HOT LINE: 084 444 1818

TOUR KHUYẾN MÃI

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM

ÐBA_HK1.CX.THN

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

12.990.000VNĐ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN

ÐBA_HK-TQ3.CX.THN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

13.990.000VNĐ

LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN FRANCISCO – SAN JOSE

AUM_US2.TAY

10 ngày  9 đêm

Phương tiện

liên hệ

75.900.000VNĐ