Đông Bắc Á

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

11.490.000VNĐ

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14,21,28/6/2018

12.990.000VNĐ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

9,16,23/6/2018

13.990.000VNĐ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

12.990.000VNĐ

TRUNG QUỐC: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU

7 ngày  7 đêm

Phương tiện

liên hệ

14.990.000VNĐ

TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

liên hệ

15.390.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND - KIM CHI MATANG

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

12.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI (MÙA HOA ĐÀO)

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

8,15/7/2018

13.990.000VNĐ

HÀN QUỐC: SEOUL - EVERLAND - ĐẢO NAMI (MÙA HOA ĐÀO)

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

14.500.000VNĐ

HÀN QUỐC - SIÊU TIẾT KIỆM: SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND

4 ngày  4 đêm

Phương tiện

26/5/2018

12.999.000VNĐ

NHẬT BẢN: TOKYO - NÚI PHÚ SĨ - HAKONE (SIÊU TIẾT KIỆM)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

liên hệ

24.990.000VNĐ

NHẬT BẢN: OSAKA- KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO (MÙA HOA ĐÀO)

6 ngày  6 đêm

Phương tiện

liên hệ

42.990.000VNĐ

NHẬT BẢN: TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – KAMAKURA (SIÊU TIẾT KIỆM)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

15,29/6/2018

27.990.000VNĐ

NHẬT BẢN: OSAKA - KOBE - KYOTO - NÚI PHÚ SĨ - TOKYO

5 ngày  5 đêm

Phương tiện

2/7/2018

36.890.000VNĐ

NHẬT BẢN: TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – DISNEYLAND

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

7,14/7/2018

29.990.000VNĐ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG – ĐÀI NAM

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

liên hệ

11.890.000VNĐ

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

4,5,6,11,12,13,18...

8.990.000VNĐ

  • 1
  • 2