Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Tiêu Chuẩn
Khách Sạn
Giá Vé + Thuế Phụ Thu Đặt Vé
Giá Trọn Gói Phòng Đơn
530 LE_ÐNA_TL.TG.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
30/8/2017
1/9/2017
KS 3 sao 7.990.000 2.300.000
Đặt Vé
550 LE_ÐNA_MYM.VN.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hành Hương Myanmar: Yangon - Bago - Kyaikhtigo (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
1/9/2017
KS 3 sao 11.690.000 1.900.000
Đặt Vé
590 LE_ÐNA_SM.VJ.TH (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
28/8/2017
KS 3* và 4* 10.880.000 5.900.000
Đặt Vé
600 LE_ÐNA_SM.VJA.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
31/8/2017
KS 4*+ 3* 10.690.000 5.200.000
Đặt Vé
640 LE_ÐBA_BK.CZ.TN (5 Ngày-5 Đêm)
Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
2/9/2017
KS 4 sao 10.990.000 2.800.000
Đặt Vé
650 LE_ÐBA.TQ.CZ_TN (7 Ngày-7 Đêm)
Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàn Châu - Tô Châu (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
2/9/2017
KS 4 sao 15.990.000 2.800.000
Đặt Vé
700 LE_ÐBA_HQ2_KE.MT (6 Ngày-5 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland - Kim Chi Matang (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
28/8/2017
KS 3 sao 23.990.000 8.000.000
Đặt Vé
702 LE_ÐBA_HQ2.TW.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Jeju - Nami - Everland (lễ 2/9)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
29/8/2017
KS 3* và 4* 18.690.000 4.500.000
Đặt Vé
1001 ÐNA_CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
24,31/8/2017
7,14,16,21,28/9/201...
5,12,19,26/10/2017
KS 3* và 4* 3.850.000 1.400.000
Đặt Vé
1005 ÐNA-CP2 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Phnompenh
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
24,31/8/2017
7,14,21,28/9/2017
5,12,19,26/10/2017
KS 3* và 5* 3.750.000 1.600.000
Đặt Vé
1086 ÐNA_TL.VJ-VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Chợ Nổi Damnoen Saduak
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
11/9/2017
KS 3* loại 1 7.050.000 2.300.000
Đặt Vé
1087 ÐNA_TL.BL.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral (siêu Tiết Kiệm)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
20,22,27/9/2017
KS 3 sao 6.390.000 2.300.000
Đặt Vé
1090 ÐNA_TL.VJ_VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Baiyoke Sky - Trân Bảo Phật Sơn
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
21/10/2017
KS 3* loại 1 7.288.000 2.300.000
Đặt Vé
1098 LE_ÐNA_TL.FD-VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya (noel)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
24/12/2017
KS 3* loại 1 8.188.000 2.300.000
Đặt Vé
1104 ÐNA_SIN.VJA.ITE (3 Ngày-2 Đêm)
Singapore - Sentosa (siêu Tiết Kiệm - Giá Đã Giảm 500.000/khách)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
25/8/2017
KS 3 sao 7.990.000 3.200.000
Đặt Vé
1105 ÐNA_SIN.VJA.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Singapore - Sentosa
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
24/8/2017
KS 3 sao 10.390.000 4.500.000
Đặt Vé
1127 ÐNA_SM.VJ.TH (6 Ngày-5 Đêm)
Malaysia - Singapore
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 10.590.000 5.500.000
Đặt Vé
1128 ÐNA_SM.VJ.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (giá Đã Giảm 500.000/khách)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5,19,21,28/9/2017
3,5,12,17,19,24,26,...
KS 4*+ 3* 9.990.000 4.500.000
Đặt Vé
1175 ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Đảo Bali - Brunei (đã Giảm 500.000/khách - Chương Trình Cao Cấp)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
19/9/2017
17/10/2017
14/11/2017
KS 4*+6* 26.990.000 7.800.000
Đặt Vé
1195 ÐNA_MYM.VN.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hành Hương Myanmar: Yangon - Bago - Kyaikhtiyo
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
15,29/9/2017
12,26/10/2017
KS 3 sao 10.890.000 1.900.000
Đặt Vé
1224 ÐBA_HK1.CX-TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
24/8/2017
KS 4 sao 13.690.000 4.500.000
Đặt Vé
1226 ÐBA_HK1.CX_TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
28/9/2017
KS 4 sao 12.690.000 4.500.000
Đặt Vé
1293 ÐBA_HK-TQ3.CX-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
26/8/2017
KS 3* và 4* 13.990.000 2.500.000
Đặt Vé
1294 ÐBA_HK-TQ3.CX.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
30/9/2017
7,14/10/2017
KS 3* và 4* 13.690.000 2.500.000
Đặt Vé
1296 ÐBA_BK.CZ.TN (5 Ngày-5 Đêm)
Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành (siêu Tiết Kiệm)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
16,22/9/2017
14,28/10/2017
KS 4 sao 9.990.000 2.800.000
Đặt Vé
1298 ÐBA_TQ.CZ.TN (7 Ngày-7 Đêm)
Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
9,16,23/9/2017
14,21,28/10/2017
KS 4 sao 14.990.000 2.800.000
Đặt Vé
1318 ÐBA_TQ4.CZ.MUA (6 Ngày-5 Đêm)
Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Nguyên Gia Giới
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
23/8/2017
KS 4 sao 17.990.000 2.800.000
Đặt Vé
1330 ÐBA_HQ2.TW.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Jeju - Nami - Everland (siêu Tiết Kiệm)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
19/9/2017
KS 4 sao 17.690.000 4.500.000
Đặt Vé
1331 ÐBA_HQ3.TW_TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland (mùa Lá Đỏ)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
12,21,24/10/2017
KS 4 sao 13.990.000 3.500.000
Đặt Vé
1332 ÐBA_HQ3.TW.TN (4 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland (mùa Lá Đỏ - K/s 4 Sao)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
21/9/2017
19/10/2017
KS 4 sao 13.990.000 3.500.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2