Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
152 Tiền Giang - Rạch Giá - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
25/8/2018
KS 4* + 2* 3.588.000
Đặt Vé
KS 4*+ 3* 4.068.000
180 Cần Giờ - Duyên Hải
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 722.000
Đặt Vé
181 Bình Châu
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 650.000
Đặt Vé
182 Vũng Tàu
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
183 Vũng Tàu - Long Hải
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
25/8/2018
KS 2 sao 1.544.000
Đặt Vé
KS 3 sao 1.738.000
185 Côn Đảo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 3 sao 2.995.000
Đặt Vé
200 Phan Thiết - Tà Cú
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
25/8/2018
15,22/9/2018
KS 3 sao 1.398.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
202 Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
25/8/2018
15,22/9/2018
KS 3 sao 1.398.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
204 Phan Rang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 2 sao 2.588.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.729.000
KS 4 sao 3.262.000
205 Nha Trang-1: Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3* loại 2 2.998.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.398.000
KS 4 sao 3.998.000
206 Nha Trang - 2: Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Xe, về: Tàu
Download Tour File:     ,
3N - 3Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3* loại 2 2.578.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.828.000
KS 4 sao 3.278.000
207 Nha Trang -3: Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Tàu, về: Tàu
Download Tour File:     ,
3N - 3Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3* loại 2 1.978.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.078.000
KS 4 sao 2.378.000
208 Nha Trang - 4 : Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3* loại 2 2.898.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.298.000
KS 4 sao 3.898.000
209 Nha Trang - 5 : Vinpearl Land - Dốc Lết
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3* loại 2 2.748.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.148.000
KS 4 sao 3.748.000
210 Nha Trang - 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
19,22,24,26,29,31/8/2018
7/9/2018
14/11/2018
KS 3* loại 2 2.398.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.648.000
KS 4 sao 3.098.000
211 Nha Trang - 7
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
24,31/8/2018
KS 3* loại 2 2.668.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.918.000
KS 4 sao 3.368.000
KS 5 sao 5.948.000
212 Nha Trang - 8
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3* loại 2 2.738.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.968.000
KS 4 sao 3.418.000
KS 5 sao 5.998.000
220 Đà Lạt 1 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,28/8/2018
4,6,8,11,13,15/9/2018
KS 2 sao 2.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.198.000
KS 3* loại 1 3.628.000
KS 4* loại 2 4.058.000
KS 4* loại 1 4.488.000
221 Đà Lạt 2 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,28,30/8/2018
4,6,8,11,13,15/9/2018
KS 2 sao 2.668.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.098.000
KS 3* loại 1 3.528.000
KS 4* loại 2 3.958.000
KS 4* loại 1 4.388.000
222 Đà Lạt 3- Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,28,30/8/2018
4,6,8,11,13,15/9/2018
KS 2 sao 2.488.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.918.000
KS 3* loại 1 3.348.000
KS 4* loại 2 3.778.000
KS 4* loại 1 4.208.000
223 Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
19,22,24,26,29,31/8/2018
5,7,9,12,14,16/9/2018
KS 2 sao 1.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000
KS 3* loại 1 2.242.000
KS 4* loại 2 2.468.000
KS 4* loại 1 2.794.000
224 Đà Lạt - 5
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 2 sao 2.068.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.294.000
KS 3* loại 1 2.580.000
KS 4* loại 2 2.806.000
KS 4* loại 1 3.132.000
225 Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
20,23,25,27,30/8/2018
1,8/9/2018
15/11/2018
KS 2 sao 1.868.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.094.000
KS 3* loại 1 2.342.000
KS 4* loại 2 2.568.000
KS 4* loại 1 2.894.000
226 Đà Lạt Tiết Kiệm
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
KS 1 sao 1.190.000
Đặt Vé
227 Đà Lạt 8
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
21,23,25,28,30/8/2018
4,6,8,11,13,15/9/2018
KS 2 sao 2.068.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.294.000
KS 3* loại 1 2.580.000
KS 4* loại 2 2.806.000
KS 4* loại 1 3.132.000
235 Nha Trang - Đà Lạt - 1
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 2 sao 3.598.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.135.000
KS 3* loại 1 4.645.000
KS 4 sao 5.230.000
236 Nha Trang - Đà Lạt - 2
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 2 sao 3.478.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.015.000
KS 3* loại 1 4.525.000
KS 4 sao 5.110.000
237 Nha Trang - Đà Lạt - 3
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 2 sao 3.298.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.835.000
KS 3* loại 1 4.345.000
KS 4 sao 4.930.000
238 Nha Trang - Đà Lạt - 4
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
19,22,24,26,29,31/8/2018
7/9/2018
14/11/2018
KS 2 sao 2.842.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.278.000
KS 3* loại 1 3.678.000
KS 4 sao 4.077.000
243 Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
25/8/2018
15,22/9/2018
KS 3 sao 6.074.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.594.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4