Bảng giá chung Tour Nội Địa

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
285 Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
6 Ngày-5 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10/8/2017
KS 3 sao 6.622.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.195.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.979.000 2.275.000
300 Nha Trang - Huế - Hà Nội - Sapa
14 Ngày-13 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10,15,17,22,2...
16/12/2017
KS 3 sao 16.364.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.525.000
Đặt Vé
KS 4 sao 20.326.000 5.205.000
301 Nha Trang - Huế - Hà Nội
11 Ngày-10 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10,15,17,22,2...
16/12/2017
KS 3 sao 12.664.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.225.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.376.000 4.725.000
302 Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
16 Ngày-15 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27/6/2017
1,4,11,18,25/7/2017
8,15,22/8/2017
KS 3 sao 17.860.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
3.395.000
Đặt Vé
KS 4 sao 22.106.000 6.505.000
303 Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội
13 Ngày-12 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27/6/2017
1,4,11,18,25/7/2017
8,15,22/8/2017
KS 3 sao 14.160.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
3.095.000
Đặt Vé
KS 4 sao 18.156.000 6.005.000
304 Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
14 Ngày-13 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10/8/2017
KS 3 sao 16.020.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.445.000
Đặt Vé
KS 4 sao 19.528.000 4.845.000
305 Đà Lạt - Huế - Hà Nội
11 Ngày-10 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,13,18,20,25,...
1,3,8,10/8/2017
KS 3 sao 12.320.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.145.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.578.000 4.365.000
310 Đà Nẵng - Huế - Hà Nội - Sapa
12 Ngày-11 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/6/2017
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 13.726.000
Máy bay
từ
2.600.000
đến
7.297.000
2.225.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.876.000 4.445.000
311 Đà Nẵng - Huế - Hà Nội
9 Ngày-8 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/6/2017
1,6,8,13,15,20,22,2...
KS 3 sao 10.026.000
Máy bay
từ
2.600.000
đến
7.297.000
1.975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 12.926.000 3.945.000
350 Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - Sapa - Fansipan
7 Ngày-6 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
27,29/6/2017
4,6,11,18,25/7/2017
1/8/2017
28/12/2017
KS 3 sao 7.998.000
Máy bay
từ
2.228.000
đến
5.994.000
1.250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.648.000 2.570.000
351 Hà Nội - Sapa - Fansipan - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long
6 Ngày-5 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
25,30/6/2017
2,7,9,14,21,28/7/20...
4/8/2017
31/12/2017
KS 2 sao 7.598.000
Máy bay
từ
2.288.000
đến
5.994.000
1.000.000
Đặt Vé
KS 3 sao 7.798.000 1.250.000
KS 4 sao 9.348.000 2.570.000
352 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
27,29/6/2017
4,6,11,18,25/7/2017
1/8/2017
28/12/2017
KS 2 sao 3.998.000
Máy bay
từ
2.228.000
đến
5.994.000
750.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.298.000 950.000
KS 4 sao 5.698.000 2.070.000
353 Lào Cai - Sapa( Đón Khách Tại Ga )
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Tuỳ chọn
Download Tour File:     ,
25,30/6/2017
2,7,9,14,21,28/7/20...
4/8/2017
KS 3 sao 3.700.000 250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.950.000 500.000
400 Tràng An - Hoa Lư - Bái Đính
1 Ngày-0 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
28,30/6/2017
7,12/7/2017
2/8/2017
Tiêu chuẩn 698.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
401 Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
24,29/6/2017
1,6,8,13,20,27/7/20...
3/8/2017
KS 3 sao 1.950.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.250.000 600.000
402 Hà Nội - Lào Cai - Sapa
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
25,30/6/2017
2,9,14,21,28/7/2017
4/8/2017
31/12/2017
KS 3 sao 4.200.000
Máy bay
từ
2.298.000
đến
5.994.000
250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.450.000 500.000
409 Hà Nội- Lạng Sơn- Cao Bằng- Bắc Kạn
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
Đạt chuẩn 6.050.000
Máy bay
từ
2.288.000
đến
5.994.000
1.250.000
Đặt Vé
411 Hà Nội- Sơn La - Điện Biên - Mai Châu
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
Tiêu chuẩn 4.590.000 Đã bao gồm 650.000
Đặt Vé
412 Mùa Vàng Tây Bắc - Sapa
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
Đạt chuẩn 3.160.000
Máy bay
từ
2.700.000
đến
4.700.000
750.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3