Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
180 Cần Giờ - Duyên Hải
SG_CG (1 Ngày-0 Đêm)
Download Tour File:     ,
17,24,30,31/12/2017
1/1/2018
Tiêu chuẩn 722.000
Đặt Vé
181 Bình Châu
SG_BC (1 Ngày-0 Đêm)
Download Tour File:     ,
17,24,30,31/12/2017
1/1/2018
Tiêu chuẩn 650.000
Đặt Vé
182 Vũng Tàu
SG_VT (1 Ngày-0 Đêm)
Download Tour File:     ,
17,24,30,31/12/2017
1/1/2018
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
183 Vũng Tàu - Long Hải
SG_VTLH (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23,30,31/12/2017
KS 2 sao 1.544.000
Đặt Vé
KS 3 sao 1.738.000
185 Côn Đảo
SG-MN_CÐ (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
13,15,18,20,22,25,27/12/2017
KS 3 sao 2.995.000
Đặt Vé
200 Phan Thiết - Tà Cú
SG_PT1 (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23/12/2017
6,13,20,27/1/2018
KS 3 sao 1.398.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
202 Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang Rd
SG_PT2 (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,23/12/2017
KS 3 sao 1.398.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
204 Phan Rang
SG_PR (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
15,22/12/2017
5,12,19,26/1/2018
KS 2 sao 2.588.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.729.000
KS 4 sao 3.262.000
205 Nha Trang-1: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
NT1 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,21,23,26/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,...
KS 3* loại 2 2.998.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.398.000
KS 4 sao 3.998.000
206 Nha Trang - 2: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
NT2 (3 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,21,23,26,28/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,...
KS 3* loại 2 2.578.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.828.000
KS 4 sao 3.278.000
207 Nha Trang -3: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
NT3 (3 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,21,23,26,28/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,...
KS 3* loại 2 1.978.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.078.000
KS 4 sao 2.378.000
208 Nha Trang - 4 : Vinpearl Land - Đảo Khỉ
NT4 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,21,23,26,28/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,...
KS 3* loại 2 2.898.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.298.000
KS 4 sao 3.898.000
209 Nha Trang - 5 : Vinpearl Land - Đảo Khỉ
NT5 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,21,23,26,28/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,...
KS 3* loại 2 2.748.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.148.000
KS 4 sao 3.748.000
210 Nha Trang - 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
SG_NT6 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
13,15,17,20,22,24,27,29/12/201...
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26...
KS 3* loại 2 2.398.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.648.000
KS 4 sao 3.098.000
211 Nha Trang - 7
SG_NT7 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
15,22/12/2017
5,12,19/1/2018
KS 3* loại 2 2.668.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.918.000
KS 4 sao 3.368.000
KS 5 sao 5.948.000
212 Nha Trang - 8
SG_NT8 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,26/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,25,27,...
1,3/2/2018
KS 3* loại 2 2.738.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.968.000
KS 4 sao 3.418.000
KS 5 sao 5.998.000
220 Đà Lạt 1 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
ÐL1 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19/12/2017
4,6,9,11,13,16,18,27,30/1/201...
8/3/2018
KS 2 sao 2.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.198.000
KS 3* loại 1 3.628.000
KS 4* loại 2 4.058.000
KS 4* loại 1 4.488.000
221 Đà Lạt 2 - Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
ÐL2 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,21,23,26/12/2017
4,6,9,11,13,16,18,27,30/1/201...
8/3/2018
KS 2 sao 2.668.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.098.000
KS 3* loại 1 3.528.000
KS 4* loại 2 3.958.000
KS 4* loại 1 4.388.000
222 Đà Lạt 3- Thác Đambri - Đường Hầm Điêu Khắc
ÐL3 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,21,23,26/12/2017
4,6,9,11,13,16,18,27,30/1/201...
8/3/2018
KS 2 sao 2.488.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.918.000
KS 3* loại 1 3.348.000
KS 4* loại 2 3.778.000
KS 4* loại 1 4.208.000
223 Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
ÐL4 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
13,15,17,20,22/12/2017
5,7,10,12,14,17,19,28,31/1/20...
9/3/2018
KS 2 sao 1.768.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 1.994.000
KS 3* loại 1 2.242.000
KS 4* loại 2 2.468.000
KS 4* loại 1 2.794.000
224 Đà Lạt - 5
ÐL5 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
15/12/2017
5,12,19,26/1/2018
KS 2 sao 2.068.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.294.000
KS 3* loại 1 2.580.000
KS 4* loại 2 2.806.000
KS 4* loại 1 3.132.000
225 Đà Lạt - 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
ÐL6 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,18,21/12/2017
4,6,8,11,13,15,18,20,22,27,29...
1,3,5/2/2018
KS 2 sao 1.868.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.094.000
KS 3* loại 1 2.342.000
KS 4* loại 2 2.568.000
KS 4* loại 1 2.894.000
226 Đà Lạt Tiết Kiệm
ÐL7 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
18,19/12/2017
8,9,15,16,22,23/1/2018
KS 1 sao 1.190.000
Đặt Vé
235 Nha Trang - Đà Lạt - 1
NT-ÐL1 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,26/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,...
1,3/2/2018
KS 2 sao 3.598.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.135.000
KS 3* loại 1 4.645.000
KS 4 sao 5.230.000
236 Nha Trang - Đà Lạt - 2
NT-ÐL2 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,26/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,25,27,...
1,3/2/2018
KS 2 sao 3.478.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.015.000
KS 3* loại 1 4.525.000
KS 4 sao 5.110.000
237 Nha Trang - Đà Lạt - 3
NT-ÐL3 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,16,19,26/12/2017
2,4,6,9,11,13,16,18,20,25,27,...
1,3/2/2018
KS 2 sao 3.298.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.835.000
KS 3* loại 1 4.345.000
KS 4 sao 4.930.000
238 Nha Trang - Đà Lạt - 4
NT-ÐL4 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
13,15,17,20,27/12/2017
3,5,7,10,12,14,17,19,21,26,28...
2,4/2/2018
KS 2 sao 2.842.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.278.000
KS 3* loại 1 3.678.000
KS 4 sao 4.077.000
240 Nha Trang - Phú Yên - Quy Nhơn
SG_PYQN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
20/12/2017
KS 3 sao 3.868.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.798.000
243 Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
SG_PT-NT-ÐL (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,19,26/12/2017
2,6,9,13,16,20,23,27,30/1/201...
KS 3 sao 6.074.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.594.000
244 Phan Thiết - Đà Lạt
SG_PT-ÐL (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,21,28/12/2017
4,11,18,25/1/2018
KS 3 sao 3.198.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.274.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5