Bảng giá chung Tour Nội Địa

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Khách Sạn Giá tour Đặt Vé
09 Cần Thơ - Tết 2018
CT_TET (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
17,18,19,20,21/2/2018
KS 3 sao 2.158.000
Đặt Vé
10 Tràm Chim - Tết 2018 ( Đăng Kí Tại Văn Hóa Việt: Tặng Balo + Coupon Taxi 100.000vnđ)
TC-GG_ TET (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
17,18,19,20,21/2/2018
KS 2 sao 2.268.000
Đặt Vé
11 Sóc Trăng - Trà Vinh - Tết 2018 ( Đăng Kí Tại Văn Hóa Việt: Tặng Balo + Coupon Taxi 100.000vnđ)
ST_TV_TET (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
17,18,19,20,21/2/2018
KS 2 sao 2.138.000
Đặt Vé
12A Làng Nổi Tân Lập - Miếu Bà Chùa Xứ - Tết 2018
TL-CÐ_TET (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
17,18,19,20,21/2/2018
KS 2 sao 2.278.000
Đặt Vé
12B Gáo Giồng - Châu Đốc - Mùa Xuân - Cần Thơ - Tết 2018
ÐT-CÐ-CT_TET (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17,19,20,21/2/2018
KS 2 + 3 sao 2.998.000
Đặt Vé
14 Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Tết 2018 (đăng Kí Tại Văn Hóa Việt: Tặng Balo - Coupon Taxi 100.000vnđ)
ÐBSCL-1_TET (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,19,21/2/2018
KS 2 + 3 sao 3.588.000
Đặt Vé
15 Tiền Giang - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ - Tết 2018
ÐBSCL_7_TET (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,19,21/2/2018
KS 4*+ 3* 3.888.000
Đặt Vé
16 Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau - Bạc Liêu - Cần Thơ - Tết 2018
ÐBSCL-6_TET (6 Ngày-5 Đêm)
Download Tour File:    
17,19,21/2/2018
KS 2 + 3 sao 5.238.000
Đặt Vé
17 Tiền Giang - Rạch Giá - Phú Quốc - Tết 2018
RG-PQ_TET (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,19/2/2018
4 sao + 2 sao 4.668.000
Đặt Vé
KS 4*+ 3* 5.018.000
20 Vũng Tàu - Long Hải Tết 2018
VT_LH_TET (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
17,18,19,24/2/2018
KS 3 sao 2.618.000
Đặt Vé
30 Nha Trang 1 - Mùng 2,5 - Ks 3*( Hải Âu)
NT_1_M2,5_KS3* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,20/2/2018
3* (HẢI ÂU) 3.558.000
Đặt Vé
31 Nha Trang 1 - Mùng 2,5 - Ks 2* ( Camellia 2), 3*( Nhị Phi)
NT_1_M2,5_KS2,3* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,20/2/2018
2* (CAMELLIA 2) 3.468.000
Đặt Vé
3* (NHỊ PHI) 4.348.000
32 Nha Trang 1 - Mùng 2 Ks 4* Yasaka
NT_1_M2_4* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
KS 4 sao 4.448.000
Đặt Vé
33 Nha Trang 1 - Mùng 5 Ks 4* Yasaka
NT_1_M5_4* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
20/2/2018
KS 4 sao 4.148.000
Đặt Vé
35 Nha Trang - Đà Lạt Tết 2018
NT_DL_TET (5 Ngày-4 Đêm)
Download Tour File:    
17,19/2/2018
3* (Châu Loan NT + Cẩm Đô) 5.588.000
Đặt Vé
3* (Fairy Bay NT + Cẩm Đô) 5.838.000
40 Đà Lạt 1 - Mùng 2 - Ks4* ( Vietsovpetro)
ÐL_1_M2_KS4* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
4* (VIETSOVPETRO) 5.028.000
Đặt Vé
41 Đà Lạt 1 - Mùng 2 - Resort 4* ( Wiss - Bell)
ÐL_1_M2_RS4* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
4* (RESORT WISS - BELL) 5.328.000
Đặt Vé
42 Đà Lạt 1 - Mùng 2,5 - K2* ( Trung Nhân - Tầm Xuân)
ÐL_1_M2,5_KS2* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,20/2/2018
2* (TRUNG NHÂN - TẦM XUÂN) 3.878.000
Đặt Vé
43 Đà Lạt 1 - Mùng 2,5 - Ks 2*( Redsun), 3*( Mai Vàng - Hết Phòng)
ÐL_1_M2,5_KS2,3* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,20/2/2018
2* (REDSUN) 3.758.000
Đặt Vé
3* (MAI VÀNG) 4.478.000
44 Đà Lạt 1 - Mùng 2,5 - Ks 2* ( Redsun)
ÐL_1_M2,5_KS2* (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
17,20/2/2018
2* (REDSUN) 3.758.000
Đặt Vé
50 Đà Lạt 5 - Mùng 2 - Resort 3*( Samcom T.lâm)
ÐL_5_M2_RS3* (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
Resort 3 sao 3.618.000
Đặt Vé
51 Đà Lạt 5 - Mùng 5 - Resort 3*( Samcom T.lâm)
ÐL_5_M5_RS3* (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
20/2/2018
Resort 3 sao 3.388.000
Đặt Vé
52 Đà Lạt 5 - Mùng 2,6 - Ks 2*( Lê Na)
ÐL_5_M2,6_2* (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17,21/2/2018
2* (LÊ NA) 3.068.000
Đặt Vé
53 Đà Lạt 5 - Mùng 2 - Ks 2* ( Lê Na), 3*( Cẩm Đô)
ÐL_5_M2_2,3* (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17/2/2018
2* (LÊ NA) 3.068.000
Đặt Vé
3* (CẨM ĐÔ) 3.548.000
54 Bảo Lộc - Đà Lạt Tết 2018
BL_ÐL_TET (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
19/2/2018
KS 2 sao 3.898.000
Đặt Vé
60 Phan Thiết Tết 2018 (ks+ Resort)- Mùng 2 Hết Resort
PT_TET (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
17,19/2/2018
KS 3 sao 2.348.000
Đặt Vé
Resort 4 sao 2.618.000
61 Phan Thiết Tết 2018 - Ks
PT_TET (2 Ngày-1 Đêm)
Download Tour File:    
18,20,21/2/2018
KS 3 sao 2.348.000
Đặt Vé
62 Phan Rang Tết 2018
PR_TET (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17,19/2/2018
KS 2 sao 3.418.000
Đặt Vé
63 Phan Thiết - Đà Lạt Tết 2018
PT_ÐL_TET (4 Ngày-3 Đêm)
Download Tour File:    
19/2/2018
KS 3 + 4 sao 4.618.000
Đặt Vé
70 Buôn Mê Thuột Tết 2018
BMT_TET (3 Ngày-2 Đêm)
Download Tour File:    
17,19,21/2/2018
KS 3 sao 3.358.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5