Tour Nước Ngoài

SINGAPORE - MALAYSIA (LỄ 2/9)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

31/8/2017

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/7/2017

3.850.000vnđ

CAMBODIA: BOKOR - SIHANOUK VILLE - PHNOMPENH

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/7/2017

3.750.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

21/7/2017

6.990.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.990.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.990.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - VƯỜN THÚ SAFARI WORLD

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.390.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.890.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

7.590.000vnđ

THAI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.990.000vnđ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

6.890.000vnđ

THÁI LAN: PHUKET (5N) (KH:THEO YÊU CẦU)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

15.888.000vnđ

SINGAPORE - SENTOSA (SIÊU TIẾT KIỆM - GIÁ ĐÃ GIẢM 500.000/KHÁCH)

3 ngày  2 đêm

Phương tiện

4,11,18,25/8/2017

7.990.000vnđ

SINGAPORE - SENTOSA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

6,13,20,27/7/2017

10.390.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.390.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

11.590.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.590.000vnđ

MALAYSIA - SINGAPORE

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

10.590.000vnđ

SINGAPORE - MALAYSIA (GIÁ ĐÃ GIẢM 500.000/KHÁCH)

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

24/8/2017

9.990.000vnđ