Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
209 NT5 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - 5 : Vinpearl Land - Đảo Khỉ
Download Tour File:     ,
19,21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
16/12/2017
KS 2 sao 2.442.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.942.000
KS 3* loại 1 3.342.000
KS 4 sao 4.062.000
210 SG_NT6 (3 Ngày-2 Đêm)
Nha Trang - 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
Download Tour File:     ,
20,22,25,27,29/10/2017
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,...
1,17/12/2017
KS 2 sao 2.064.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.397.000
KS 3* loại 1 2.664.000
KS 4 sao 3.310.000
KS 5 sao 5.564.000
211 SG_NT7 (3 Ngày-2 Đêm)
Nha Trang - 7
Download Tour File:     ,
20,27/10/2017
3,10,17,24/11/2017
KS 2 sao 2.204.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.537.000
KS 3* loại 1 2.804.000
KS 4 sao 3.450.000
KS 5 sao 5.704.000
212 SG_NT8 (3 Ngày-2 Đêm)
Nha Trang - 8
Download Tour File:     ,
19,21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
26/12/2017
2/1/2018
KS 2 sao 2.064.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.397.000
KS 3* loại 1 2.664.000
KS 4 sao 3.310.000
KS 5 sao 5.564.000
220 ÐL1 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt 1 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Download Tour File:     ,
19,21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
26/12/2017
KS 2 sao 2.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.198.000
KS 3* loại 1 3.478.000
KS 4* loại 2 3.758.000
KS 4* loại 1 4.138.000
221 ÐL2 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt 2 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Download Tour File:     ,
19,21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
26/12/2017
KS 2 sao 2.668.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.098.000
KS 3* loại 1 3.348.000
KS 4* loại 2 3.658.000
KS 4* loại 1 4.038.000
222 ÐL3 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt 3- Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Download Tour File:     ,
19,21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
26/12/2017
KS 2 sao 2.488.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.918.000
KS 3* loại 1 3.198.000
KS 4* loại 2 3.478.000
KS 4* loại 1 3.858.000
223 SG_ÐL4 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
Download Tour File:     ,
20,22,25,27,29/10/2017
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,...
1,27/12/2017
KS 2 sao 1.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000
KS 3* loại 1 2.180.000
KS 4* loại 2 2.401.000
KS 4* loại 1 2.694.000
224 SG_ÐL5 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt - 5
Download Tour File:     ,
20,27/10/2017
KS 2 sao 2.068.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.294.000
KS 3* loại 1 2.480.000
KS 4* loại 2 2.651.000
KS 4* loại 1 2.944.000
225 SG_ÐL6 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
Download Tour File:     ,
19,21,23,26,28,30/10/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,...
2,28/12/2017
4/1/2018
KS 2 sao 1.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000
KS 3* loại 1 2.180.000
KS 4* loại 2 2.401.000
KS 4* loại 1 2.694.000
235 SG_NT-ÐL1 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - 1
Download Tour File:     ,
19,21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
26/12/2017
2,23/1/2018
KS 2 sao 3.598.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.135.000
KS 3* loại 1 4.545.000
KS 4 sao 5.230.000
236 SG_NT-ÐL2 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - 2
Download Tour File:     ,
19,21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
26/12/2017
2/1/2018
KS 2 sao 3.360.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.015.000
KS 3* loại 1 4.425.000
KS 4 sao 5.110.000
237 SG_NT-ÐL3 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - 3
Download Tour File:     ,
19,21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
26/12/2017
2/1/2018
KS 2 sao 3.230.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.885.000
KS 3* loại 1 4.295.000
KS 4 sao 4.980.000
238 SG_NT-ÐL4 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - 4
Download Tour File:     ,
20,22,25,27,29/10/2017
1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,...
1,27/12/2017
3/1/2018
KS 2 sao 2.842.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.278.000
KS 3* loại 1 3.578.000
KS 4 sao 4.077.000
240 SG_PYQN (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 3.868.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.798.000
243 SG_PT-NT-ÐL (6 Ngày-5 Đêm)
Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 6.074.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.594.000
244 SG_PT-ÐL (4 Ngày-3 Đêm)
Phan Thiết - Đà Lạt
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 3.198.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.274.000
250 SG_BMT1 (5 Ngày-4 Đêm)
Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
Download Tour File:     ,
KS 2 + 3 sao 4.760.000
Đặt Vé
252 SG-MTTN_BMT3 (4 Ngày-3 Đêm)
Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 3
Download Tour File:     ,
Đạt chuẩn 4.115.000
Đặt Vé
255 SG_BMT6 (3 Ngày-2 Đêm)
Buôn Mê Thuột - 6
Download Tour File:     ,
Đạt chuẩn 2.375.000
Đặt Vé
260 ÐN-H-TÐ (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường
Download Tour File:    
KS 3 sao 3.698.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.648.000
262 BN-H-TÐ (3 Ngày-2 Đêm)
Bà Nà - Huế - Động Thiên Đường
Download Tour File:    
KS 3 sao 2.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.498.000
265 SG_DN-HA-H-TD (5 Ngày-4 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường
Download Tour File:     ,
19,21,26,28/10/2017
2,4,9,11,16,18,23,25,30/11/20...
23/12/2017
11,27/1/2018
KS 3 sao 5.078.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000
266 SG_DN-HA-H (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Đẵng - Hội An - Huế
Download Tour File:     ,
19,21,26,28/10/2017
2,4,9,11,16,18,23,25,30/11/20...
23/12/2017
11,27/1/2018
KS 3 sao 4.178.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000
267 SG_H-TD-DN-HA (5 Ngày-4 Đêm)
Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
Download Tour File:     ,
23,30/10/2017
4,6,13,18,20,25,27/11/2017
2,25/12/2017
13,29/1/2018
KS 3 sao 5.078.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000
268 SG_-H-TD-DN-HA.2 (4 Ngày-3 Đêm)
Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
Download Tour File:     ,
23,30/10/2017
4,6,13,18,20,25,27/11/2017
2,25/12/2017
13,29/1/2018
KS 3 sao 4.178.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000
269 SG_DN-H-TD (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
Download Tour File:     ,
20,22,27,29/10/2017
3,5,10,12,17,19,24,26/11/2017
1,24/12/2017
12,28/1/2018
KS 3 sao 4.178.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000
270 SG_DN-H (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Nẵng - Huế
Download Tour File:     ,
20,22,27,29/10/2017
3,5,10,12,17,19,24,26/11/2017
1,24/12/2017
12,28/1/2018
KS 3 sao 3.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.278.000
271 SG_DN_HA (2 Ngày-1 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà
Download Tour File:     ,
19,21,26,28/10/2017
2,4,9,11,16,18,23,25,30/11/20...
23/12/2017
11,27/1/2018
KS 3 sao 1.480.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.680.000
280 SG_NT-DN-H-TD (7 Ngày-6 Đêm)
Nha Trang - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
16/12/2017
KS 3 sao 7.865.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.678.000
  • 1
  • 2
  • 3