HOT LINE: 084 444 1818

Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Liên Hệ
01 Giỗ Tổ Hùng Vương: Phan Rang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
13/4/2019
KS 2 sao 2.529.000
Liên Hệ
02 Giỗ Tổ Hùng Vương: Phan Thiết
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
13/4/2019
KS 3 sao 1.398.000
Liên Hệ
03 Giỗ Tổ Hùng Vương: Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
13/4/2019
KS 2 sao 3.229.000
Liên Hệ
KS 3 sao 3.629.000
04 Giỗ Tổ Hùng Vương: Nha Trang - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
13/4/2019
KS 3 sao 4.389.000
Liên Hệ
10 Lễ 30-4: Cao Lãnh - Sa Đéc - Tràm Chim Tam Nông - Đồng Sen Tháp Mười
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
27/4/2019
Khách Sạn 1.799.000
Liên Hệ
11 Lễ 30-4: Bến Tre - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
27,30/4/2019
KS 4 sao 2.049.000
Liên Hệ
12 Lễ 30-4: Mỹ Tho - Rạch Giá - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
27/4/2019
4 sao + 2 sao 4.870.000
Liên Hệ
18 Lễ 30-4: Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
27/4/2019
Khách Sạn 4.079.000
Liên Hệ
39 Lễ 30-4: Mỹ Tho - Bến Tre - Rạch Giá - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
27/4/2019
KS 3 + 4 sao 4.279.000
Liên Hệ
50 Lễ 30-4: Phan Rang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
27,29/4/2019
KS 2 sao 2.529.000
Liên Hệ
51 Lễ 30-4: Phan Thiết
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
27,28,29/4/2019
3* 1001 ĐÊM 1.398.000
Liên Hệ
55 Lễ 30-4: Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
27/4/2019
KS 2 sao 3.939.000
Liên Hệ
KS 3 sao 4.439.000
60 Lễ 30-4: Nha Trang 3* Ks Châu Loan
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
27/4/2019
3* CHÂU LOAN 4.229.000
Liên Hệ
61 Lễ 30-4: Nha Trang - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
27/4/2019
KS 3 sao 5.539.000
Liên Hệ
65 Lễ 30-4: Buôn Mê Thuột - Pleiku – Kontum
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
27/4/2019
KS 3* + 2* 4.839.000
Liên Hệ
101 Long An
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
24,31/3/2019
7,14,21/4/2019
Tiêu chuẩn 789.000
Liên Hệ
102 Mỹ Tho - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
24,31/3/2019
7,14,21/4/2019
Khách Sạn 809.000
Liên Hệ
103 Tiền Giang - Vĩnh Long
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
24,31/3/2019
7,14,21/4/2019
Tiêu chuẩn 898.000
Liên Hệ
104 Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 0Đ
24,31/3/2019
7,14,21/4/2019
Tiêu chuẩn 839.000
Liên Hệ
104A Cao Lãnh - Sa Đéc - Tràm Chim Tam Nông - Đồng Sen Tháp Mười
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
23,30/3/2019
6,13,20/4/2019
Khách Sạn 1.799.000
Liên Hệ
104B Cao Lãnh - Sa Đéc Đồng Tháp Mười Mùa Nước Nổi
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
23,30/3/2019
6,13,20/4/2019
Khách Sạn 1.799.000
Liên Hệ
105 Bến Tre - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
23,30/3/2019
6,13,20/4/2019
KS 4 sao 2.049.000
Liên Hệ
106 Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
30/3/2019
13,20/4/2019
KS 4 sao 1.989.000
Liên Hệ
107 Hậu Giang - Lung Ngọc Hoàng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
30/3/2019
13,20/4/2019
Khách Sạn 1.879.000
Liên Hệ
111 Hành Hương Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
24,31/3/2019
7,14,21/4/2019
Tiêu chuẩn 1.129.000
Liên Hệ
112 Hành Hương Bạc Liêu - Sóc Trăng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
1N - 1Đ
24,31/3/2019
7,14,21/4/2019
Tiêu chuẩn 1.269.000
Liên Hệ
113 Hành Hương 4 Núi Campuchia - Hà Tiên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
22,29/3/2019
5,12,19/4/2019
Khách Sạn 4.179.000
Liên Hệ
115 Long Xuyên - Châu Đốc
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 2Đ
22,29/3/2019
5,12,19/4/2019
Khách Sạn 1.999.000
Liên Hệ
116 Châu Đốc - Hà Tiên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
22,29/3/2019
5,12,19/4/2019
KS 3* + 2* 2.989.000
Liên Hệ
117 Phú Quốc Đảo Ngọc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
3N - 2Đ
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/3/2019
1,12/4/2019
27/5/2019
KS 2 sao 1.999.000
Liên Hệ
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
  • 1
  • 2
  • 3