Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
333 Nha Trang – Đà Lạt - Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường - Hà Nội- Sapa
NT-ÐL-ÐN-H-TÐ-HN-SP (12 Ngày-11 Đêm)
Download Tour File:    
27/3/2018
KS 3 sao 12.774.000
Đặt Vé
KS 4 sao 14.849.000
334 Nha Trang – Đà Lạt - Đà Nẵng – Huế - Thiên Đường - Hà Nội- Sapa – Hạ Long
NT-ÐL-ÐN-H-TÐ-HN-SP-HL (14 Ngày-13 Đêm)
Download Tour File:    
27/3/2018
KS 3 sao 14.548.000
Đặt Vé
KS 4 sao 17.848.000
335 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường
NT-ÐN-H-TÐ (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:    
1,8,15/3/2018
KS 3 sao 6.996.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.496.000
336 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Hà Nội – Sapa - Fansipan
NT-ÐN-H-TÐ-HN-SP (10 Ngày-9 Đêm)
Download Tour File:    
1,8,15/3/2018
KS 3 sao 9.140.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.360.000
337 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Hà Nội – Sapa – Hạ Long
NT-ÐN-H-TÐ-HN-SP-HL (12 Ngày-11 Đêm)
Download Tour File:    
1,8,15/3/2018
KS 3 sao 12.660.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.360.000
338 Nha Trang - Đà Nẵng – Hội An - Huế – Động Thiên Đường
SG-NT-ÐN–H–TÐ-6N (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 5.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.299.000
339 Nha Trang – Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường
SG-NT-BAY-ÐN-H-TÐ-6N (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 5.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.299.000
350 Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - Sapa - Fansipan
SG_HN-HL-SP (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:     ,
6/3/2018
KS 3 sao 7.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.648.000
351 Hà Nội - Sapa - Đỉnh Fansipan - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long
SG-MB_HN-SP-HL (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
9/3/2018
KS 3 sao 7.798.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.348.000
352 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
SG_HN-HL (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
6/3/2018
KS 2 sao 3.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.298.000
KS 4 sao 5.698.000
355 Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long
HN-SP-HL (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
26/2/2018
1,5,8,10,12,15,17,19,22,26/3/...
1/4/2018
KS 3 sao 5.790.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.990.000
356 Hà Nội - Sapa
HN-SP (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
26/2/2018
1,5,8,10,12,15,17,19,22,26/3/...
1/4/2018
KS 3 sao 2.999.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.499.000
357 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
HN-HL (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
28/2/2018
3,7,10,12,14,17,19,21,24,28/3...
3/4/2018
KS 3 sao 3.516.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.999.000
405 Hà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
SG_TKÐB (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 2.350.000
Đặt Vé
405 Hà Nội - Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
SG_TKÐB (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 2.350.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3