Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Tiêu Chuẩn
Khách Sạn
Giá Vé + Thuế Phụ Thu Đặt Vé
Giá Trọn Gói Phòng Đơn
420 LE_ÐNA_CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Siemriep - Phnompenh (lễ 30/4)
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
29/4/2017
KS 3 sao 4.750.000 1.600.000
Đặt Vé
430 LE_ÐNA-CP2.NAC (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Sihanouk - Korhong - Bokor - Phnompenh (lễ 30/4)
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 3* và 5* 4.990.000 1.600.000
Đặt Vé
435 LE_ÐNA_TL.TG.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral (tết Thái)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 7.390.000 2.300.000
Đặt Vé
436 LE_ÐNA_TL.BL.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya (tết Thái)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.990.000 2.300.000
Đặt Vé
440 LE_ÐNA_TL.TG-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Tranh 3d (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 8.390.000 2.300.000
Đặt Vé
442 LE_ÐNA_TL.FD.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Tranh 3d (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
30/4/2017
KS 3 sao 7.390.000 2.300.000
Đặt Vé
450 LE_ÐNA_TL.FD.LPO (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Chợ Nổi Bốn Miền (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 8.588.000 2.300.000
Đặt Vé
452 LE_ÐNA_TL_FD.VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Chợ Nổi Bốn Miền (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 8.588.000 2.300.000
Đặt Vé
460 LE_ÐNA_MYM.VJ.MUA (4 Ngày-3 Đêm)
Myanmar: Yangon - Bago - Kyaikhtiyo (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
28/4/2017
KS 3 sao 10.990.000 3.000.000
Đặt Vé
500 LE_ÐNA_SM.AK.VH (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia (giảm Ngay 500.000/khách Đăng Ký Dịp Lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
27/4/2017
KS 3* và 4* 12.990.000 5.200.000
Đặt Vé
550 LE_ÐBA_HK.CX.TN (4 Ngày-3 Đêm)
Hong Kong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
28/4/2017
KS 4 sao 14.990.000 4.500.000
Đặt Vé
600 LE_ÐBA_DL4.AE.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Đài Loan: Đài Trung - Cao Hùng - Gia Nghĩa - Đài Bắc (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
27/4/2017
KS 3 sao 13.990.000 3.000.000
Đặt Vé
605 LE_ÐBA_DL3.JW.TN (5 Ngày-5 Đêm)
Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Gia Nghĩa - A Lý Sơn (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 12.990.000 3.000.000
Đặt Vé
700 LE_NA_MAL1.SQ.VY (5 Ngày-4 Đêm)
Thiên Đường Biển Maldives (gía Đã Giảm 1.000.000/khách) (lễ 30/4)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 5 sao 39.990.000 14.670.000
Đặt Vé
1001 ÐNA_CP1 (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
11,18,25/5/2017
KS 3* và 4* 3.850.000 1.400.000
Đặt Vé
1004 ÐNA-CP2.NAC (4 Ngày-3 Đêm)
Cambodia: Sihanouk - Bokor - Phnompenh
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
11,18,25/5/2017
KS 3 sao 3.750.000 1.600.000
Đặt Vé
1005 ÐNA-CP2 (4 Ngày-3 Đêm)
Campuchia : Sihanouk - Bokor
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
KS 4 sao 3.990.000 1.400.000
Đặt Vé
1020 ÐNA_XÐD.HNVÐ (4 Ngày-3 Đêm)
Campuchia - Lào - Đông Bắc Thái Lan
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.788.000 1.400.000
Đặt Vé
1088 ÐNA_TL_FD.LPO (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Chợ Nổi Bốn Miền
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 6.488.000 2.300.000
Đặt Vé
1094 ÐNA_TL.TG-TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
26/4/2017
3,10/5/2017
KS 3 sao 6.690.000 2.300.000
Đặt Vé
1095 ÐNA_TL.FD.VH (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
24/5/2017
KS 3 sao 6.990.000 2.300.000
Đặt Vé
1096 ÐNA_TL.BL.TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thai Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
5,10,12,19/5/2017
KS 3 sao 6.290.000 2.300.000
Đặt Vé
1097 ÐNA.TL.BL_TN (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Bangkok - Pattaya
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
26,31/5/2017
2,4,9,11,16,18,23,2...
2,7,9,14,16,21,23,2...
2,4,9,11,16,18,23/8...
KS 3 sao 6.890.000 2.300.000
Đặt Vé
1099 ÐNA_TL_PKET (5 Ngày-4 Đêm)
Thái Lan: Phuket (5n) (kh:theo Yêu Cầu)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 15.888.000 3.580.000
Đặt Vé
1104 ÐNA_SIN.VJA.ITE (3 Ngày-2 Đêm)
Singapore - Sentosa (siêu Tiết Kiệm - Giá Đã Giảm 500.000/khách)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
5,12,19,26/5/2017
2,9,16,23,30/6/2017
KS 3 sao 7.990.000 3.200.000
Đặt Vé
1105 ÐNA_SIN.VJA.VJ (4 Ngày-3 Đêm)
Singapore - Sentosa
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 10.390.000 4.500.000
Đặt Vé
1107 ÐNA_SM.VJ.TN (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Malaysia
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
0
Đặt Vé
1110 ÐNA_SINM.VJ.YT (6 Ngày-5 Đêm)
Singapore - Indonesia - Malaysia(hàng Không Vietnamairlines)
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
4/6/2017
KS 3 sao 12.680.000 4.500.000
Đặt Vé
1127 ÐNA_SM.VJ.VJT (6 Ngày-5 Đêm)
Malaysia - Singapore
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
KS 3 sao 9.990.000 5.200.000
Đặt Vé
1175 ÐNA_BL-BR.BI.VY (6 Ngày-5 Đêm)
Bali - Brunei
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:    
30/5/2017
13,25/6/2017
18/7/2017
KS 4 sao 25.990.000 7.800.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3