000
KS 4 sao 4.980.000 2.060.000
238 SG_NT-ÐL4 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - 4
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
23,25,27,30/8/2017
1,6,8,10,13,15,17,2...
1,22/10/2017
3/11/2017
24/1/2018
KS 2 sao 2.842.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.278.000 900.000
KS 3* loại 1 3.578.000 1.200.000
KS 4 sao 4.077.000 1.890.000
240 SG_PYQN (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 3.868.000 Đã bao gồm 980.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.798.000 1.450.000
243 SG-MTTN_PT-NT-ÐL (6 Ngày-5 Đêm)
Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 6.074.000 Đã bao gồm 1.770.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.594.000 2.910.000
244 SG_PT-ÐL (4 Ngày-3 Đêm)
Phan Thiết - Đà Lạt
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 3.198.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.274.000 1.650.000
250 SG_BMT1 (5 Ngày-4 Đêm)
Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
25/8/2017
1,8,15/9/2017
KS 2 + 3 sao 4.760.000 Đã bao gồm 1.010.000
Đặt Vé
252 SG-MTTN_BMT3 (4 Ngày-3 Đêm)
Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 3
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
25/8/2017
8,15/9/2017
Đạt chuẩn 4.115.000
Máy bay
từ
1.660.000
đến
3.300.000
735.000
Đặt Vé
255 SG_BMT6 (3 Ngày-2 Đêm)
Buôn Mê Thuột - 6
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
25/8/2017
Đạt chuẩn 2.375.000 Đã bao gồm 475.000
Đặt Vé
265 SG_DN-HA-H-TD (5 Ngày-4 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,26,31/8/2017
2,7,9,14,16,21,23,2...
28/10/2017
9/11/2017
KS 3 sao 5.078.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
266 SG_DN-HA-H (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Đẵng - Hội An - Huế
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,26,31/8/2017
2,7,9,14,16,21,23,2...
28/10/2017
9/11/2017
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
267 SG_H-TD-DN-HA (5 Ngày-4 Đêm)
Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
26,28/8/2017
2,9,11,16,18,23,25,...
2,30/10/2017
11/11/2017
KS 3 sao 5.078.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
268 SG-MTTN_-H-TD-DN-HA.2 (4 Ngày-3 Đêm)
Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
26,28/8/2017
2,9,11,16,18,23,25,...
2,30/10/2017
11/11/2017
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.351.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
269 SG-MTTN_DN-H-TD (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
25,27/8/2017
1,3,8,10,15,17,22,2...
1,29/10/2017
10/11/2017
KS 3 sao 4.178.000
Máy bay
từ
1.352.000
đến
4.340.000
675.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
270 SG-MTTN-DN-H (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Nẵng - Huế
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
25,27/8/2017
1,8,10,15,17,22,24,...
1,29/10/2017
10/11/2017
KS 3 sao 3.278.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
450.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.278.000 900.000
271 SG_DN_HA (2 Ngày-1 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,26,31/8/2017
2,7,9,14,16,21,23,2...
28/10/2017
9/11/2017
KS 3 sao 1.480.000 300.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.680.000 500.000
280 SG-MTTN_NT-DN-H-TD (7 Ngày-6 Đêm)
Nha Trang - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29,31/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
16/12/2017
KS 3 sao 7.865.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.575.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.678.000 3.135.000
281 SG-MTTN_NT-DN-HA-H (6 Ngày-5 Đêm)
Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29,31/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
16/12/2017
KS 3 sao 6.965.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.275.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.778.000 2.635.000
282 SG-MTTN_NT-DL-DN-H-TD (9 Ngày-8 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
29,31/8/2017
5,12,19,26/9/2017
2/11/2017
23/1/2018
KS 3 sao 9.364.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
2.145.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.458.000 3.935.000
  • 1
  • 2
  • 3