Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
244 Phan Thiết - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,23,25,28,30/8/2018
4,6,8,11,13,15/9/2018
KS 3 sao 3.698.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.774.000
250 Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
KS 2 + 3 sao 4.760.000
Đặt Vé
251 Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 2
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
Đạt chuẩn 4.285.000
Đặt Vé
252 Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 3
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
Đạt chuẩn 4.115.000
Đặt Vé
253 Buôn Mê Thuột - 4
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
Đạt chuẩn 3.160.000
Đặt Vé
254 Buôn Mê Thuột - 5
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
Đạt chuẩn 3.050.000
Đặt Vé
255 Buôn Mê Thuột - 6
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
Đạt chuẩn 2.880.000
Đặt Vé
260 Đà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N - 3Đ
19,23,26/8/2018
6,16/9/2018
KS 3 sao 3.698.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.648.000
262 Bà Nà - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
20,24,27,31/8/2018
7,17/9/2018
KS 3 sao 2.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.498.000
320 Đà Lạt - Hà Nội - Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
21,23,25,28,30/8/2018
4,6,8,11,13,15/9/2018
KS 3 sao 5.597.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.631.000
321 Đà Lạt - Hà Nội - Sapa - Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
KS 3 sao 8.370.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.122.000
323 Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường Hà Nội – Sapa
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
19,23,26,30/8/2018
6,16/9/2018
KS 3 sao 6.697.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.147.000
324 Đà Nẵng – Hội An Huế – Động Thiên Đường Hà Nội – Sapa – Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
9N - 8Đ
19,23,26,30/8/2018
6,16/9/2018
KS 3 sao 9.488.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.638.000
325 Nha Trang – Đà Lạt Hà Nội- Sapa – Hạ Long Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
13N - 12Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3 sao 13.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.998.000
326 Nha Trang – Hà Nội Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3 sao 8.758.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.408.000
327 Nha Trang - Hà Nội - Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N - 4Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3 sao 5.967.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.917.000
328 Nha Trang – Đà Lạt Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường Hà Nội- Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
14N - 13Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3 sao 13.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.998.000
329 Nha Trang – Đà Lạt - Hà Nội – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
KS 3 sao 8.160.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.229.000
330 Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế - Động Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
21,23,25,28,30/8/2018
4,6,8,11,13,15/9/2018
KS 3 sao 7.120.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.930.000
331 Đà Lạt - Đà Nẵng – Hà Nội - Sapa - Fansipan
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
10N - 9Đ
KS 3 sao 9.382.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.898.000
332 Đà Lạt – Đà Nẵng - Huế - Hà Nội – Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
12N - 11Đ
KS 3 sao 12.898.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.898.000
333 Nha Trang – Đà Lạt - Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường - Hà Nội- Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
12N - 11Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3 sao 12.774.000
Đặt Vé
KS 4 sao 14.849.000
334 Nha Trang – Đà Lạt - Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường - Hà Nội- Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
14N - 13Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3 sao 14.548.000
Đặt Vé
KS 4 sao 17.848.000
335 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N - 6Đ
21,23,25,28,30/8/2018
6/9/2018
13/11/2018
KS 3 sao 6.996.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.496.000
336 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Hà Nội – Sapa - Fansipan
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
10N - 9Đ
KS 3 sao 9.140.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.360.000
337 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Hà Nội – Sapa – Hạ Long
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
12N - 11Đ
KS 3 sao 12.660.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.360.000
338 Nha Trang - Đà Nẵng – Hội An - Huế – Động Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N - 5Đ
KS 3 sao 5.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.299.000
339 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N - 5Đ
KS 3 sao 5.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.299.000
350 Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - Sapa - Fansipan
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
7N - 6Đ
KS 3 sao 7.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.648.000
351 Hà Nội - Sapa - Đỉnh Fansipan - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
KS 3 sao 7.798.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.348.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4