Tour Nội Địa

CẦN THƠ - TẾT 2018

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,18,19,20,21/2/...

2.158.000VNĐ

LÀNG NỔI TÂN LẬP - MIẾU BÀ CHÙA XỨ - TẾT 2018

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,18,19,20,21/2/...

2.278.000VNĐ

GÁO GIỒNG - CHÂU ĐỐC - MÙA XUÂN ...

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

17,19,20,21/2/2018

2.998.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CẦN THƠ ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,19,21/2/2018

3.588.000VNĐ

TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - CÀ MAU ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,19,21/2/2018

3.888.000VNĐ

CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

17,19,21/2/2018

5.238.000VNĐ

TIỀN GIANG - RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,19/2/2018

4.668.000VNĐ

VŨNG TÀU - LONG HẢI TẾT 2018

2 ngày  1 đêm

Phương tiện

17,18,19,24/2/2018

2.618.000VNĐ

NHA TRANG 1 - MÙNG 2,5 - KS 3*( HẢI ÂU)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20/2/2018

3.558.000VNĐ

NHA TRANG 1 - MÙNG 2,5 - KS 2* ( CAMELLIA 2), 3*( NHỊ PHI)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20/2/2018

3.468.000VNĐ

NHA TRANG 1 - MÙNG 2 KS 4* YASAKA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17/2/2018

4.448.000VNĐ

NHA TRANG 1 - MÙNG 5 KS 4* YASAKA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

20/2/2018

4.148.000VNĐ

NHA TRANG - ĐÀ LẠT TẾT 2018

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17,19/2/2018

5.588.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - MÙNG 2 - KS4* ( VIETSOVPETRO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17/2/2018

5.028.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - MÙNG 2 - RESORT 4* ( WISS ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17/2/2018

5.328.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - MÙNG 2,5 - K2* ( TRUNG NHÂN ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20/2/2018

3.878.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - MÙNG 2,5 - KS 2*( REDSUN), 3*( MAI VÀNG ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20/2/2018

3.758.000VNĐ

ĐÀ LẠT 1 - MÙNG 2,5 - KS 2* ( REDSUN)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,20/2/2018

3.758.000VNĐ