Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Ngày Khởi Hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
01 Lễ 2/9: Tiềng Giang - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
1,2/9/2018
KS 4 sao 2.158.000
Đặt Vé
02 Lễ 2/9: Châu Đốc - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
31/8/2018
KS 4* + 2* 2.998.000
Đặt Vé
03 Lễ 2/9: Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
30/8/2018
KS 2 + 3 sao 3.888.000
Đặt Vé
04 Lễ 2/9: Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
6N - 5Đ
30/8/2018
KS 4*+ 3* 5.238.000
Đặt Vé
05 Lễ 2/9: Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
30/8/2018
KS 4*+ 3* 3.888.000
Đặt Vé
06 Lễ 2/9: Đà Nẵng- Hội An - Huế - Động Thiên Đường
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N - 3Đ
30/8/2018
KS 3 sao 4.578.000
Đặt Vé
10 Lễ 2/9: Đà Lạt 1
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
30/8/2018
2* TRUNG NHÂN 3.758.000
Đặt Vé
3* MAI VÀNG 4.198.000
11 Lễ 2/9: Đà Lạt 5
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 2Đ
31/8/2018
2* LÊ NA 3.068.000
Đặt Vé
12 Lễ 2/9: Nha Trang 1
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
30/8/2018
3* BELLEVUE 3.558.000
Đặt Vé
15 Lễ 2/9: Nha Trang - Đà Lạt
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
5N - 4Đ
30/8/2018
3* WONDERLAND - 2* LÊ NA 4.988.000
Đặt Vé
20 Lễ 2/9: Phan Thiết
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
2N - 1Đ
1,2/9/2018
3* 1001 ĐÊM 2.348.000
Đặt Vé
100 Tiền Giang - Bến Tre
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 495.000
Đặt Vé
102 Vĩnh Long
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
Tiêu chuẩn 876.000
Đặt Vé
103 Đồng Tháp - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
1N - 0Đ
19,26/8/2018
Tiêu chuẩn 595.000
Đặt Vé
119 Gáo Giồng - Mùa Xuân
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
24/8/2018
KS 2 + 3 sao 2.499.000
Đặt Vé
120 Tiền Giang - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
25/8/2018
KS 3 sao 1.318.000
Đặt Vé
KS 4 sao 1.718.000
121 Châu Đốc - Long Xuyên
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
KS 2 sao 1.725.000
Đặt Vé
122 Tràm Chim - Gáo Giồng
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
2N - 1Đ
25/8/2018
KS 2 sao 1.668.000
Đặt Vé
140 Phú Quốc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
3N - 2Đ
20,22,24,27,29/8/2018
3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28/9/2018
KS 2 sao 1.998.000
Đặt Vé
KS 3 sao 2.498.000
KS 4 sao 3.478.000
141 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
25/8/2018
29/12/2018
KS 4*+ 3* 4.218.000
Đặt Vé
142 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
25/8/2018
29/12/2018
KS 2 + 3 sao 5.419.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 6.548.000
143 Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
25/8/2018
6,15/9/2018
KS 2 + 3 sao 7.429.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.100.000
144 Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
Đi: Máy bay, về: Xe
Download Tour File:     ,
5N - 4Đ
24/8/2018
28/12/2018
KS 2 + 3 sao 5.915.000
Đặt Vé
KS 4 sao 7.632.000
145 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
25/8/2018
29/12/2018
KS 2 + 3 sao 6.645.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 8.360.000
146 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
25/8/2018
6,15/9/2018
KS 4*+ 3* 6.018.000
Đặt Vé
147 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:     ,
4N - 3Đ
21,25/8/2018
KS 4*+ 3* 3.718.000
Đặt Vé
148 Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
6N - 5Đ
25/8/2018
KS 3 sao 6.278.000
Đặt Vé
KS 4 sao 8.268.000
149 Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
Đi: Xe, về: Máy bay
Download Tour File:     ,
8N - 7Đ
25/8/2018
6,15/9/2018
KS 2 + 3 sao 8.198.000
Đặt Vé
KS 3 + 4 sao 9.788.000
150 Sài Gòn – Rạch Giá – Nam Du
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
3N - 3Đ
Nhà Nghỉ (máy lạnh) 2.268.000
Đặt Vé
151 Tiền Giang - Rạch Giá - Nam Du
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N - 3Đ
25/8/2018
KS 4* + Nhà Nghỉ 2.988.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4