Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
490 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral (tết Thái)
LE_ÐNA_TL_VN.YTC (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 7.680.000
Đặt Vé
500 Campuchia: Siem Riep – Phnom Penh
LE-ÐNA-CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
Tiêu chuẩn 4.590.000
Đặt Vé
501 Campuchia: Cao Nguyên Bokor - Sihanouk Ville - Đảo Kohrong Saloem - Phnompenh
LE-ÐNA-CP2 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
28/4/2018
Tiêu chuẩn 4.590.000
Đặt Vé
560 Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral - Safari World (lễ 30/4)
LE_ÐNA_TL.TG.YTC (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 8.990.000
Đặt Vé
750 Singapore - Sentosa (lễ 30/4)
LE_ÐNA_SIN.VJA.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 10.390.000
Đặt Vé
810 Singapore - Malaysia (lễ 30/4)
LE_ÐNA_SM.AK.YTC (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 12.790.000
Đặt Vé
812 Singapore - Garden By The Bay - Malaysia - Genting (lễ 30/4)
LE_ÐNA_SM.VJA.VJ (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 11.390.000
Đặt Vé
839 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm (lễ 30/4)
LE_ÐBA_HK1.HX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
KS 4 sao 14.990.000
Đặt Vé
840 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm (lễ 30/4)
LE_ÐBA_HK1.VJ.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
28/4/2018
KS 4 sao 14.490.000
Đặt Vé
844 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến (lễ 30/4)
LE_ÐBA_HK-TQ3.HX.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
KS 4*+ 3* 14.990.000
Đặt Vé
850 Trung Quốc: Bắc Kinh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn (lễ 30/4)
LE_ÐBA_TQ4.CA.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
KS 4 sao 17.790.000
Đặt Vé
870 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland - Kim Chi Matang (lễ 30/4)
LE_ÐBA_HQ4.7C.VJ (4 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
27/4/2018
KS 3 sao 16.590.000
Đặt Vé
900 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng
LE_ÐBA_ÐL1.VJ_TN (4 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 12.990.000
Đặt Vé
910 Đài Loan: Đài Trung – Đài Nam – Cao Hùng – Đài Bắc
LE_ÐBA_ÐL4.CI.YTC (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 11.990.000
Đặt Vé
1001 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
ÐNA_CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
10,17,24,31/5/2018
7,14,21,28/6/2018
5,12,19,26/7/2018
2,9,16,23/8/2018
KS 3* và 4* 3.850.000
Đặt Vé
1005 Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Phnompenh
ÐNA-CP2 (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
10,17,24,31/5/2018
7,14,21,28/6/2018
5,12,19,26/7/2018
KS 3* và 5* 3.750.000
Đặt Vé
1086 Thai Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral
ÐNA_TL.FD.PF (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1...
KS 3 sao 5.900.000
Đặt Vé
1087 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World - Jomtien Beach - Phật Sơn – Chùa Thuyền
ÐNA_TL.BL.VH (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
9/6/2018
Tiêu chuẩn 6.990.000
Đặt Vé
1088 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Jomtien Beach – Baiyoke Sky – Kaan Show - Trân Bảo Phật Sơn
ÐNA_TL.VN.VH (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
4/7/2018
Tiêu chuẩn 7.390.000
Đặt Vé
1091 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
ÐNA_TL.BL.LPO (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
16,19/5/2018
KS 3 sao 6.588.000
Đặt Vé
1093 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show - Noong Nouch
ÐNA_TL.VJ.YTC (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
2,17/6/2018
Tiêu chuẩn 8.990.000
Đặt Vé
1095 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show - Noong Nouch
ÐNA_TL.BL.YTC (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
15/6/2018
1,11,25/7/2018
KS 3 sao 6.990.000
Đặt Vé
1105 Singapore - Sentosa
ÐNA_SIN.VJA.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17/5/2018
KS 3 sao 9.990.000
Đặt Vé
1124 Singapore - Malaysia - Genting
ÐNA_SM.VJA.VJ (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
KS 3 sao 10.590.000
Đặt Vé
1126 Singapore - Malaysia - Genting
ÐNA_SM.BL.YTC (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
3,19,24/6/2018
8/7/2018
Tiêu chuẩn 10.990.000
Đặt Vé
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia
ÐNA_SIM1.VJ.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
KS 4 sao 9.990.000
Đặt Vé
1140 Singapore - Indonesia - Malaysia
ÐNA_SIM.BL.YTC (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
12/6/2018
3,15/7/2018
KS 3 sao 12.680.000
Đặt Vé
1175 Đảo Bali - Brunei (đã Giảm 500.000/khách - Chương Trình Cao Cấp)
ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
Đặt Vé
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
ÐNA_MYM.VN.YTC (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
26/5/2018
9/6/2018
7/7/2018
KS 3 sao 11.990.000
Đặt Vé
1230 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
ÐBA_HK1.VJ.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
5,12,19,26/5/2018
KS 4 sao 11.490.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2