Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Tiêu Chuẩn
Khách Sạn
Giá Vé + Thuế Phụ Thu Đặt Vé
Giá Trọn Gói Phòng Đơn
440 LE_ÐNA_TL.TG-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Tranh 3d (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 3 sao 8.390.000 2.300.000
Đặt Vé
442 LE_ÐNA_TL.FD.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Tranh 3d (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
30/4/2017
KS 3 sao 7.390.000 2.300.000
Đặt Vé
450 LE_ÐNA_TL.FD.LPO (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Chợ Nổi Bốn Miền (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
28/4/2017
KS 3 sao 8.588.000 2.300.000
Đặt Vé
452 LE_ÐNA_TL_FD.LPO (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Chợ Nổi Bốn Miền (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 3 sao 8.588.000 2.300.000
Đặt Vé
500 LE_ÐNA_SM.AK.VH (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
27/4/2017
KS 3* và 4* 12.990.000 5.200.000
Đặt Vé
550 LE_ÐBA_HK.CX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hong Kong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
28/4/2017
KS 4 sao 14.990.000 4.500.000
Đặt Vé
600 LE_ÐBA_DL4.AE.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Đài Loan: Đài Trung - Cao Hùng - Gia Nghĩa - Đài Bắc (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
28/4/2017
KS 3 sao 13.990.000 3.000.000
Đặt Vé
605 LE_ÐBA_DL3.JW.TN (5 Ngày-5 Đêm)
Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Gia Nghĩa - A Lý Sơn (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
30/4/2017
KS 3 sao 12.990.000 3.000.000
Đặt Vé
1001 ÐNA_CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
2,9,16,23,30/3/2017
6,13,20/4/2017
KS 3* và 4* 3.850.000 1.400.000
Đặt Vé
1004 ÐNA-CP2.NAC (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Sihanouk - Bokor - Phnompenh
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
2,9,16,23,30/3/2017
KS 3 sao 3.750.000 1.600.000
Đặt Vé
1005 ÐNA-CP2 (4 Ngày-3 Đêm)
Campuchia : Sihanouk - Bokor
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
KS 4 sao 3.990.000 1.400.000
Đặt Vé
1020 ÐNA_XÐD.HNVÐ (4 Ngày-3 Đêm)
Campuchia - Lào - Đông Bắc Thái Lan
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.788.000 1.400.000
Đặt Vé
1081 ÐNA_TL.DD.LPO (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.688.000 2.300.000
Đặt Vé
1087 ÐNA_TL.FD.LPO (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Chợ Nổi Bốn Miền
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.488.000 2.300.000
Đặt Vé
1088 ÐNA_TL_FD.LPO (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Chợ Nổi Bốn Miền
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
18,24/3/2017
KS 3 sao 6.488.000 2.300.000
Đặt Vé
1094 ÐNA_TL.TG-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
8,22/3/2017
KS 3 sao 6.690.000 2.300.000
Đặt Vé
1095 ÐNA_TL.TG-VHV (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
5/4/2017
Tiêu chuẩn 7.290.000 2.300.000
Đặt Vé
1096 ÐNA_TL.BL.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
10,15,17,22,24,29,31...
5,7,14,19,21/4/2017
KS 3 sao 6.290.000 2.300.000
Đặt Vé
1099 ÐNA_TL_PKET (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Phuket (5n) (kh:theo Yêu Cầu)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 15.888.000 3.580.000
Đặt Vé
1104 ÐNA_SIN.VJA.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Singapore - Sentosa
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
2,9/3/2017
KS 3 sao 9.990.000 4.500.000
Đặt Vé
1127 ÐNA_SM.VJ.VJT (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
7,21/3/2017
KS 3 sao 9.990.000 5.200.000
Đặt Vé
1175 ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Bali - Brunei
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 4 sao 25.490.000 11.000.000
Đặt Vé
1190 ÐNA_PHI.PR.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Philipines: Manila - Boracay
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3* và 4* 26.990.000 6.000.000
Đặt Vé
1195 ÐNA_MYM.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Myanmar: Yangon - Bago - Kyaikhtiyo
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 9.990.000 2.500.000
Đặt Vé
1200 ÐBA_HN.3U.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Đảo Hải Nam: Tam Á - Trừng Mại - Hải Khẩu
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3* và 4* 8.990.000 1.600.000
Đặt Vé
1220 ÐBA_HK1.CX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
2,9,23,30/3/2017
6,20/4/2017
0
Đặt Vé
1292 ÐBA_HK-TQ3-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
11,18,31/3/2017
KS 3* và 4* 13.990.000 2.500.000
Đặt Vé
1293 ÐBA_HK-TQ3.CX-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
4,25/3/2017
8,22/4/2017
KS 3* và 4* 13.990.000 2.500.000
Đặt Vé
1316 ÐBA_TQ4.CZ.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Thành
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
29/3/2017
KS 4 sao 15.990.000 3.500.000
Đặt Vé
1345 ÐBA_HQ4.VJ.MUA (4 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland (mùa Hoa Đào)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
23,29/3/2017
KS 3 sao 13.590.000 4.500.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2