Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
01 Đà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường ( Lễ 30/04)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N - 3Đ
29/4/2018
KS 3 sao 4.578.000
Đặt Vé
10 Đà Lạt ( Lễ 30/4)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
28/4/2018
3* (MAI VÀNG) 4.478.000
Đặt Vé
3* Nice Dream 5.278.000
11 Nha Trang - Đà Lạt 26/04
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
26/4/2018
KS 2 + 3 sao 4.608.000
Đặt Vé
12 Nha Trang - Đà Lạt 28/04
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
28/4/2018
KS 2 + 3 sao 4.818.000
Đặt Vé
20 Phan Thiết ( Lễ 30/04)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
28,29,30/4/2018
KS 3 sao 2.348.000
Đặt Vé
30 Nha Trang 1 ( Lễ 30/04)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
28/4/2018
KS CHÂU LOAN 3.988.000
Đặt Vé
KS WONDER LAND 4.188.000
39 Rạch Giá - Phú Quốc ( Lễ 30/04)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
28/4/2018
KS 4* + 2* 4.668.000
Đặt Vé
KS 4*+ 3* 5.018.000
40 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
28/4/2018
KS 4*+ 3* 4.218.000
Đặt Vé
42 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
28/4/2018
KS 4*+ 3* 3.718.000
Đặt Vé
43 Gáo Giồng - Châu Đốc - Mùa Xuân - Cần Thơ - Lễ 30/42018
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
28,29,30/4/2018
KS 2 + 3 sao 2.998.000
Đặt Vé
43 Cần Thơ - Lễ 30/04/2018
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
28,29,30/4/2018
KS 3 sao 2.158.000
Đặt Vé
100 Tiền Giang - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
1,8,15,22/4/2018
6,13,20/5/2018
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
103 Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
1,8,15,22/4/2018
Tiêu chuẩn 595.000
Đặt Vé
118 Làng Nổi Tân Lập – Miếu Bà Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
KS 2 sao 1.699.000
Đặt Vé
119 Gáo Giồng - Mùa Xuân
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
30/3/2018
6,13,20/4/2018
4,11,18/5/2018
KS 2 + 3 sao 2.499.000
Đặt Vé
120 Tiền Giang - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
31/3/2018
6,14,21/4/2018
5,12,19/5/2018
KS 3 sao 1.318.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.718.000
121 Châu Đốc - Long Xuyên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
31/3/2018
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
122 Tràm Chim - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
31/3/2018
7,14,21/4/2018
5,12,19/5/2018
KS 2 sao 1.668.000
Đặt Vé
130 Làng Nổi Tân Lập
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:  
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 625.000
Đặt Vé
140 Phú Quốc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
26,27,28/3/2018
2,4,6,9,11,13,16,18,20/4/2018
2,4,7,9,11,14,16,18,21/5/2018
28/6/2018
KS 2 sao 1.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
141 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
31/3/2018
7,14,17,21/4/2018
5,12,19/5/2018
KS 4*+ 3* 4.218.000
Đặt Vé
142 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
31/3/2018
7,14,17,21/4/2018
5,12,19/5/2018
KS 2 + 3 sao 5.419.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 6.548.000
143 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
31/3/2018
7,14,21/4/2018
5,8,12,19/5/2018
KS 2 + 3 sao 7.429.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.100.000
144 Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
30/3/2018
6,13,16,20/4/2018
4,11,18/5/2018
KS 2 + 3 sao 5.915.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.632.000
145 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
31/3/2018
7,14,17,21/4/2018
5,12,19/5/2018
KS 2 + 3 sao 6.645.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 8.360.000
146 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
31/3/2018
7,14,21/4/2018
5,8,12,19/5/2018
KS 4*+ 3* 6.018.000
Đặt Vé
147 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
31/3/2018
3,7,14,17/4/2018
4/6/2018
KS 4*+ 3* 3.718.000
Đặt Vé
148 Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
31/3/2018
7,14/4/2018
KS 3 sao 6.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000
149 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
8N - 7Đ
31/3/2018
7,14,21/4/2018
5,8,12,19/5/2018
KS 2 + 3 sao 8.198.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.788.000
150 Sài Gòn – Rạch Giá – Nam Du
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
29/3/2018
5,12,19,26/4/2018
Nhà Nghỉ (máy lạnh) 2.768.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3