Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
281 SG_NT-DN-HA-H (6 Ngày-5 Đêm)
Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
16/12/2017
KS 3 sao 6.965.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.778.000
282 SG_NT-DL-DN-H-TD (9 Ngày-8 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
Download Tour File:     ,
24,26,31/10/2017
2,7,14,21,28/11/2017
26/12/2017
2,23/1/2018
KS 3 sao 9.364.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.458.000
283 SG_NT-DL-DN-H (8 Ngày-7 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
Download Tour File:     ,
24,31/10/2017
2,7,14,21,28/11/2017
26/12/2017
2,23/1/2018
KS 3 sao 8.464.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.558.000
284 SG_DL-DN-H-TD (7 Ngày-6 Đêm)
Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
KS 3 sao 7.522.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.879.000
285 SG_DL-DN-H (6 Ngày-5 Đêm)
Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
KS 3 sao 6.622.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.979.000
300 SG_NT-DN-H-TD-HN-SP (14 Ngày-13 Đêm)
Nha Trang - Huế - Hà Nội - Sapa
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
16/12/2017
KS 3 sao 16.364.000
Đặt Vé
KS 4 sao 20.326.000
301 SG_NT-DN-H-TD-HN-HL (11 Ngày-10 Đêm)
Nha Trang - Huế - Hà Nội
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
16/12/2017
KS 3 sao 12.664.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.376.000
302 SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-SP (16 Ngày-15 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
Download Tour File:     ,
24,31/10/2017
2,7,14,21,28/11/2017
26/12/2017
2,23/1/2018
KS 3 sao 17.860.000
Đặt Vé
KS 4 sao 22.106.000
303 SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-HL (13 Ngày-12 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội
Download Tour File:     ,
24,31/10/2017
2,7,14,21,28/11/2017
26/12/2017
2,23/1/2018
KS 3 sao 14.160.000
Đặt Vé
KS 4 sao 18.156.000
304 SG_DL-DN-H-TD-HN-SP (14 Ngày-13 Đêm)
Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
KS 3 sao 16.020.000
Đặt Vé
KS 4 sao 19.528.000
305 SG_DL-DN-H-HN-HL (11 Ngày-10 Đêm)
Đà Lạt - Huế - Hà Nội
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
KS 3 sao 12.320.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.578.000
310 SG_DN-H-HN-SP (12 Ngày-11 Đêm)
Đà Nẵng - Huế - Hà Nội - Sapa
Download Tour File:     ,
19,21,26,28/10/2017
2,4,9,11,16,18,23,25,30/11/20...
23/12/2017
11,27/1/2018
KS 3 sao 13.726.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.876.000
311 SG_DN-H-HN-HL (9 Ngày-8 Đêm)
Đà Nẵng - Huế - Hà Nội
Download Tour File:     ,
19,21,26,28/10/2017
2,4,9,11,16,18,23,25,30/11/20...
23/12/2017
11,27/1/2018
KS 3 sao 10.026.000
Đặt Vé
KS 4 sao 12.926.000
350 SG_HN-HL-SP (7 Ngày-6 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - Sapa - Fansipan
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
5,28/12/2017
1/2/2018
KS 3 sao 7.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.648.000
351 SG-MB_HN-SP-HL (6 Ngày-5 Đêm)
Hà Nội - Sapa - Đỉnh Fansipan - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long
Download Tour File:     ,
20,22,27,29/10/2017
3,5,10,12,17,19,24,26/11/2017
1,3,8,31/12/2017
4/2/2018
KS 3 sao 7.798.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.348.000
352 SG_HN-HL (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
Download Tour File:     ,
19,24,26,31/10/2017
2,7,9,14,16,21,23,28,30/11/20...
5,28/12/2017
1/2/2018
KS 2 sao 3.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.298.000
KS 4 sao 5.698.000
353 SG-MB_LC-SP (4 Ngày-3 Đêm)
Lào Cai - Sapa( Đón Khách Tại Ga )
Download Tour File:     ,
20,22,27,29/10/2017
3,5,10,12,17,19,24,26/11/2017
1,3,8/12/2017
4/2/2018
KS 3 sao 3.700.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.950.000
400 HN-MB_NB (1 Ngày-0 Đêm)
Tràng An - Hoa Lư - Bái Đính
Download Tour File:     ,
20,25,27/10/2017
1,3,8,10,15,17,22,24,29/11/20...
1,6/12/2017
2/2/2018
Tiêu chuẩn 698.000
Đặt Vé
401 HN-MB_HL (2 Ngày-1 Đêm)
Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long
Download Tour File:     ,
19,21,26,28/10/2017
2,4,9,11,16,18,23,25,30/11/20...
2,7/12/2017
3/2/2018
KS 3 sao 1.950.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.250.000
402 HN-SP (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Lào Cai - Sapa
Download Tour File:     ,
20,22,27,29/10/2017
3,5,10,12,17,19,24,26/11/2017
1,3,8,31/12/2017
4/2/2018
KS 3 sao 4.200.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.450.000
405 SG_TKÐB (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
Download Tour File:    
KS 3 sao 2.350.000
Đặt Vé
405 SG_TKÐB (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
Download Tour File:    
KS 3 sao 2.350.000
Đặt Vé
409 SG_ÐB (5 Ngày-4 Đêm)
Hà Nội- Lạng Sơn- Cao Bằng- Bắc Kạn
Download Tour File:     ,
Đạt chuẩn 6.050.000
Đặt Vé
411 SG_TB (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội- Sơn La - Điện Biên - Mai Châu
Download Tour File:     ,
Tiêu chuẩn 4.590.000
Đặt Vé
412 TB (4 Ngày-3 Đêm)
Mùa Vàng Tây Bắc - Sapa
Download Tour File:    
Đạt chuẩn 3.160.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3