Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
283 SG-MTTN_NT-DL-DN-H (8 Ngày-7 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
29,31/8/2017
5,12,19,26/9/2017
2/11/2017
23/1/2018
KS 3 sao 8.464.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.845.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.558.000 3.435.000
284 SG-MTTN_DL-DN-H-TD (7 Ngày-6 Đêm)
Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
KS 3 sao 7.522.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.495.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.879.000 2.775.000
285 SG-MTTN_DL-DN-H (6 Ngày-5 Đêm)
Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
KS 3 sao 6.622.000
Máy bay
từ
1.541.000
đến
4.340.000
1.195.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.979.000 2.275.000
300 SG-XV_NT-DN-H-TD-HN-SP (14 Ngày-13 Đêm)
Nha Trang - Huế - Hà Nội - Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29,31/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
16/12/2017
KS 3 sao 16.364.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.525.000
Đặt Vé
KS 4 sao 20.326.000 5.205.000
301 SG-XV_NT-DN-H-TD-HN-HL (11 Ngày-10 Đêm)
Nha Trang - Huế - Hà Nội
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29,31/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
16/12/2017
KS 3 sao 12.664.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.225.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.376.000 4.725.000
302 SG-XV_NT-DL-DN-H-TD-HN-SP (16 Ngày-15 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
29,31/8/2017
5,12,19,26/9/2017
2/11/2017
23/1/2018
KS 3 sao 17.860.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
3.395.000
Đặt Vé
KS 4 sao 22.106.000 6.505.000
303 SG-XV_NT-DL-DN-H-TD-HN-HL (13 Ngày-12 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
29,31/8/2017
5,12,19,26/9/2017
2/11/2017
23/1/2018
KS 3 sao 14.160.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
3.095.000
Đặt Vé
KS 4 sao 18.156.000 6.005.000
304 SG-XV_DL-DN-H-TD-HN-SP (14 Ngày-13 Đêm)
Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
KS 3 sao 16.020.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.445.000
Đặt Vé
KS 4 sao 19.528.000 4.845.000
305 SG-XV_DL-DN-H-HN-HL (11 Ngày-10 Đêm)
Đà Lạt - Huế - Hà Nội
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,29/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
KS 3 sao 12.320.000
Máy bay
từ
2.772.000
đến
7.297.000
2.145.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.578.000 4.365.000
310 SG-XV_DN-H-HN-SP (12 Ngày-11 Đêm)
Đà Nẵng - Huế - Hà Nội - Sapa
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,26,31/8/2017
7,9,14,16,21,23,28,...
28/10/2017
9/11/2017
KS 3 sao 13.726.000
Máy bay
từ
2.600.000
đến
7.297.000
2.225.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.876.000 4.445.000
311 SG-XV_DN-H-HN-HL (9 Ngày-8 Đêm)
Đà Nẵng - Huế - Hà Nội
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24,26,31/8/2017
2,7,9,14,16,21,23,2...
28/10/2017
9/11/2017
KS 3 sao 10.026.000
Máy bay
từ
2.600.000
đến
7.297.000
1.975.000
Đặt Vé
KS 4 sao 12.926.000 3.945.000
350 SG_HN-HL-SP (7 Ngày-6 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - Sapa - Fansipan
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
28/12/2017
KS 3 sao 7.998.000
Máy bay
từ
2.228.000
đến
5.994.000
1.250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.648.000 2.570.000
351 SG-MB_HN-SP-HL (6 Ngày-5 Đêm)
Hà Nội - Sapa - Đỉnh Fansipan - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
25,27/8/2017
8,10,15,17,22,24,29...
1/10/2017
31/12/2017
KS 3 sao 7.798.000
Máy bay
từ
2.288.000
đến
5.994.000
1.250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.348.000 2.570.000
352 SG_HN-HL (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
28/12/2017
KS 2 sao 3.998.000
Máy bay
từ
2.228.000
đến
5.994.000
750.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.298.000 950.000
KS 4 sao 5.698.000 2.070.000
353 SG-MB_LC-SP (4 Ngày-3 Đêm)
Lào Cai - Sapa( Đón Khách Tại Ga )
Đi, về: Tuỳ chọn
Download Tour File:     ,
25/8/2017
8,10,15,17,22,24,29...
1/10/2017
KS 3 sao 3.700.000 250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.950.000 500.000
400 HN-MB_NB (1 Ngày-0 Đêm)
Tràng An - Hoa Lư - Bái Đính
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
23,25/8/2017
6,8,13,15,20,22,27,...
Tiêu chuẩn 698.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
401 HN-MB_HL (2 Ngày-1 Đêm)
Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
24,26/8/2017
7,9,14,16,21,23,28,...
KS 3 sao 1.950.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.250.000 600.000
402 HN-SP (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Lào Cai - Sapa
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
25,27/8/2017
8,10,15,17,22,24,29...
1/10/2017
31/12/2017
KS 3 sao 4.200.000
Máy bay
từ
2.298.000
đến
5.994.000
250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.450.000 500.000
405 SG_TKÐB (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
10,17,24/9/2017
1/10/2017
KS 3 sao 2.350.000 Đã bao gồm 950.000
Đặt Vé
405 SG_TKÐB (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
10,17,24/9/2017
1/10/2017
KS 3 sao 2.350.000 Đã bao gồm 950.000
Đặt Vé
409 SG_ÐB (5 Ngày-4 Đêm)
Hà Nội- Lạng Sơn- Cao Bằng- Bắc Kạn
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
Đạt chuẩn 6.050.000
Máy bay
từ
2.288.000
đến
5.994.000
1.250.000
Đặt Vé
411 SG_TB (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội- Sơn La - Điện Biên - Mai Châu
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
Tiêu chuẩn 4.590.000 Đã bao gồm 650.000
Đặt Vé
412 TB (4 Ngày-3 Đêm)
Mùa Vàng Tây Bắc - Sapa
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
Đạt chuẩn 3.160.000
Máy bay
từ
2.700.000
đến
4.700.000
750.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3