Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
01 ÐL_FTV_2017 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt Festival Hoa 2017
Download Tour File:     ,
21,23,26/12/2017
KS 2 sao 3.218.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.648.000
02 NT_ÐL_FTV (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt Festival Hoa 2017
Download Tour File:     ,
21,23/12/2017
KS 2 sao 3.998.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.590.000
03 ÐL_TET_29_12 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt Tết Dương Lịch 29_12
Download Tour File:     ,
29/12/2017
KS 2 sao 3.218.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.648.000
04 ÐL_TET_30_12 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt Tết Dương Lịch 30_12
Download Tour File:     ,
30/12/2017
KS 2 sao 2.510.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.744.000
05 NT_TET_29_12 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang Tết Dương Lịch 29_12
Download Tour File:     ,
29/12/2017
KS 3* loại 2 3.792.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 4.192.000
07 NT_ÐL_TET (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt Tết Dương Lịch 2018
Download Tour File:     ,
28,30/12/2017
KS 2 sao 3.998.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 4.590.000
08 PT_TET (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết Tết Dương Lịch 2018
Download Tour File:     ,
30,31/12/2017
KS 3 sao 1.648.000
Đặt Vé
90 KM_TC-GG (2 Ngày-1 Đêm)
Mùa Nước Nổi : Tràm Chim Tam Nông - Gáo Giồng
Download Tour File:    
25/11/2017
KS 2 sao 1.448.000
Đặt Vé
98 SG_ST-CÐ (3 Ngày-2 Đêm)
Sóc Trăng - Côn Đảo
Download Tour File:    
24/11/2017
1,8,15,22/12/2017
KS 1 sao 3.850.000
Đặt Vé
99 SG-TV (2 Ngày-1 Đêm)
Sóc Trăng - Trà Vinh
Download Tour File:    
25/11/2017
2,9,16,23/12/2017
KS 2 sao 999.000
Đặt Vé
100 SG_TG-BT (1 Ngày-0 Đêm)
Tiền Giang - Bến Tre
Download Tour File:     ,
25,26/11/2017
3,10,17,24/12/2017
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
102 SG-MN_VL (1 Ngày-0 Đêm)
Vĩnh Long
Download Tour File:     ,
25,26/11/2017
Tiêu chuẩn 876.000
Đặt Vé
103 SG_ÐT (1 Ngày-0 Đêm)
Đồng Tháp - Gáo Giồng
Download Tour File:     ,
26/11/2017
3,10,17/12/2017
Tiêu chuẩn 595.000
Đặt Vé
118 TL-CÐ (2 Ngày-1 Đêm)
Làng Nổi Tân Lập – Miếu Bà Châu Đốc
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23,30,31/12/2017
KS 2 sao 1.699.000
Đặt Vé
119 ÐT-CÐ-CT (3 Ngày-2 Đêm)
Gáo Giồng - Mùa Xuân
Download Tour File:     ,
24/11/2017
1,8,15,22,29,30/12/2017
KS 2 + 3 sao 2.499.000
Đặt Vé
120 SG_CT (2 Ngày-1 Đêm)
Tiền Giang - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23,30,31/12/2017
KS 3 sao 1.295.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.420.000
121 SG-MN_CÐ-LX (2 Ngày-1 Đêm)
Châu Đốc - Long Xuyên
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23,30/12/2017
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
122 TC-GG (2 Ngày-1 Đêm)
Tràm Chim - Gáo Giồng
Download Tour File:     ,
2,9,16,23,30,31/12/2017
KS 2 sao 1.668.000
Đặt Vé
130 TL-1N (1 Ngày-0 Đêm)
Làng Nổi Tân Lập
Download Tour File:  
26/11/2017
3,10,17,24,31/12/2017
Tiêu chuẩn 625.000
Đặt Vé
140 PQ (3 Ngày-2 Đêm)
Phú Quốc
Download Tour File:     ,
21,22,24,27,29/11/2017
4,6,8,11,13,15,19,27/12/2017
KS 2 sao 1.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
141 SG_ÐBSCL1 (4 Ngày-3 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23,30/12/2017
KS 2 + 3 sao 2.988.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 3.884.000
142 SG_ÐBSCL2 (5 Ngày-4 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23/12/2017
KS 2 + 3 sao 5.438.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 6.778.000
143 SG_ÐBSCL3 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23/12/2017
KS 2 + 3 sao 7.450.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.330.000
144 SG_ÐBSCL4 (5 Ngày-4 Đêm)
Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
24/11/2017
1,8,15,22/12/2017
KS 2 + 3 sao 5.935.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.862.000
145 SG_DBSCL5 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23/12/2017
KS 2 + 3 sao 5.982.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 7.862.000
146 SG_ÐBSCL6 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23,30/12/2017
KS 2 + 3 sao 5.505.000
Đặt Vé
4 sao + 2 sao 6.305.000
147 SG_DBSCL7 (4 Ngày-3 Đêm)
Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23,30/12/2017
6,13,20,27/1/2018
3/2/2018
KS 4*+ 3* 3.280.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.290.000
148 SG_DBSCL8 (6 Ngày-5 Đêm)
Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23/12/2017
6,13,20,27/1/2018
3/2/2018
KS 3 sao 6.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000
149 SG_ÐBSCL9 (8 Ngày-7 Đêm)
Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
Download Tour File:     ,
25/11/2017
2,9,16,23/12/2017
KS 2 + 3 sao 7.998.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.788.000
180 SG_CG (1 Ngày-0 Đêm)
Cần Giờ - Duyên Hải
Download Tour File:     ,
26/11/2017
3,10,17,24/12/2017
Tiêu chuẩn 722.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4