Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
1001 ÐNA_CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Download Tour File:    
26/10/2017
2,9,16,23,30/11/2017
KS 3* và 4* 3.850.000
Đặt Vé
1005 ÐNA-CP2 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Phnompenh
Download Tour File:    
19,26/10/2017
2,9,16,23,30/11/2017
KS 3* và 5* 3.750.000
Đặt Vé
1009 ÐNA-CP1-PF (4 Ngày-3 Đêm)
Campuchia: Siem Riep – Phnom Penh
Download Tour File:    
KS 3* và 4* 3.700.000
Đặt Vé
1010 ÐNA-CP2-PF (4 Ngày-3 Đêm)
Campuchia: Cao Nguyên Bokor - Sihanouk Ville - Đảo Kohrong Saloem - Phnompenh
Download Tour File:    
KS 3* và 5* 3.700.000
Đặt Vé
1086 ÐNA_TL.FD.PF (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral (siêu Tiết Kiệm)
Download Tour File:    
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...
KS 3 sao 5.400.000
Đặt Vé
1087 ÐNA_TL.BL.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral (siêu Tiết Kiệm)
Download Tour File:    
27/10/2017
1,8,15/11/2017
KS 3 sao 6.390.000
Đặt Vé
1090 ÐNA_TL.VJ_VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Baiyoke Sky - Trân Bảo Phật Sơn
Download Tour File:    
21/10/2017
KS 3* loại 1 7.288.000
Đặt Vé
1091 ÐNA_TL.VJ.VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Trân Bảo Phật Sơn
Download Tour File:    
2,9,16/12/2017
KS 3* loại 1 6.690.000
Đặt Vé
1098 LE_ÐNA_TL.FD-VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya (noel)
Download Tour File:    
24/12/2017
KS 3* loại 1 8.188.000
Đặt Vé
1104 ÐNA_SIN.VJ.TN (3 Ngày-2 Đêm)
Singapore - Sentosa (siêu Tiết Kiệm - Giá Đã Giảm 500.000/khách)
Download Tour File:    
22/10/2017
5,10,19,24/11/2017
3,10,17/12/2017
KS 3 sao 7.990.000
Đặt Vé
1105 ÐNA_SIN.VJA.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Singapore - Sentosa
Download Tour File:    
26/10/2017
9,23,30/11/2017
KS 3 sao 9.990.000
Đặt Vé
1128 ÐNA_SM.VJ.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (giá Đã Giảm 500.000/khách)
Download Tour File:     ,
19/10/2017
KS 4*+ 3* 9.990.000
Đặt Vé
1130 ÐNA_MS.VJA.VJ (6 Ngày-5 Đêm)
Malaysia - Singapore (siêu Tiết Kiệm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 9.990.000
Đặt Vé
1132 ÐNA_SIM1.VJ.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Indonesia - Malaysia
Download Tour File:    
31/10/2017
7,9,15,16,21,23,30/11/2017
5,7,12,14,19/12/2017
KS 3 sao 9.990.000
Đặt Vé
1135 ÐNA_SM.VJ_TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (siêu Tiết Kiệm - Giá Đã Giảm 500.000 Vnđ/khách)
Download Tour File:    
26,31/10/2017
7,9,15,16,21,23,29,30/11/2017
5,7,12,14,19/12/2017
KS 4 sao 9.990.000
Đặt Vé
1175 ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Đảo Bali - Brunei (đã Giảm 500.000/khách - Chương Trình Cao Cấp)
Download Tour File:    
14/11/2017
KS 4*+6* 26.990.000
Đặt Vé
1195 ÐNA_MYM.VN.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hành Hương Myanmar: Yangon - Bago - Kyaikhtiyo
Download Tour File:    
26/10/2017
KS 3 sao 10.890.000
Đặt Vé
1226 ÐBA_HK1.CX_TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Download Tour File:    
23/11/2017
KS 4 sao 12.690.000
Đặt Vé
1230 ÐBA_HK1.VJ.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Download Tour File:    
26/10/2017
KS 4 sao 11.990.000
Đặt Vé
1232 ÐBA_HK1.VJ_TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm (siêu Tiết Kiệm)
Download Tour File:    
2,9,16/11/2017
KS 4 sao 11.690.000
Đặt Vé
1236 ÐBA_HK1.CX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Download Tour File:    
19/10/2017
7,14/12/2017
KS 4 sao 12.990.000
Đặt Vé
1280 ÐBA_HK_TQ3_CX.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hongkong - Disneyland - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Download Tour File:    
4,11,18/11/2017
KS 3* và 4* 12.990.000
Đặt Vé
1294 ÐBA_HK-TQ3.CX.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Download Tour File:    
16/12/2017
KS 3* và 4* 13.690.000
Đặt Vé
1296 ÐBA_BK.CZ.TN (5 Ngày-5 Đêm)
Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành (siêu Tiết Kiệm)
Download Tour File:    
28/10/2017
KS 4 sao 9.990.000
Đặt Vé
1298 ÐBA_TQ.CZ.TN (7 Ngày-7 Đêm)
Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu
Download Tour File:    
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
2,9,16/12/2017
KS 4 sao 14.990.000
Đặt Vé
1320 ÐBA_TQ4.3U.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Download Tour File:    
3,10,17,24/11/2017
KS 4 sao 13.990.000
Đặt Vé
1322 ÐBA_TQ-HQ.CZ.TN (6 Ngày-6 Đêm)
Liên Tuyến: Trung Quốc - Hàn Quốc (siêu Khuyến Mãi)
Download Tour File:    
11,25/11/2017
KS 4 sao 15.990.000
Đặt Vé
1326 ÐBA_HQ2.TW_TN (6 Ngày-5 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Jeju - Đảo Nami - Everland (mùa Lá Đỏ)
Download Tour File:    
5,22/11/2017
KS 4 sao 18.690.000
Đặt Vé
1330 ÐBA_HQ2.TW.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Jeju - Nami - Everland (siêu Tiết Kiệm)
Download Tour File:    
KS 4 sao 18.690.000
Đặt Vé
1331 ÐBA_HQ3.TW_TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland (mùa Lá Đỏ)
Download Tour File:    
21,30/10/2017
KS 4 sao 13.990.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2