Bảng giá chung Tour Nội Địa

Tải về bảng giá
Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
01 Phan Thiết ( Lễ 30/4)
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29,30/4/2017
1/5/2017
KS 3 sao 1.598.000 Đã bao gồm 475.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.998.000 675.000
02 Vũng Tàu - Long Hải
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29,30/4/2017
KS 3 sao 1.738.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
03 Ninh Chữ - Đảo Bình Hưng ( Lễ 30/4)
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 2 sao 2.790.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
04 Tuy Hòa - Quy Nhơn - Nha Trang ( Lễ 30/4)
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 2 + 3 sao 4.280.000 Đã bao gồm 1.080.000
Đặt Vé
06 Đà Lạt 5 ( Lễ 30/4)
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
28,30/4/2017
KS 2 sao 2.398.000 Đã bao gồm 600.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.998.000 1.200.000
07 Đà Lạt 1 ( Lễ 30/4)
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
27/4/2017
KS 2 sao 3.480.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.560.000 2.100.000
KS 4 sao 5.480.000 2.700.000
08 Đà Lạt ( Lễ 30/4)- Biệt Thự Khánh Lâm - Ks Noel
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
Đạt chuẩn 3.180.000 Đã bao gồm 690.000
Đặt Vé
KS mini 3.390.000 810.000
09 Đà Lạt 1 ( Lễ 30/4)
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 2 sao 3.480.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.560.000 2.100.000
KS 4 sao 5.480.000 2.700.000
10 Đà Lạt 1 ( Lễ 30/4)- Hết 3 Sao
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 2 sao 3.480.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.560.000 2.100.000
KS 4 sao 5.480.000 2.700.000
11 Nha Trang 1 ( Lễ 30/4)
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
27/4/2017
KS 2 sao 3.478.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.750.000 1.350.000
KS 3* loại 1 4.180.000 1.800.000
12 Nha Trang ( Lễ 30/4)- 2 Sao
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 2 sao 3.478.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
14 Nha Trang ( Lễ 30/4)
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29/4/2017
KS 2 sao 3.478.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.750.000 1.350.000
KS 3* loại 1 4.180.000 1.800.000
KS 4 sao 5.284.000 2.400.000
15 Nha Trang ( Lễ 30/4) 3 Sao L1 + 4sao
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
KS 3* loại 1 4.180.000 Đã bao gồm 1.800.000
Đặt Vé
KS 4 sao 5.284.000 2.400.000
16 Nha Trang ( Lễ 30/4)
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
28,30/4/2017
KS 2 sao 2.578.000 Đã bao gồm 600.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.998.000 1.100.000
17 Nha Trang - Đà Lạt ( Lễ 30/4)
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
28/4/2017
KS 2 sao 4.290.000 Đã bao gồm 1.200.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.998.000 2.100.000
18 Buôn Mê Thuột ( Lễ 30/4)
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29,30/4/2017
Đạt chuẩn 2.758.000 Đã bao gồm 600.000
Đặt Vé
18A Buôn Mê Thuột- Pleiku- Kontum ( Lễ 30/4)
5 Ngày-4 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
Đạt chuẩn 4.960.000 Đã bao gồm 1.010.000
Đặt Vé
20 Tràm Chim - Gáo Giồng ( Lễ 30/4)
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29,30/4/2017
Đạt chuẩn 1.798.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
21 Rạch Giá - Phú Quốc ( Lễ 30/4)
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
KS 4*+ 3* 5.490.000 Đã bao gồm 1.800.000
Đặt Vé
22 Cần Thơ ( Lễ 30/4)
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
29,30/4/2017
1/5/2017
KS 3 sao 1.598.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.798.000 450.000
23 Châu Đốc - Hà Tiên -cần Thơ ( Lễ 30/4)
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
27,29/4/2017
KS 2 + 3 sao 3.298.000 Đã bao gồm 700.000
Đặt Vé
24 Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ ( Lễ 30/4)
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
27,29/4/2017
KS 4*+ 3* 3.780.000 Đã bao gồm 950.000
Đặt Vé
25 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ ( Lễ 30/4)
6 Ngày-5 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
27,29/4/2017
KS 2 + 3 sao 5.505.000 Đã bao gồm 1.400.000
Đặt Vé
100 Tiền Giang - Bến Tre
1 Ngày-0 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
1/5/2017
Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
103 Đồng Tháp - Gáo Giồng
1 Ngày-0 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
7,14,21,28/5/2017
4,11,18,25/6/2017
Tiêu chuẩn 595.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
120 Tiền Giang - Cần Thơ
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
6,13,20,27/5/2017
3,10,17,24/6/2017
KS 3 sao 1.295.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.420.000 400.000
122 Tràm Chim - Gáo Giồng
2 Ngày-1 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
6,13,20,27/5/2017
3,10,17,24/6/2017
KS 2 sao 1.668.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
140 Phú Quốc
3 Ngày-2 Đêm
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
3,5,8,10,12,15,17,19...
2,5,7,9,12,14,16,19...
Đạt chuẩn 2.488.000
Máy bay
từ
1.386.000
đến
3.310.000
600.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.998.000 1.200.000
KS 4 sao 3.978.000 2.205.000
141 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
4 Ngày-3 Đêm
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
6,9,13,20,27/5/2017
3,10,17,24/6/2017
1,8,15,22,29/7/2017
KS 2 + 3 sao 2.984.000 Đã bao gồm 700.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 3.884.000 1.300.000
142 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
5 Ngày-4 Đêm
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
6,9,13,20,27/5/2017
3,10,17,24/6/2017
1,8,15,22,29/7/2017
KS 2 + 3 sao 5.935.000
Máy bay
từ
693.000
đến
1.655.000
1.700.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 7.279.000 2.800.000
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4