Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
250 Buôn Mê Thuột - Pleiku - Kon Tum
SG_BMT1 (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
15,22/12/2017
2,12,19/1/2018
KS 2 + 3 sao 4.760.000
Đặt Vé
252 Buôn Mê Thuột - Gia Lai - Kon Tum - 3
SG-MTTN_BMT3 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
15,22/12/2017
12,19/1/2018
Đạt chuẩn 4.115.000
Đặt Vé
255 Buôn Mê Thuột - 6
SG_BMT6 (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
15,22/12/2017
12,19/1/2018
Đạt chuẩn 2.375.000
Đặt Vé
260 Đà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường
ÐN-H-TÐ (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
14,17,21,28,31/12/2017
4,7,11,14,18,21,25/1/2018
KS 3 sao 3.698.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.648.000
262 Bà Nà - Huế - Động Thiên Đường
BN-H-TÐ (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
15,18,22,25,29/12/2017
KS 3 sao 2.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.498.000
265 Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường
SG_DN-HA-H-TD (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
23/12/2017
11,13,27/1/2018
1/2/2018
KS 3 sao 5.078.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000
266 Đà Đẵng - Hội An - Huế
SG_DN-HA-H (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
23/12/2017
11,13,27/1/2018
1/2/2018
KS 3 sao 4.178.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000
267 Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
SG_H-TD-DN-HA (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:     ,
25/12/2017
13,29/1/2018
KS 3 sao 5.078.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.078.000
268 Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
SG_-H-TD-DN-HA.2 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
25/12/2017
13,29/1/2018
KS 3 sao 4.178.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000
269 Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
SG_DN-H-TD (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
24/12/2017
12,28/1/2018
KS 3 sao 4.178.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.178.000
270 Đà Nẵng - Huế
SG_DN-H (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:     ,
24/12/2017
12,28/1/2018
2/2/2018
KS 3 sao 3.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.278.000
271 Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà
SG_DN_HA (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:     ,
23/12/2017
11,27/1/2018
1/2/2018
KS 3 sao 1.480.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.680.000
280 Nha Trang - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
SG_NT-DN-H-TD (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 7.865.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.678.000
281 Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế
SG_NT-DN-HA-H (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
16/12/2017
KS 3 sao 6.965.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.778.000
282 Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
SG_NT-DL-DN-H-TD (9 Ngày-8 Đêm)
Download Tour File:     ,
19/12/2017
9,23/1/2018
KS 3 sao 9.364.000
Đặt Vé
KS 4 sao 11.458.000
283 Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
SG_NT-DL-DN-H (8 Ngày-7 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,19/12/2017
9,23/1/2018
KS 3 sao 8.464.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.558.000
284 Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
SG_DL-DN-H-TD (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:     ,
8/3/2018
KS 3 sao 7.522.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.879.000
285 Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
SG_DL-DN-H (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
8/3/2018
KS 3 sao 6.622.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.979.000
300 Nha Trang - Huế - Hà Nội - Sapa
SG_NT-DN-H-TD-HN-SP (14 Ngày-13 Đêm)
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 16.364.000
Đặt Vé
KS 4 sao 20.326.000
301 Nha Trang - Huế - Hà Nội
SG_NT-DN-H-TD-HN-HL (11 Ngày-10 Đêm)
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 12.664.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.376.000
302 Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-SP (16 Ngày-15 Đêm)
Download Tour File:     ,
9,23/1/2018
KS 3 sao 17.860.000
Đặt Vé
KS 4 sao 22.106.000
303 Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội
SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-HL (13 Ngày-12 Đêm)
Download Tour File:     ,
16,19/12/2017
9,23/1/2018
KS 3 sao 14.160.000
Đặt Vé
KS 4 sao 18.156.000
304 Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
SG_DL-DN-H-TD-HN-SP (14 Ngày-13 Đêm)
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 16.020.000
Đặt Vé
KS 4 sao 19.528.000
305 Đà Lạt - Huế - Hà Nội
SG_DL-DN-H-HN-HL (11 Ngày-10 Đêm)
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 12.320.000
Đặt Vé
KS 4 sao 15.578.000
310 Đà Nẵng - Huế - Hà Nội - Sapa
SG_DN-H-HN-SP (12 Ngày-11 Đêm)
Download Tour File:     ,
23/12/2017
13,27/1/2018
1/2/2018
KS 3 sao 13.726.000
Đặt Vé
KS 4 sao 16.876.000
311 Đà Nẵng - Huế - Hà Nội
SG_DN-H-HN-HL (9 Ngày-8 Đêm)
Download Tour File:     ,
23/12/2017
27/1/2018
1/2/2018
KS 3 sao 10.026.000
Đặt Vé
KS 4 sao 12.926.000
320 Đà Lạt - Hà Nội - Sapa
ÐL-HN-SP (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:  
KS 3 sao 5.597.000
Đặt Vé
KS 4 sao 6.631.000
350 Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long - Sapa - Fansipan
SG_HN-HL-SP (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,28/12/2017
1/2/2018
KS 3 sao 7.998.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.648.000
351 Hà Nội - Sapa - Đỉnh Fansipan - Ninh Bình - Yên Tử - Hạ Long
SG-MB_HN-SP-HL (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:     ,
31/12/2017
4/2/2018
KS 3 sao 7.798.000
Đặt Vé
KS 4 sao 9.348.000
352 Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
SG_HN-HL (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:     ,
14,28/12/2017
18/1/2018
1,6/2/2018
KS 2 sao 3.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.298.000
KS 4 sao 5.698.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5