Bảng giá chung Tour Nội Địa

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
350 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Sapa
7 Ngày-6 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
4,9,11,16,18,23,25,3...
1,6,8,13,15,20,22,2...
4,18,25/7/2017
KS 2 sao 7.698.000
Máy bay
từ
2.228.000
đến
5.994.000
1.000.000
Đặt Vé
KS 3 sao 7.998.000 1.250.000
KS 4 sao 9.648.000 2.570.000
351 Hà Nội - Sapa - Hạ Long
6 Ngày-5 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
30/4/2017
7,12,14,19,21,26,28...
2,4,9,11,16,18,23,2...
2,7,21,28/7/2017
KS 2 sao 7.598.000
Máy bay
từ
2.288.000
đến
5.994.000
1.000.000
Đặt Vé
KS 3 sao 7.798.000 1.250.000
KS 4 sao 9.348.000 2.570.000
352 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
4,9,11,16,18,23,25,3...
1,6,8,13,15,20,22,2...
4,18,25/7/2017
KS 2 sao 3.998.000
Máy bay
từ
2.228.000
đến
5.994.000
750.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.298.000 950.000
KS 4 sao 5.698.000 2.070.000
353 Lào Cai - Sapa( Đón Khách Tại Ga )
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Tuỳ chọn
Download Tour File:     ,
7,12,14,19,21,26,28/...
2,4,9,11,16,18,23,2...
2,7,21,28/7/2017
KS 3 sao 3.700.000 250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.950.000 500.000
400 Tràng An - Hoa Lư - Bái Đính
1 Ngày-0 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
5,10,12,19,24,26,31/...
2,7,9,14,16,21,23,2...
Tiêu chuẩn 698.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
401 Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
6,11,13,18,20,25,27/...
1,3,8,10,15,17,22,2...
1,6,20,27/7/2017
KS 3 sao 1.950.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.250.000 600.000
402 Hà Nội - Lào Cai - Sapa
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
7,12,14,19,21,26,28/...
2,4,9,11,16,18,23,2...
2,21,28/7/2017
KS 3 sao 4.200.000
Máy bay
từ
2.298.000
đến
5.994.000
250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.450.000 500.000
409 Hà Nội- Lạng Sơn- Cao Bằng- Bắc Kạn
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
Đạt chuẩn 6.050.000
Máy bay
từ
2.288.000
đến
5.994.000
1.250.000
Đặt Vé
411 Hà Nội- Sơn La - Điện Biên - Mai Châu
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
Tiêu chuẩn 4.590.000 Đã bao gồm 650.000
Đặt Vé
412 Mùa Vàng Tây Bắc - Sapa
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
Đạt chuẩn 3.160.000
Máy bay
từ
2.700.000
đến
4.700.000
750.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4