Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
90 KM_TC-GG (2 Ngày-1 Đêm)
Mùa Nước Nổi : Tràm Chim Tam Nông - Gáo Giồng
Download Tour File:    
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 2 sao 1.448.000
Đặt Vé
92 LH_TV-ST (2 Ngày-1 Đêm)
Sóc Trăng: Lễ Hội Oóc Om Bóc
Download Tour File:     ,
2/11/2017
KS 3 sao 999.000
Đặt Vé
100 SG_TG-BT (1 Ngày-0 Đêm)
Tiền Giang - Bến Tre
Download Tour File:     ,
22,29/10/2017
5,12,19,26/11/2017
3,10,17,24/12/2017
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
102 SG-MN_VL (1 Ngày-0 Đêm)
Vĩnh Long
Download Tour File:     ,
Tiêu chuẩn 876.000
Đặt Vé
103 SG_ÐT (1 Ngày-0 Đêm)
Đồng Tháp - Gáo Giồng
Download Tour File:     ,
22,29/10/2017
5,12,19,26/11/2017
Tiêu chuẩn 595.000
Đặt Vé
120 SG_CT (2 Ngày-1 Đêm)
Tiền Giang - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 3 sao 1.295.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.420.000
121 SG-MN_CÐ-LX (2 Ngày-1 Đêm)
Châu Đốc - Long Xuyên
Download Tour File:     ,
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
122 TC-GG (2 Ngày-1 Đêm)
Tràm Chim - Gáo Giồng
Download Tour File:     ,
KS 2 sao 1.668.000
Đặt Vé
140 PQ (3 Ngày-2 Đêm)
Phú Quốc
Download Tour File:     ,
20,23,25,27,30/10/2017
1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,...
25/12/2017
KS 2 sao 1.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
141 SG_ÐBSCL1 (4 Ngày-3 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 2 + 3 sao 2.984.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 3.884.000
142 ÐBSCL2 (5 Ngày-4 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 2 + 3 sao 5.438.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 6.778.000
143 SG_ÐBSCL3 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 2 + 3 sao 7.450.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.330.000
144 SG_ÐBSCL4 (5 Ngày-4 Đêm)
Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
20,27/10/2017
3,10,17,24/11/2017
KS 2 + 3 sao 5.935.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.862.000
145 SG_DBSCL5 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 2 + 3 sao 5.982.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 7.862.000
146 SG_ÐBSCL6 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 2 + 3 sao 5.505.000
Đặt Vé
4 sao + 2 sao 6.305.000
147 SG_DBSCL7 (4 Ngày-3 Đêm)
Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
3/2/2018
KS 2 + 3 sao 3.280.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.290.000
148 SG_DBSCL8 (6 Ngày-5 Đêm)
Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
3/2/2018
KS 3 sao 6.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000
149 ÐBSCL9 (8 Ngày-7 Đêm)
Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 2 + 3 sao 7.998.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.788.000
180 SG_CG (1 Ngày-0 Đêm)
Cần Giờ - Duyên Hải
Download Tour File:     ,
22,29/10/2017
5,12,19,26/11/2017
Tiêu chuẩn 722.000
Đặt Vé
181 SG_BC (1 Ngày-0 Đêm)
Bình Châu
Download Tour File:     ,
22,29/10/2017
5,12,19,26/11/2017
Tiêu chuẩn 650.000
Đặt Vé
182 SG_VT (1 Ngày-0 Đêm)
Vũng Tàu
Download Tour File:     ,
22,29/10/2017
5,12,19,26/11/2017
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
183 SG_VTLH (2 Ngày-1 Đêm)
Vũng Tàu - Long Hải
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
KS 2 sao 1.544.000
Đặt Vé
KS 3 sao 1.738.000
185 SG-MN_CÐ (3 Ngày-2 Đêm)
Côn Đảo
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 2.995.000
Đặt Vé
200 SG_PT (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết - Tà Cú
Download Tour File:     ,
21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 3 sao 1.398.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
202 SG_PT2 (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang Rd
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 1.398.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000
Resort 4 sao 2.132.000
204 SG_PR (3 Ngày-2 Đêm)
Phan Rang
Download Tour File:     ,
20,27/10/2017
3,10,17,24/11/2017
KS 2 sao 2.588.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.729.000
KS 4 sao 3.262.000
205 NT1 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang-1: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
Download Tour File:     ,
21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
16/12/2017
KS 3* loại 2 3.192.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.592.000
KS 4 sao 4.312.000
206 NT2 (3 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - 2: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
Download Tour File:     ,
21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
16/12/2017
KS 3* loại 2 2.672.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.922.000
KS 4 sao 3.412.000
207 NT3 (3 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang -3: Vinpearl Land - Đảo Khỉ
Download Tour File:     ,
21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
16/12/2017
KS 3* loại 2 2.050.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 2.097.000
KS 4 sao 2.394.000
208 NT4 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - 4 : Vinpearl Land - Đảo Khỉ
Download Tour File:     ,
21,24,26,28,31/10/2017
2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,...
16/12/2017
KS 3* loại 2 3.092.000
Đặt Vé
KS 3* loại 1 3.492.000
KS 4 sao 4.212.000
  • 1
  • 2
  • 3