CÁC TOUR ĐI QUA HONGKONG

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM (NOEL)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

22/12/2017

13.999.000VNĐ

HONGKONG - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN (TẾT DƯƠNG LỊCH)

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

30/12/2017

16.699.000VNĐ

HONGKONG: DISNEYLAND - ĐẠI NHĨ SƠN - TỰ DO MUA SẮM

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

14/12/2017

12.990.000VNĐ