Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
52 Đà Lạt 5 - Mùng 2,6 - Ks 2*( Lê Na)
ÐL_5_M2,6_2* (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17,21/2/2018
2* (LÊ NA) 3.068.000
Đặt Vé
53 Đà Lạt 5 - Mùng 2 - Ks 2* ( Lê Na), 3*( Cẩm Đô)
ÐL_5_M2_2,3* (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
2* (LÊ NA) 3.068.000
Đặt Vé
3* (CẨM ĐÔ) 3.548.000
54 Bảo Lộc - Đà Lạt Tết 2018
BL_ÐL_TET (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
19/2/2018
KS 2 sao 3.898.000
Đặt Vé
60 Phan Thiết Tết 2018 - Ks - Resort
PT_TET (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
17,19/2/2018
KS 3 sao 2.348.000
Đặt Vé
Resort 4 sao 2.618.000
62 Phan Rang Tết 2018
PR_TET (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17,19/2/2018
KS 2 sao 3.418.000
Đặt Vé
63 Phan Thiết - Đà Lạt Tết 2018
PT_ÐL_TET (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
19/2/2018
KS 3 + 4 sao 4.618.000
Đặt Vé
70 Buôn Mê Thuột Tết 2018
BMT_TET (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17,19,21/2/2018
KS 3 sao 3.358.000
Đặt Vé
71 Buôn Mê Thuột - Pleku Tết 2018
BMT_PLK_TET (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
17,19,21/2/2018
KS 2 + 3 sao 4.888.000
Đặt Vé
80 Đà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường
ÐN-H-TÐ_TET (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,19,21/2/2018
KS 3 sao 4.578.000
Đặt Vé
98 Sóc Trăng - Côn Đảo
SG_ST-CÐ (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
15,22/12/2017
KS 1 sao 3.850.000
Đặt Vé
99 Sóc Trăng - Trà Vinh
SG-TV (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
16,23/12/2017
KS 2 sao 999.000
Đặt Vé
100 Tiền Giang - Bến Tre
SG_TG-BT (1 Ngày-0 Đêm)
Download Tour File:     ,
17,24,30,31/12/2017
1/1/2018
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
102 Vĩnh Long
SG-MN_VL (1 Ngày-0 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,17,23,24,30,31/12/2017
Tiêu chuẩn 876.000
Đặt Vé
103 Đồng Tháp - Gáo Giồng
SG_ÐT (1 Ngày-0 Đêm)
Download Tour File:     ,
17,24,30,31/12/2017
1/1/2018
Tiêu chuẩn 595.000
Đặt Vé
118 Làng Nổi Tân Lập – Miếu Bà Châu Đốc
TL-CÐ (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23,30,31/12/2017
6/1/2018
KS 2 sao 1.699.000
Đặt Vé
119 Gáo Giồng - Mùa Xuân
ÐT-CÐ-CT (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
15,22,29,30/12/2017
5/1/2018
KS 2 + 3 sao 2.499.000
Đặt Vé
120 Tiền Giang - Cần Thơ
SG_CT (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,17,23,30,31/12/2017
6,13,20,27/1/2018
KS 3 sao 1.295.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.420.000
121 Châu Đốc - Long Xuyên
SG-MN_CÐ-LX (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23,30/12/2017
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
122 Tràm Chim - Gáo Giồng
TC-GG (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23,30,31/12/2017
KS 2 sao 1.668.000
Đặt Vé
130 Làng Nổi Tân Lập
TL-1N (1 Ngày-0 Đêm)
Download Tour File:  
17,24,30,31/12/2017
1/1/2018
Tiêu chuẩn 625.000
Đặt Vé
140 Phú Quốc
PQ (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
13,15,16,18,19,27/12/2017
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26...
KS 2 sao 1.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
141 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
SG_ÐBSCL1 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23,29,30/12/2017
6,13,16,20,27/1/2018
KS 2 + 3 sao 2.988.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 3.884.000
142 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
SG_ÐBSCL2 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23/12/2017
6,13,16,20,27/1/2018
KS 2 + 3 sao 5.438.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 6.778.000
143 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
SG_ÐBSCL3 (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23/12/2017
6,13,20,27/1/2018
KS 2 + 3 sao 7.450.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.330.000
144 Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
SG_ÐBSCL4 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
15,22/12/2017
5,12,15,19,26/1/2018
KS 2 + 3 sao 5.935.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.862.000
145 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
SG_DBSCL5 (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23/12/2017
6,13,16,20,27/1/2018
KS 2 + 3 sao 5.982.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 7.862.000
146 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
SG_ÐBSCL6 (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23,30/12/2017
6,13,20,27/1/2018
KS 2 + 3 sao 5.505.000
Đặt Vé
4 sao + 2 sao 6.305.000
147 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
SG_DBSCL7 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23,29,30/12/2017
6,13,20,27/1/2018
3/2/2018
KS 4*+ 3* 3.280.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.290.000
148 Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
SG_DBSCL8 (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23,30/12/2017
6,13,20,27/1/2018
3/2/2018
KS 3 sao 6.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000
149 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
SG_ÐBSCL9 (8 Ngày-7 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23/12/2017
6,13,20,27/1/2018
KS 2 + 3 sao 7.998.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.788.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5