Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
500 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (tết Al 2018)
TETAL_ÐNA-CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,18,19/2/2018
KS 3* và 4* 4.950.000
Đặt Vé
505 Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Đảo Kohrong Saloem - Phnompenh (tết Al 2018)
TETAL_ÐNA-CP2 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,18,19/2/2018
KS 3* và 5* 5.150.000
Đặt Vé
506 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World - Đảo Coral (28,29 Tết Al)
TETAL_ÐNA_TL.FD.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
13,14/2/2018
KS 3 sao 7.990.000
Đặt Vé
507 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World - Đảo Coral (30 Tết Al)
TETAL_ÐNA_TL.FD-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
15/2/2018
KS 3 sao 8.990.000
Đặt Vé
508 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World - Đảo Coral (mùng 1 Tết Al)
TETAL_ÐNA_TL_FD.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
16/2/2018
KS 3 sao 10.990.000
Đặt Vé
509 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World - Đảo Coral (mùng 1 Tết Al)
TETAL_ÐNA_TL_BL.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
16/2/2018
KS 3 sao 10.990.000
Đặt Vé
511 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Trân Bảo Phật Sơn - Trại Cừu (mùng 2 Tết Al)
TETAL_ÐNA_TL.FD.YTC (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
KS 3 sao 12.688.000
Đặt Vé
513 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Trân Bảo Phật Sơn - Trại Cừu (mùng 3 Tết Al)
TETAL_ÐNA_TL.VN.YTC (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
18/2/2018
KS 3 sao 12.688.000
Đặt Vé
515 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Safari World - Đảo Coral (mùng 2,3 Tết Al 2018)
TETAL_ÐNA_TL.TG.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
17,18/2/2018
KS 3 sao 12.990.000
Đặt Vé
519 Singapore - Sentosa (mùng 2 Tết Al)
TETAL_ÐNA_SIN.BL.AT (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
KS 3 sao 15.690.000
Đặt Vé
520 Singapore - Sentosa (mùng 3 Tết Al)
TETAL_ÐNA_SIN.VN.YTC (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
18/2/2018
KS 4 sao 15.988.000
Đặt Vé
524 Malaysia - Genting - Singapore - Garden By The Bay (mùng 2,3 Tết Al 2018)
TETAL_ÐNA_MS.OD.AT (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
17,18/2/2018
KS 3 sao 14.990.000
Đặt Vé
526 Malaysia - Genting - Singapore - Garden By The Bay (mùng 3 Tết Al 2018)
TETAL_ÐNA_MS.VN.YTC (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
18/2/2018
KS 3 sao 16.988.000
Đặt Vé
535 Myanmar: Yangon - Bago - Kyaikhtiyo (mùng 2 Tết Al)
TETAL_ÐNA_MYM.VN.YTC (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
KS 3 sao 13.888.000
Đặt Vé
538 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm (30 Tết Al)
TETAL_ÐBA.HK.CX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
15/2/2018
KS 4 sao 16.990.000
Đặt Vé
540 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm (mùng 2 Tết Al)
TETAL_ÐBA_HK.VJ.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
KS 4 sao 19.990.000
Đặt Vé
542 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm (mùng 7 Tết Al)
TETAL_ÐBA.HK_CX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
22/2/2018
KS 4 sao 14.690.000
Đặt Vé
546 Hongkong - Thẩm Quyến - Quảng Châu (mùng 1 Tết Al)
TETAL_ÐBA_HK-TQ_HX.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
16/2/2018
KS 4*+ 3* 18.990.000
Đặt Vé
547 Hongkong - Thẩm Quyến - Quảng Châu (mùng 1,2 Tết Al)
TETAL_ÐBA_HK-TQ_CX.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
16,17/2/2018
KS 4*+ 3* 18.990.000
Đặt Vé
550 Hongkong - Thẩm Quyến - Quảng Châu (mùng 5 Tết Al)
TETAL_ÐBA_HK-TQ.HX.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
20/2/2018
KS 4*+ 3* 16.990.000
Đặt Vé
566 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Lotte World (mùng 1 Tết Al 2018)
TETAL_ÐBA_HQ4.KE.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
16/2/2018
KS 4 sao 19.988.000
Đặt Vé
568 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Lotte World (mùng 2,3 Tết Al 2018)
TETAL_ÐBA_HQ4.OZ.TN (4 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
KS 4 sao 19.988.000
Đặt Vé
570 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland (mùng 4 Tết Al 2018)
TETAL_ÐBA_HQ4.VN.AT (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
19/2/2018
KS 3 sao 18.990.000
Đặt Vé
571 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Đảo Jeju - Everland (mùng 4 Tết Al 2018)
TETAL_ÐBA_HQ1.OZ.AT (5 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
19/2/2018
KS 3 sao 22.990.000
Đặt Vé
575 Nhật Bản: Tokyo - Disneyland - Núi Phú Sĩ - Hakone (mùng 1 Tết Al)
TETAL_ÐBA_NB1.NH.YTC (7 Ngày-6 Đêm)
Download Tour File:    
16/2/2018
KS 3 sao 44.688.000
Đặt Vé
577 Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sĩ - Kyoto - Kobe - Osaka (cung Đường Vàng - Mùng 3 Tết Al)
TETAL_ÐBA_NB2.VN.YTC (5 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
18/2/2018
KS 3 sao 47.988.000
Đặt Vé
581 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Gia Nghĩa - A Lý Sơn (mùng 1 Tết)
TETAL_ÐBA_DL3.JW.TN (5 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
16,21/2/2018
KS 3 sao 16.999.000
Đặt Vé
583 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Gia Nghĩa - A Lý Sơn (mùng 3,4 Tết)
TETAL_ÐBA_DL3.JW_TN (5 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
16/2/2018
KS 3 sao 17.999.000
Đặt Vé
585 Đài Loan: Đài Trung - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Bắc (mùng 1,2,3 Tết Al)
TETAL_ÐBA.DL4.AE.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 18.990.000
Đặt Vé
586 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Gia Nghĩa - A Lý Sơn - Cao Hùng (mùng 2 Tết Al)
TETAL_ÐBA_DL4.VJ.TN (5 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
KS 3 sao 20.990.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3