Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Tiêu Chuẩn
Khách Sạn
Giá Vé + Thuế Phụ Thu Đặt Vé
Giá Trọn Gói Phòng Đơn
600 LE_ÐNA_SM.VJA.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
31/8/2017
KS 4*+ 3* 10.690.000 5.200.000
Đặt Vé
1001 ÐNA_CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
6,13,20,27/7/2017
3,10,17,24/8/2017
KS 3* và 4* 3.850.000 1.400.000
Đặt Vé
1005 ÐNA-CP2.TOP (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Phnompenh
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
6,13,20,27/7/2017
3,10,17,24/8/2017
KS 3* và 5* 3.750.000 1.600.000
Đặt Vé
1073 ÐNA_TL.FD_TH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
21/7/2017
KS 3 sao 6.990.000 2.300.000
Đặt Vé
1074 ÐNA_TL.DD.TH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.990.000 2.300.000
Đặt Vé
1075 ÐNA_TL.FD.TH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.990.000 2.300.000
Đặt Vé
1079 ÐNA_TL.VN.GO (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Vườn Thú Safari World
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 7.390.000 2.300.000
Đặt Vé
1080 ÐNA_TL.FD_TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.890.000 2.300.000
Đặt Vé
1082 ÐNA_TL.VN.YTC (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 7.590.000 2.300.000
Đặt Vé
1085 ÐNA_TL.VJ.VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.990.000 2.300.000
Đặt Vé
1097 ÐNA.TL.BL_TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.890.000 2.300.000
Đặt Vé
1098 ÐNA_TL.TG.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya (giảm 300.000/khách Đăng Ký Trước Ngày 16/6)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 7.690.000 2.300.000
Đặt Vé
1099 ÐNA_TL_PKET (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Phuket (5n) (kh:theo Yêu Cầu)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 15.888.000 3.580.000
Đặt Vé
1104 ÐNA_SIN.VJA.ITE (3 Ngày-2 Đêm)
Singapore - Sentosa (siêu Tiết Kiệm - Giá Đã Giảm 500.000/khách)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
4,11,18,25/8/2017
KS 3 sao 7.990.000 3.200.000
Đặt Vé
1105 ÐNA_SIN.VJA.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Singapore - Sentosa
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
6,13,20,27/7/2017
3,10,17,24/8/2017
KS 3 sao 10.390.000 4.500.000
Đặt Vé
1124 ÐNA_SM.VJT_VJ (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:  
KS 3 sao 10.390.000 5.200.000
Đặt Vé
1125 ÐNA_SM.VJ.MUA (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 11.590.000 5.200.000
Đặt Vé
1126 ÐNA_SM.VJ.DV (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 10.590.000 4.500.000
Đặt Vé
1127 ÐNA_SM.VJ.VJT (6 Ngày-5 Đêm)
Malaysia - Singapore
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 10.590.000 4.600.000
Đặt Vé
1128 ÐNA_SM.VJ.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (giá Đã Giảm 500.000/khách)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
24/8/2017
7,14/9/2017
KS 4*+ 3* 9.990.000 4.500.000
Đặt Vé
1129 ÐNA_SIM1.VJ.ITE (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 9.990.000 4.800.000
Đặt Vé
1130 ÐNA_SM.VJ.VH (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (khuyến Mãi Gía Đã Giảm 500.000/khách)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
13/7/2017
KS 4 sao 11.590.000 5.200.000
Đặt Vé
1131 ÐNA_SM.VJ_TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (gía Đã Giảm 500.000/khách)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 4*+ 3* 9.990.000 4.500.000
Đặt Vé
1175 ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Bali - Brunei
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
18/7/2017
KS 4 sao 25.990.000 7.800.000
Đặt Vé
1177 LE_ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Thiên Đường Đảo Bali - Brunei (tết Hồi Lịch)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 4 sao 27.990.000 8.500.000
Đặt Vé
1190 ÐNA_PHI.PR.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Philipines: Manila - Boracay
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3* và 4* 26.990.000 6.000.000
Đặt Vé
1195 ÐNA_MYM.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Myanmar: Yangon - Bago - Kyaikhtiyo
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 9.990.000 2.500.000
Đặt Vé
1220 ÐBA_HK1.CX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 4 sao 12.990.000 4.500.000
Đặt Vé
1222 ÐBA_HK1.CX.MUA (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong - Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Free Day
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 4 sao 13.490.000 4.500.000
Đặt Vé
1224 ÐBA_HK1.CX-TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
13,20,27/7/2017
3,10,17,24/8/2017
KS 4 sao 13.690.000 4.500.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2