Tour Nước Ngoài

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (TẾT AL 2018)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,18,19/2/2018

4.950.000VNĐ

CAMBODIA: BOKOR - SIHANOUK VILLE - ĐẢO KOHRONG SALOEM ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17,18,19/2/2018

5.150.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - SAFARI WORLD ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

13,14/2/2018

7.990.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - SAFARI WORLD ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

15/2/2018

8.990.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - SAFARI WORLD ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16/2/2018

10.990.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - SAFARI WORLD ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16/2/2018

10.990.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - TRÂN BẢO PHẬT SƠN ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17/2/2018

12.688.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - TRÂN BẢO PHẬT SƠN ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

18/2/2018

12.688.000VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK - PATTAYA - SAFARI WORLD ...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

17,18/2/2018

12.990.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA (MÙNG 2 TẾT AL)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17/2/2018

15.690.000VNĐ

SINGAPORE - SENTOSA (MÙNG 3 TẾT AL)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

18/2/2018

15.988.000VNĐ

MALAYSIA - GENTING - SINGAPORE ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện ,

17,18/2/2018

14.990.000VNĐ

MALAYSIA - GENTING - SINGAPORE ...

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

18/2/2018

16.988.000VNĐ

MYANMAR: YANGON - BAGO - KYAIKHTIYO (MÙNG 2 TẾT AL)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

17/2/2018

13.888.000VNĐ

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM (30 TẾT AL)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

15/2/2018

16.990.000VNĐ

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (MÙNG 1 TẾT AL)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16/2/2018

18.990.000VNĐ

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (MÙNG 1,2 TẾT AL)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

16,17/2/2018

18.990.000VNĐ

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (MÙNG 5 TẾT AL)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

20/2/2018

16.990.000VNĐ