Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Tiêu Chuẩn
Khách Sạn
Giá Vé + Thuế Phụ Thu Đặt Vé
Giá Trọn Gói Phòng Đơn
1001 ÐNA_CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
1,8,15,22,29/6/2017
6,13,20,27/7/2017
3,10,17,24/8/2017
KS 3* và 4* 3.850.000 1.400.000
Đặt Vé
1004 ÐNA-CP2.NAC (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Sihanouk - Bokor - Phnompenh
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
KS 3 sao 3.750.000 1.600.000
Đặt Vé
1005 ÐNA-CP2.TOP (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Phnompenh
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
1,8,15,22,29/6/2017
KS 3* và 5* 3.750.000 1.600.000
Đặt Vé
1020 ÐNA_XÐD.HNVÐ (4 Ngày-3 Đêm)
Campuchia - Lào - Đông Bắc Thái Lan
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.788.000 1.400.000
Đặt Vé
1080 ÐNA_TL.FD_TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
11,18/6/2017
4/7/2017
KS 3 sao 6.890.000 2.300.000
Đặt Vé
1095 ÐNA_TL.FD.VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.990.000 2.300.000
Đặt Vé
1097 ÐNA.TL.BL_TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
18,23,25,30/6/2017
2,7,9,14,21,23,28,3...
2,4,9,11,16,18,23/8...
KS 3 sao 6.890.000 2.300.000
Đặt Vé
1098 ÐNA_TL.TG.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
1,2/6/2017
KS 3 sao 7.690.000 2.300.000
Đặt Vé
1099 ÐNA_TL_PKET (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Phuket (5n) (kh:theo Yêu Cầu)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 15.888.000 3.580.000
Đặt Vé
1104 ÐNA_SIN.VJA.ITE (3 Ngày-2 Đêm)
Singapore - Sentosa (siêu Tiết Kiệm - Giá Đã Giảm 500.000/khách)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
16,23,30/6/2017
7,14,21,28/7/2017
4,11,18,25/8/2017
KS 3 sao 7.990.000 3.200.000
Đặt Vé
1105 ÐNA_SIN.VJA.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Singapore - Sentosa
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
8,15,22,29/6/2017
6,13,20,27/7/2017
3,10,17,24/8/2017
KS 3 sao 10.390.000 4.500.000
Đặt Vé
1106 ÐNA_MS.VN.VH (6 Ngày-5 Đêm)
Malaysia - Singapore (giảm Ngay 500.000/khách Đăng Ký Trước 23/5 -chương Trình Cao Cấp - Hàng Không Vietnam Airlines)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3* và 4* 12.990.000 4.800.000
Đặt Vé
1110 ÐNA_SINM.VJ.YT (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Indonesia - Malaysia(hàng Không Vietnamairlines)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
4/6/2017
KS 3 sao 12.680.000 4.500.000
Đặt Vé
1127 ÐNA_SM.VJ.VJT (6 Ngày-5 Đêm)
Malaysia - Singapore
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
17,20/6/2017
KS 3 sao 10.590.000 4.600.000
Đặt Vé
1175 ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Bali - Brunei
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
30/5/2017
18/7/2017
KS 4 sao 25.990.000 7.800.000
Đặt Vé
1177 LE_ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Thiên Đường Đảo Bali - Brunei (tết Hồi Lịch)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
25/6/2017
KS 4 sao 27.990.000 8.500.000
Đặt Vé
1190 ÐNA_PHI.PR.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Philipines: Manila - Boracay
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3* và 4* 26.990.000 6.000.000
Đặt Vé
1195 ÐNA_MYM.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Myanmar: Yangon - Bago - Kyaikhtiyo
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 9.990.000 2.500.000
Đặt Vé
1220 ÐBA_HK1.CX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
1,22,29/6/2017
KS 4 sao 12.990.000 4.500.000
Đặt Vé
1221 ÐBA_HK1.CX_TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 4 sao 11.990.000 4.500.000
Đặt Vé
1222 ÐBA_HK1.CX.MUA (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong - Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Free Day
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
8,15/6/2017
KS 4 sao 13.490.000 4.500.000
Đặt Vé
1224 ÐBA_HK1.CX-TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
6,13,20,27/7/2017
3,10,17,24/8/2017
KS 4 sao 13.690.000 4.500.000
Đặt Vé
1293 ÐBA_HK-TQ3.CX-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
10,17,24/6/2017
1,8,15,22,29/7/2017
5,12,19,26/8/2017
KS 3* và 4* 13.990.000 2.500.000
Đặt Vé
1294 ÐBA_HK-TQ3.CX_TN (5 Ngày-4 Đêm)
Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3* và 4* 12.990.000 2.500.000
Đặt Vé
1298 ÐBA_TQ.CZ.TN (7 Ngày-7 Đêm)
Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
12,19,26/6/2017
KS 4 sao 14.990.000 2.800.000
Đặt Vé
1318 ÐBA_TQ4.CZ.MUA (6 Ngày-5 Đêm)
Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Nguyên Gia Giới
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
6,12/7/2017
2,23/8/2017
KS 4 sao 17.990.000 2.800.000
Đặt Vé
1353 ÐBA_HQ3.VJ-MUA (4 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
7,14,26/6/2017
7,14,21,28/7/2017
4,11,18,25/8/2017
22,29/9/2017
KS 3 sao 13.990.000 4.500.000
Đặt Vé
1416 ÐBA_HQ4.VJ.MT (4 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Everland - Đảo Nami
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
16/6/2017
9,16,23,30/7/2017
KS 3 sao 13.900.000 4.500.000
Đặt Vé
1417 ÐBA_HQ2.OZ.MT (6 Ngày-5 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland - Kim Chi Matang
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
9/6/2017
12/7/2017
KS 3 sao 22.990.000 8.000.000
Đặt Vé
1419 ÐBA_HQ4.TW.MT (5 Ngày-4 Đêm)
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
3/7/2017
KS 3 sao 15.390.000 4.500.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2