Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
90 KM_TC-GG (2 Ngày-1 Đêm)
Mùa Nước Nổi : Tràm Chim Tam Nông - Gáo Giồng
Đi, về: Xe
Download Tour File:    
9,16,23,30/9/2017
7,14,21,28/10/2017
4,11,18,25/11/2017
KS 2 sao 1.448.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
100 SG_TG-BT (1 Ngày-0 Đêm)
Tiền Giang - Bến Tre
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
27/8/2017
2,3,10,17,24/9/2017
Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
102 SG-MN_VL (1 Ngày-0 Đêm)
Vĩnh Long
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
Tiêu chuẩn 876.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
103 SG_ÐT (1 Ngày-0 Đêm)
Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
27/8/2017
2,3/9/2017
Tiêu chuẩn 595.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
120 SG_CT (2 Ngày-1 Đêm)
Tiền Giang - Cần Thơ
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
26/8/2017
2,9,16,23,30/9/2017
11/11/2017
KS 3 sao 1.295.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.420.000 400.000
121 SG-MN_CÐ-LX (2 Ngày-1 Đêm)
Châu Đốc - Long Xuyên
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 2 sao 1.725.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
122 TC-GG (2 Ngày-1 Đêm)
Tràm Chim - Gáo Giồng
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
26/8/2017
2/9/2017
KS 2 sao 1.668.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
140 SG_PQ (3 Ngày-2 Đêm)
Phú Quốc
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
23,25,28,30/8/2017
6,8,11,13,15,18,20,...
Đạt chuẩn 2.488.000
Máy bay
từ
1.386.000
đến
3.310.000
600.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.998.000 1.200.000
KS 4 sao 3.978.000 2.205.000
141 SG_ÐBSCL1 (4 Ngày-3 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
26/8/2017
2,9,16/9/2017
KS 2 + 3 sao 2.984.000 Đã bao gồm 700.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 3.884.000 1.300.000
142 SG_ÐBSCL2 (5 Ngày-4 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
26/8/2017
2,9,16/9/2017
KS 2 + 3 sao 5.935.000
Máy bay
từ
693.000
đến
1.655.000
1.700.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 7.279.000 2.800.000
143 SG_ÐBSCL3 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
26/8/2017
9,16/9/2017
KS 2 + 3 sao 7.450.000
Máy bay
từ
555.000
đến
1.325.000
1.900.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.330.000 3.500.000
144 SG_ÐBSCL4 (5 Ngày-4 Đêm)
Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
25/8/2017
8,15/9/2017
KS 2 + 3 sao 5.935.000
Máy bay
từ
693.000
đến
1.655.000
1.700.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.862.000 3.300.000
145 SG_DBSCL5 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
26/8/2017
9,16/9/2017
KS 2 + 3 sao 5.982.000
Máy bay
từ
1.342.000
đến
2.980.000
1.900.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 7.862.000 3.505.000
146 SG_ÐBSCL6 (6 Ngày-5 Đêm)
Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
26/8/2017
2,9,16/9/2017
KS 2 + 3 sao 5.505.000 Đã bao gồm 1.200.000
Đặt Vé
4 sao + 2 sao 6.305.000 1.800.000
147 SG_DBSCL7 (4 Ngày-3 Đêm)
Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
26/8/2017
2,9,16/9/2017
KS 2 + 3 sao 3.280.000 Đã bao gồm 850.000
Đặt Vé
KS 4 sao 4.290.000 1.400.000
148 SG_DBSCL8 (6 Ngày-5 Đêm)
Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
9,16/9/2017
KS 3 sao 6.278.000
Máy bay
từ
1.342.000
đến
2.980.000
2.050.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000 3.605.000
149 SG_ÐBSCL9 (8 Ngày-7 Đêm)
Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
26/8/2017
9,16/9/2017
KS 2 + 3 sao 8.503.000
Máy bay
từ
1.342.000
đến
2.980.000
2.400.000
Đặt Vé
KS 4 sao 10.283.000 4.000.000
180 SG_CG (1 Ngày-0 Đêm)
Cần Giờ - Duyên Hải
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
27/8/2017
2/9/2017
Tiêu chuẩn 722.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
181 SG_BC (1 Ngày-0 Đêm)
Bình Châu
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
27/8/2017
2,10,17,24/9/2017
Tiêu chuẩn 650.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
182 SG_VT (1 Ngày-0 Đêm)
Vũng Tàu
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
27/8/2017
2,10,17,24/9/2017
Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
183 SG_VTLH (2 Ngày-1 Đêm)
Vũng Tàu - Long Hải
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
26/8/2017
9,16,23,30/9/2017
KS 2 sao 1.544.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
KS 3 sao 1.738.000 500.000
185 SG-MN_CÐ (3 Ngày-2 Đêm)
Côn Đảo
Đi, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
27,29/8/2017
KS 3 sao 2.995.000
Máy bay
từ
3.267.000
đến
3.300.000
990.000
Đặt Vé
200 SG_PT (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết - Tà Cú
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
26/8/2017
2,9,16,23,30/9/2017
KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
201 SG_PT (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết - Tà Cú ( Lễ 2/9 )
Đi, về: Xe
Download Tour File:  
2/9/2017
KS 3 sao 1.598.000 Đã bao gồm 450.000
Đặt Vé
202 SG_PT2 (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang Rd
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
204 SG_PR (3 Ngày-2 Đêm)
Phan Rang
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,
25/8/2017
1/9/2017
KS 2 sao 2.588.000 Đã bao gồm 400.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.729.000 600.000
KS 4 sao 3.262.000 1.000.000
205 SG_NT1 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang 1: Dốc Lết - Đảo Khỉ
Đi, về: Xe
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
2,5,7,9,12,14,16,19...
21/10/2017
16/12/2017
KS 2 sao 2.792.000 Đã bao gồm 375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.292.000 900.000
KS 3* loại 1 3.692.000 1.350.000
KS 4 sao 4.412.000 1.890.000
KS 5 sao 8.592.000 5.400.000
206 SG_NT2 (3 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - 2
Đi: Xe, về: Tàu
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
5,7,9,12,14,16,19,2...
21/10/2017
16/12/2017
KS 2 sao 2.598.000
Tàu hỏa
720.000
310.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.058.000 750.000
KS 3* loại 1 3.458.000 1.125.000
KS 4 sao 4.172.000 1.575.000
KS 5 sao 7.492.000 4.500.000
207 SG_NT3 (3 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - 3
Đi, về: Tàu
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
5,7,12,14,19,21,26,...
21/10/2017
16/12/2017
KS 2 sao 2.022.000
Tàu hỏa
1.440.000
185.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 2.222.000 450.000
KS 3* loại 1 2.422.000 675.000
KS 4 sao 2.932.000 945.000
KS 5 sao 5.125.000 2.700.000
208 SG_NT4 (4 Ngày-3 Đêm)
Nha Trang - 4
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,   ,
24,26,29,31/8/2017
5,7,9,12,14,16,19,2...
21/10/2017
16/12/2017
KS 2 sao 2.702.000
Máy bay
từ
869.000
đến
1.655.000
375.000
Đặt Vé
KS 3* loại 2 3.202.000 900.000
KS 3* loại 1 3.602.000 1.350.000
KS 4 sao 4.312.000 1.890.000
KS 5 sao 8.502.000 5.400.000
  • 1
  • 2
  • 3