Miền Bắc

Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long

5N4Đ

Phương tiện

19,21,26,28/8/2019

6,973,000VNĐ

Hà Nội - Lào Cai - Sapa

3N2Đ

Phương tiện

13/11/2019

3,742,000VNĐ

Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long

3N2Đ

Phương tiện

21,23,28,30/8/2019

4,319,000VNĐ