Đông Nam Á

Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

4N3Đ

Phương tiện

liên hệ

3,950,000VNĐ

Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

3N2Đ

Phương tiện

liên hệ

8,990,000VNĐ

Singapore - Indonesia - Malaysia

6N5Đ

Phương tiện

liên hệ

11,390,000VNĐ

Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

4N3Đ

Phương tiện

liên hệ

10,990,000VNĐ

Đài Loan : Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng

5N4Đ

Phương tiện

liên hệ

10,390,000VNĐ