Tour Nước Ngoài

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL (TẾT THÁI)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.680.000VNĐ

CAMPUCHIA: SIEM RIEP – PHNOM PENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

4.590.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

8.990.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA (LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.390.000VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA (LỄ 30/4)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

26/4/2018

12.790.000VNĐ

SINGAPORE - GARDEN BY THE BAY - MALAYSIA ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

11.390.000VNĐ

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM (LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

14.990.000VNĐ

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM (LỄ 30/4)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

28/4/2018

14.490.000VNĐ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN (LỄ 30/4)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

14.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND ...

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

27/4/2018

16.590.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - NAM ĐẦU ...

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

12.990.000VNĐ

ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG – ĐÀI NAM – CAO HÙNG – ĐÀI BẮC

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

11.990.000VNĐ

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

10,17,24,31/5/2018

3.850.000VNĐ

CAMBODIA: BOKOR - SIHANOUK VILLE - PHNOMPENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

10,17,24,31/5/2018

3.750.000VNĐ

THAI LAN: BANGKOK - PATTAYA - ĐẢO CORAL

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

6,7,8,9,10,11,12,...

5.900.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA - SAFARI WORLD - JOMTIEN BEACH ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

9/6/2018

6.990.000VNĐ