Đông Bắc Á

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

3,10,17,24/8/2017

13.690.000vnđ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

5,12,19,26/8/2017

13.990.000vnđ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

9,30/9/2017

13.690.000vnđ

TRUNG QUỐC: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU

7 ngày  7 đêm

Phương tiện

liên hệ

14.990.000vnđ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

28/7/2017

13.990.000vnđ

HÀN QUỐC: SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI - FLOATING ISLAND

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

20/9/2017

13.900.000vnđ

HÀN QUỐC: SEOUL - JEJU - NAMI - EVERLAND - KIM CHI MATANG

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

15/8/2017

22.990.000vnđ

NHẬT BẢN: TOKYO – HAKONE – NÚI PHÚ SĨ – KAWAGUCHI

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

29.690.000vnđ

NHẬT BẢN: TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA

6 ngày  6 đêm

Phương tiện

liên hệ

41.990.000vnđ

NHẬT BẢN: NARA – OSAKA – KYOTO – KOBE – AKASHI

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

23/8/2017

34.990.000vnđ

ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - GIA NGHĨA - A LÝ SƠN

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

6,13,20/8/2017

10.990.000vnđ

ĐÀI LOAN: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - GIA NGHĨA - ĐÀI BẮC

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

28/7/2017

11.990.000vnđ